RESTAURATIE 121 LICHTE BRIGADE-ORNAMENT

editor: Lkol cav bd M. Göttgens

15 oktober 1961 vertrokken de onder bevel gestelde eenheden, behorende tot 121 Lichte Brigade onder commando van Kolonel der Huzaren J.A.C. Bartels,   ingevolge regeringsopdracht naar de Noord-Duitse laagvlakte.  De troepensterkte van 3.000 militairen betekende indertijd de eerste Nederlandse bijdrage in de Forward Defense Strategy van NAVO’S Opperbevelhebber SACEUR voor het Theater EUROPA.  Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) prof dr B. Schoenmaker verleende deze brigade dan ook de betiteling  ‘eerste enhanced Forward Presence’.

Op 15 oktober 2021 kwamen 30 oudgedienden van de toenmalige Lichte Brigade in Amersfoort in reünie bijeen om hun uitzending van 60 jaren eerder te gedenken. De onthulling van een Herinneringsplaquette bij het 121 Lichte Brigade-ornament op de Bernhardkazerne plaatst nu deze ‘Vergeten Brigade’ weer in de schijnwerpers.  Iedere museumbezoeker van het Cavaleriemuseum kan door de moderne vormgeving van de Herinneringsplaquette zichzelf op de hoogte stellen van een stuk Cavaleriehistorie uit de periode 1960 – 1963.

In aanwezigheid van C -RHB Kolonel der Huzaren Hans van Dalen en de vertegenwoordiger van C – KCT oud-res Luitenant-kolonel bd Gérard Urselmann onthulden de oudste commandanten van weleer de Herinneringsplaquette,  waarop een QR code is aangebracht met 7 pagina’s verklarende tekst.

C-104 Cotrcie W. Sier en C- B Esk 102 Verkbat W. Anthonijsz onthulling de herinneringsplaquette

Oudste zoon van Kolonel der Huzaren J.A.C. Bartels (R.I.P.) vertegenwoordigde de familie bij de onthulling. 

In zijn welkomstwoord memoreerde C – RHB deze pionierbrigade als volgt: ‘REUNIE 121 LICHTE BRIGADE. Een mooie club commando’s en huzaren (102 en 103 Verkbat) die destijds onder de schaduw van de nucleaire dreiging als eerste de ‘Innerdeutsche Grenze’ verdedigden. Een verhaal van improvisatievermogen, gevechtsbereidheid en inzet. Een inspirerend voorbeeld waarvoor ik diep respect heb. Plaquette onthuld op de Bernhardkazerne.

Een ‘tableau vivant’ – lees een groepsportret  – kwam vervolgens tot stand door de vaardige fotograaf en vrijwillliger van het Cavaleriemuseum dhr Rutger Murk.

Namens alle 80(Plus)jarige oudgedienden bracht oud-res Lkol bd Urselmann volgende overweging ten gehore:  “Het moge duidelijk zijn dat wij hier nu bijeen zijn gekomen om te herdenken dat wij, merendeels voormalige leden van de voormalige 121 Lichte Brigade, 60 jaar geleden naar de Noord-Duitse laagvlakte werden uitgezonden om op z’n minst politieke weerstand te bieden aan de dreiging van het toenmalige Warschaupact. De 121 Lichte Brigade die als vooruitgeschoven post kort gezegd de eerste klap diende op te vangen als de Oost-Duitse grens zou worden overschreden richting het Westen. Een uitzending onder vele malen slechtere condities en voorzieningen, informatie, communicatie en thuisfrontaandacht dan onze mannen en vrouwen,  die nu voor een beperkte periode in Litouwen zijn geplaatst en thuiskomen omhangen met een herinneringsmedaille als waardering”. 

Of voor deze groep oud-militairen van de inzet op het hoogtepunt van de Koude Oorlog,  i.c. Berlijn- en Cubacrisis,  nog enige mate van erkenning en waardering volgt is onderwerp van studie bij Commandant Landstrijdkrachten. De Cavaleristen, Commando’s, Genisten, Groep Lichte Vliegtuigen,  TD’ers en de militairen van de Logistieke Diensten & Geneeskundige Troepen van de ‘Vergeten Brigade’ wachten op antwoord.  

Het samenzijn op de Bernhardkazerne te Amersfoort op vrijdag 15 oktober 2021 in een uitstekende reuniesfeer en PARESTO-verzorging betekende reeds een stuk genoegdoening voor de oudgedienden 121 Lichte Brigade 1960 – 1963.  

