Kranslegging Quatre Bras

Op 15 juni heeft een delegatie van de Nederlandse Cavalerie o.l.v. de voormalige wapenoudste Gen-maj Gijs van Keulen een krans gelegd bij het monument in Quatre Bras. De delegatie bestond verder uit de regimentscommandanten en regimentsadjudanten van RHB en RHPCA en uit de voormalige regimentscommandanten van RHS en RHPA, vergezeld van hun voormalige RA’s.

De slag om Quatre Bras was 206 jaar geleden de eerste fysieke krachtmeting van de nieuwe Nederlandse cavalerieregimenten met de toenmalige erfvijand Napoleontisch Frankrijk.  Er werd op 16 juni stevig gevochten rond Quatre Bras, een strategische kruispunt van wegen zuid van Brussel en Waterloo. Als eersten meldden zich de ruiters van de 2e Brigade Lichte Cavalerie. Deze brigade, 1000 man sterk, spoedde zich op 16 juni 1815 naar het kruispunt om de oprukkende Franse Legers te vertragen. In voorste lijn bij Quatre Bras het jonge 6e Regiment Huzaren (nu RHB), met daarachter het 5e Regiment Lichte Dragonders. 6 RH chargeerde in de middag, maar werd verrast door een aanval van Franse cavaleristen met hevige verliezen als gevolg. De situatie werd hersteld door het meer ervaren 5e Regiment Lichte Dragonders. Die dag raakten 320 van de ingezette 1000 cavaleristen gewoond, sneuvelde of verloren hun paard. Dit cavalerie optreden heeft er mede voor gezorgd dat dit kruispunt niet aan de Fransen werd prijsgegeven. Daarmee werd een belangrijke voorwaarde gecreëerd voor de uiteindelijke overwinning bij Waterloo waar de Nederlandse cavalerieregimenten ook op de beslissende momenten werden ingezet.

Met de jaarlijkse herdenking geven wij gestalte aan de onderlinge verbondenheid van de Nederlandse Cavalerie en eren wij de inzet en offers van onze voorgangers. De beide slagen bij Quatre Bras en Waterloo leidden immers tot definitieve nederlaag van Napoleon en een vrij en herrijzend Nederland.

Lees verder

60 jaar 103 Verkenningsbataljon

Precies zestig jaar geleden, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, wordt op 15 juni 1961 in ’t Harde 103 Verkenningsbataljon opgericht. Het bataljon kwam voort uit 102 Verkenningsbataljon en beide bataljons vormden gedurende enkele jaren 121 Lichte Brigade. Behalve deze twee verkenningsbataljons waren bij de brigade ook nog ingedeeld 104, 105 en 108 Commandotroepen compagnie en 425 Infanteriebeveiligingscompagnie.  103 Verkenningsbataljon was gelegerd op de legerplaats Seedorf in Duitsland was ingedeeld bij het Regiment Huzaren van Boreel. Het bataljon zou in de volgende jaren een bijna iconische status bereiken. Er werd o.a. een Patenschaft aangegaan met het Duitse Panzeraufklarungsbatallion 3 uit Luneburg en er werden diverse grote internationale verkenners en tankschietwedstrijden gewonnen. Het bataljon kreeg toestemming om als embleem het brandmerk van het Duitse Trakhener paardenras te voeren. Het stond dan ook bekend als het Trakhener bataljon.

In 2000 verhuisde het bataljon als gevolg van de prioriteiten nota na 40 jaar terug naar Nederland en werd in Soesterberg gelegerd. Het bataljon werd in de jaren hierna omgevormd. Het A- en B-esk werden respectievelijk 42 BVE en 43 BVE. De rest van de eenheid werd in 2003 103 ISTARbataljon, wat nu JISTARC is geworden.

Het Regiment Huzaren van Boreel is trots op het feit dat het unieke 103 Verkenningsbataljon deel uitmaakt van de geschiedenis van ons Regiment. 103 Verkenningsbataljon met al personeel wat in haar gelederen heeft gediend, belichaamt immers de idealen van RHB, namelijk daadkracht, initiatief, beweging, doorzettingsvermogen, kameraadschap, betrouwbaarheid, improvisatievermogen en nooit, nooit opgeven. RHB feliciteert daarom al het personeel van 103 Verkenningsbataljon met deze 60 jarige verjaardag.

Veteranenontvangst Nationale Taptoe

Informatie voor veteranen

Ook dit jaar zetten wij de traditie voort. Maar, zoals u in het nieuwsbericht op deze website kunt lezen, zijn de omstandigheden dit jaar anders dan voorgaande jaren in Rotterdam AHOY. Dit jaar zijn wij te gast op het terrein van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. De tribunecapaciteit moest worden aangepast en deze bedraagt nu 1.200 bezoekers per voorstelling. Gelukkig hebben wij kans gezien om niet één, maar twee veteranenontvangsten te organiseren, waardoor we in totaal 2400 veteranen kunnen ontvangen. Als gevolg hiervan vraagt dit ook om enige aanpassing van u, te weten: Om er zeker van te zijn dat u tijdens de ontvangst die (oud) collega’s treft, die u weer graag wilt ontmoeten, is het van belang dat u, voordat u tickets bestelt, de gewenste datum met hen afstemt. Het programma van 23 augustus wijkt af ten opzichte van het programma op 24 augustus. U kunt op de programmapagina van deze website zien, welke orkesten op welke dag optreden.

U kunt kaarten reserveren via onze website, of telefonisch bij de Nationale Theaterkassa 0900 9203 (dagelijks van 10.00 uur tot 15.00 uur / 0,45 c/pm)

Lees verder

Veteranen dagen Nationale Taptoe

Samen met Defensie en het Nederlandse Veteranen Instituut willen we, na deze moeilijke tijd met Covid-19, de veteranen weer de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten. Wij organiseren 2 veteranen dagen met lunchontvangst en Taptoe show. Helaas kunnen we op, maandag 23 en dinsdag 24 augustus, elke dag maar 1200 veteranen ontvangen. Alles vind plaats bij het Nationaal Militair Museum in de buitenlucht, de lunch onder de overkapping en de show vanaf overdekte tribunes. Zie verdere informatie hieronder en op de website www.nationaletaptoe.nl .

Lees verder

Uitreiking Regimentsboek

Om de aanhankelijkheid van het Regiment Huzaren van Boreel aan het Koningshuis te onderstrepen zijn op 21 mei door de RC en RA een aantal exemplaren van ons regimentsboek aangeboden aan de Chef Militar Huis van de Koning, schout-bij-nacht Brummelaar.  De band tussen RHB en het koningshuis is hecht. Ondermeer omdat we in QB en Waterloo dienden onder de latere Koning Willem II, onze oprichter Grootmeester aan het Hof is geweest en een draagploeg van 43 BVE prins Bernhard op 11 dec 2004 in de Nieuwe Kerk te Delft ten grave mocht dragen.