Bloemlegging 8 juli

Op 8 juli heeft onze RegimentsCommandant Kolonel van Dalen samen met een klein gezelschap een bloemstuk namens de Nederlandse Cavalerie gelegd bij het monument ter herdenking van de Slag bij het Manpad. Hier vond in juli 1573 een mislukte ontzettingspoging plaats in een poging het Spaanse beleg van Haarlem te doorbreken. Bij deze slag kwamen diverse cavaleristen om het leven, waaronder een van de eerste Nederlandse beroepsofficier der Cavalerie, Ritmeester Caspar van Noot. De slag bij het Manpad vormt de eerste officiële inzet van gereguleerde Staatse troepen. Tot die tijd werden alleen irreguliere eenheden (milities) ingezet, meestal gefinancierd door vermogende edellieden (zoals het Huis van Oranje) of individuele steden.

Lees verderBloemlegging 8 juli

Help onze regimentsgenoot

Beste regimentsleden.

Onze regimentsgenoot Ronald van Dort verloor in dienst van ons Regiment Huzaren van Boreel in 2008 beide benen in een noodlottig incident in Afghanistan. Dit incident en de inzet van zijn verkenningseenheid is genoemd in de voordracht voor het opschrift Uruzgan op ons Standaard. Sinds het noodlottig incident is hij echter een voorbeeld van veerkracht en wilskracht. Niet bij de pakken neerzittend, heeft hij gerevalideerd en Nederland, de Koninklijke Landmacht en ons Regiment Huzaren van Boreel met succes vertegenwoordigd bij de Invictus Games met het halen van enkele medailles. Ondermeer nam hij deel aan de onderdelen zwemmen, rolstoelbasketbal en rolstoeltennis.

Lees verderHelp onze regimentsgenoot

Financieel jaarverslag Vereniging Huzaren van Boreel

De Kas Controle Commissie (KCC) heeft alle financiële stukken van de Vereniging Huzaren van Boreel bekeken en stelt de ALV voor om het bestuur décharge te verlenen over het Verenigingsjaar 2019/2020.Vanwege de geldende regels omtrent de AVG plaatsen wij het financieel jaarverslag niet op de website. Wel kunt u een mail sturen naar de secretaris (secretaris@huzarenvanboreel.nl) met een verzoek om het verslag te ontvangen. Na toetsing op het lidmaatschap zal deze aan u worden toegezonden.

Verslag-Kascontrole-Commissie-jaar-2019-2020

Boreel Motor Toertocht 2020

Boreel motorvrienden,

De kogel is door de kerk/moskee, de Boreel motortoertocht gaat door echter met een verschoven datum.
We gaan, bij voldoende animo, een poging wagen op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2020.
De organisatie wordt op moment van schrijven opgestart, dus wie wat waar volgt zsm.
Informatie zal indien beschikbaar zo snel mogelijk op deze site worden geplaatst.
Aanmelden, en dat is tevens het peilen van de animo, kan via motortoertocht@huzarenvanboreel.nl
Zodra er inderdaad voldoende belangstelling is zal er een aanmeldingsformulier worden toegestuurd welke ingevuld terug dient te worden gestuurd en uw aanmelding is dan een feit.

Hopende op veel aanmeldingen…. En hopelijk tot dan.

Jack van Egmond

Stokoverdracht 11 BVE 04-06-2020

Op 4 juni jongstleden heb ik aooi J.F.N. (Johan) de Jongh de functie van Eskadronsadjudant 11 Brigade Verkenningseskadron na drie jaar overgedragen aan aooi A. (Auke) Posthumus. De ceremonie vond plaats in een select gezelschap dit i.v.m. de nog gelden COVID-19 maatregelen voor het gebouw van 11 BVE.

Vanaf 01-06-2017 was ik op papier de Eskadronsadjudant van 11 BVE echter doordat ik nog op missie was in Mali (LRRPTG-2) heb ik fysiek de EA stok pas op 01-09-2017 overgenomen van mijn voorganger de aooi Harry Puts.

Vanaf 31 oktober 2019 combinerende ik de functie van Eskadronsadjudant 11 BVE en die van Regimentsadjudant RHB. Ik wist van te voren dat hier de uitdaging lag maar heb beide functies naar eer en geweten uitgevoerd zonder daar bij de eenheid maar ook het Regiment te kort te doen (uiteindelijk bent u diegene die dit kan bepalen of dit ook zo was).

Ik ben in de gelukkige omstandigheden geweest dat ik deze functie in totaal 9 jaar heb mogen uitoefenen. Als eerste in de functie van Eowi en EA 42 BVE en naderhand bij 11 BVE.

Lees verderStokoverdracht 11 BVE 04-06-2020