COVID-19

Opeens was er het Coronavirus COVID-19.  En dat zette de gehele wereld en dus ook Nederland op zijn kop.  De publieke en medische autoriteiten gaven in sneltreinvaart allerlei regels uit die beperkingen oplegden aan ons leven. Die maatregelen raken ons allemaal. Deze maatregelen en de nog altijd oplopende verspreiding van de ziekte roepen allerlei vragen en zorgen op. Vragen en zorgen die terecht zijn en breed worden gedeeld. 

Ook Defensie is inmiddels betrokken bij deze pandemie. Enerzijds verleent Defensie desgevraagd bijstand aan publieke en medische autoriteiten en staat gereed voor verdere steunverleningen aan de maatschappij. Anderzijds zijn ook binnen Defensie Corona-besmettingen geconstateerd en vertragen quarantaine-regelingen verlofreizen en rotaties van militairen en eenheden naar missiegebieden.

Ook het Regiment Huzaren van Boreel wordt geraakt door deze pandemie, de beperkende maatregelen van de overheid en de genomen maatregelen binnen Defensie en de Koninklijke Landmacht. Diverse voor de komende maanden geplande herdenkingen en veteranenbijeenkomsten zijn afgelast. Over grotere evenementen die deze zomer zouden plaatsvinden wordt intussen nagedacht of deze aangepast, uitgesteld of zelfs afgelast moeten worden. Dit betekent dat ook het Regiment Huzaren van Boreel haar veteranen-evenementen in de komende maanden moet stopzetten. Daarnaast zullen RHB-vertegenwoordigers en RHB-eskadrons rekening moeten houden met afgelaste of in omvang beperkte herdenkingsevenementen. Het besluit hierover ligt soms buiten defensie en in handen van stichtingen of civiele overheden. Wij hebben deze besluiten vanzelfsprekend te respecteren.

Alle maatregelen hebben grote invloed op uw en mijn leven. Mensen in onze nabijheid kunnen ziek worden van dit virus en op de intensive care komen te liggen. Mensen kunnen zelfs overlijden aan het Corona-virus. Ieder verlies van een mensenleven, door Corona of een andere vreselijke ziekte raakt ons in het hart. Het is daarom van groot belang samen dit virus te bestrijden. Ik vraag daarom onze Regimentsleden de door de overheid opgelegde maatregelen te respecteren en na te leven. In uw eigen belang en dat van ons allen. Ook vraag ik u begrip te tonen voor de genomen besluiten om waardevolle herdenkingsevenementen en Regimentsbijeenkomsten te schrappen of in omvang te beperken. Dit is immers noodzakelijk voor ons aller gezondheid en die van onze naasten. Ik verzoek u ook terughoudend te zijn met het leveren van commentaar op de genomen maatregelen op social media. Dit komt immers daadkrachtige en gezamenlijke bestrijding van deze vreselijke ziekte niet ten goede.

Het Regiment Huzaren van Boreel vergeet u niet. Vooral de tot de risicogroep behorende oudere veteranen onder ons, zullen door zorg van het RegimentsCommando, de komende tijd wat meer aandacht krijgen. Ik hoop dat u allen persoonlijk verlies bespaard zal blijven en u na deze moeilijke tijd weer gezond te mogen ontmoeten. 

BOREEL ! 
Kolonel van Dalen
RC Regiment Huzaren van Boreel

Commando-overdacht 43BVE

Met een afgeslankte ceremonie ivm de COVID-19 bepalingen heeft op 18 maart majoor Demian Knubben het commando over 43 Brigade VerkenningsEskadron overgedragen aan majoor Roland Borgman. Vanzelfsprekend waren wel hierbij enkele RHB collega’s en Cdt 43 MechBde aanwezig. Maj Knubben werd door sprekers bedankt voor zijn inzet voor het eskadron en Regiment Huzaren van Boreel en door de RC terecht beloond met de regimentslegpenning.

Lees verderCommando-overdacht 43BVE

Bezoek Franse verkenners aan 43 BVE

Begin februari bezocht het 1e eskadron “Texel” van het 2e Regiment Huzaren Nederland voor een ceremonie op Texel, waarbij ze herdachten dat ze – zo beweren ze – in 1795 de Nederlandse vloot in handen kregen door een aanval over het ijs uit te voeren. Het 2e Regiment Hussards Chamborant (2e RH) uit Hagenau (bij Strassbourg) maakt sinds de Au Contact-reorganisatie deel uit van het Inlichtingencommando van de Franse landmacht, Commandement Renseignement (COMRENS). Het regiment bestaat uit verkenningseskadrons en humint-eskadrons, waarvan de teams onafhankelijk en gezamenlijk kunnen optreden. Binnen het regiment is een van de eskadrons ingericht om binnengekomen informatie te analyseren en te verspreiden.

Lees verderBezoek Franse verkenners aan 43 BVE

Oproep 102Verkbat 1959/60

Mijn naam is Haiko Bakker, ik ben in de jaren 1959-1960, dienstplichtig militair geweest in ’t Harde bij het 102e verkenningsbataljon. Bijgaand vindt u een foto die een familielid aantrof van een groep militairen in La Courtine. De mensen op de foto komen mij bekend voor, maar ik weet helaas de namen niet meer. Misschien dat een aantal oud collega militairen zichzelf of anderen op de foto herkennen. Ik zou het leuk vinden om van hen te horen.

Met vriendelijke groet,
Haiko Bakker (haikogre@hetnet.nl)

Uitnodiging Voorjaarsactiviteit 2020 Vereniging Huzaren van Boreel – GEANNULEERD

In het licht van de huidige ontwikkeling van het Corona-virus en de aangescherpte richtlijnen van het RIVM is het helaas niet verantwoord om het voor 4 april a.s. aangekondigde Voorjaarsschietevent VHvB nog te laten doorgaan. Aangezien op dit moment nog niet duidelijk is wanneer dit schietevent op een latere datum wel doorgang kan vinden, kunnen we hierover nog niets communiceren.

Lees verderUitnodiging Voorjaarsactiviteit 2020 Vereniging Huzaren van Boreel – GEANNULEERD