Uitreiking Bronzen Fennek

Op 7 oktober heeft er wederom een Afghanistan veteranenbijeenkomst plaatsgevonden van het Regiment Huzaren van Boreel. Deze keer was al het personeel van het TFE 3 (destijds van 43 BVE), TFE 11 (destijds van 104 JVE) en OMLT 4 (destijds van 43 BVE) uitgenodigd. Alle leden van deze detachementen mochten als blijk van waardering en respect voor hun bijdrage en offers voor vrede en veiligheid in Afghanistan van het Regiment Huzaren van Boreel een Bronzen Fennek in ontvangst nemen. Ook andere Afghanistan eenheden van het Regiment Huzaren van Boreel zullen op termijn voor deze respectbetuiging worden uitgenodigd. Het Regiment heeft alleen tijd en financiën nodig om dit te regelen en is daarom gedwongen dit over een langere (meerjaarse) periode uit te smeren.

Bronzen Fennek

Herdenking Roermond

Zaterdag 4 september vond de jaarlijkse herdenking plaats bij het Nationaal Indie monument in Roermond.  Vanwege de nog steeds geldende Corona maatregelen, was slechts een vijftigtal veteranen met begeleiding of partner uitgenodigd en daarnaast een ruim cortege.  De herdenking werd via een livestream en rechtstreeks op Limburg TV uitgezonden. Indieveteraan Gerard van der Lee en Carla de Vet waren onder de genodigden, samen legden zij bloemen bij het Verbindend monument, dat door Gerard van der Lee is ontworpen. Zoals ieder jaar was het een indrukwekkende herdenking met o.a. een mooie toespraak van de minister van Defensie,  Ank Bijleveld. Bijgaande foto’s geven een kleine impressie.

Lees verder

Uitnodiging Diner Huzaren / Korporaals Regiment Huzaren van Boreel

Geachte Regimentsgenoten / vrienden van het Regiment,

Op dinsdag 2 November 2021 zal ter gelegenheid van de 208e verjaardag van het Regiment de

traditionele Boreelborrel worden gehouden met aansluitend het Diner Huzaren / Korporaals. 

Gaarne nodig ik u uit om hierbij aanwezig te zijn.

De Boreelborrel en het Diner Huzaren / Korporaals zullen dit jaar wederom plaatsvinden op de 

Lpl Stroe / Generaal-majoor Koot kazerne (Wolweg 100, 3776 LR, Stroe). 

Tijdschema:                                           

Datum:                                                      Dinsdag 2 November 2021

Vanaf 16:30 uur                                 Ontvangst

18:00 uur                                                Aanvang diner

20:30 uur                                             Einde diner

20:30-23:30 uur                                Naborrel

Tenue:                     Militairen:          GT 1 (GLT met batons)

                                     Burgers :             Tenue de ville 

Kosten:                                                     3 munten zijn inbegrepen, wat u verder drinkt is op eigen kosten. 

Opgave Deelname:                           Tot uiterlijk 24 Oktober, i.v.m. opgave voeding en legering.

Personeel van de Parate onderdelen (11 / 42 / 43 BVE, 104 JVE, 414 PzBtl, 101 Ststesk, 105 Humintesk en 106 Inlichtingenesk) via Karwatsdragers Eskadrons, Overige individueel bij: 

Kpl van de Wiel

pp.vd.wiel@mindef.nl

Legering is centraal aangevraagd, opgaven bij aanmelding.

Namens alle Karwatsdragers van het Regiment Huzaren van Boreel.

Met vriendelijke huzarengroet,

J.F.N. de Jongh

Regimentsadjudant Regiment Huzaren van Boreel 

Lees verder

Uitnodiging Regimentsdiner onderofficieren RHB

Geachte Regimentsgenoten,

Dit jaar bestaat ons Regiment 208 jaar en dit vieren normaal met het traditioneel Regimentsdiner voor huzaren/korporaals, onderofficieren en officieren.

Op dit moment hebben we nog steeds met een aantal COVID-19 maatregelen te maken waar ook PARESTO zich aan dient te houden. Op basis van de opkomst van afgelopen jaren i.c.m. de COVID-19 regelgeving zouden we Regimentsgenoten moeten uitsluiten om naar het Regimentsdiner te komen en dit is wat we juist niet willen. Zeker ook omdat deze Regimentsdiners een groot reünie gehalte hebben, maar ook bij dragen aan de saamhorigheid tussen de actief dienende en oud gedienden van ons Regiment.

Dit betekend dat het doorgaan van het Regimentsdiners onderofficieren op 4 november nog op rood staat. Hopelijk worden er met de komende persconferentie meer versoepelingen aangekondigd waardoor we de Regimentsdiners wel door kunnen laten gaan. Dan krijgt u zo spoedig mogelijk hierover bericht. 

Doordat de personeelskosten en menukosten bij PARESTO duurder zijn geworden hebben we dit moeten doorberekenen in de eigen bijdragen voor zo wel betalende leden als niet betalende leden.

Doordat er op de kazerne Stroe beperkte legering is zal de legering bestemd zijn voor de organisatie en Regimentsgenoten die buiten Nederland wonen.

J.F.N. de Jongh
                                                                                                                                                                                                        
Regimentsadjudant RHB

Lees verder