Boekrecentie Gerlacus Buma

Boekrecentie Gerlacus Buma: een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem I. Schrijvers Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma
 
Het boek Gerlacus Buma is gebaseerd op oude brieven van Gerlacus die hij aan zijn ouders heeft geschreven. Het boek geeft een uitstekende inkijk in het leven van welgestelde zonen in het begin van de 19e eeuw. Gerlacus Buma is de eerste zoon van een rijke Friese familie en voorbestemd voor het leven als jurist of openbaar bestuurder om hiermee de naam en rijkdom van de familie veilig te stellen. Het loopt echter anders. Hij is een matige leerling en heeft moeite met het ‘keurslijf’ van de familie. Toen de Franse keizer Napoleon echter na de nederlagen bij in Rusland, Duitsland en Spanje verlegen zat om nieuwe soldaten en officieren en ook de zonen van rijkere families zich niet langer konden vrijkopen, moet Gerlacus dienst nemen bij de bereden Franse Garde d’honneur. Dienen in een cavalerie-eenheid past beter bij de psyche van Gerlacus en vol goede moed trekt trekt hij (weliswaar gedwongen) ten strijde. Samen met andere Friese garde-officieren trekt hij via Zuid Nederland, België en Noord Frankrijk naar Duitsland om zich bij het leger van Napoleon te voegen. Maar Napoleon wordt tot aftreden gedwongen voordat Gerlacus aan gevechten kan deelnemen en hij keert terug naar Nederland.

Lees verderBoekrecentie Gerlacus Buma

Grand Diner de Corps Regiment Huzaren van Boreel

Geachte Regimentsgenoot,

Namens de commandant van het Regiment Huzaren van Boreel, Kolonel J.A. van Dalen, heb ik de eer en het genoegen u, ter gelegenheid van de 205e verjaardag van ons Regiment, uit te nodigen voor het Grand Diner de Corps. Het diner zal 6 december 2018 in Leerhotel het Klooster te Amersfoort worden gehouden. De uitnodiging met details is hieronder bijgevoegd.

Lees verderGrand Diner de Corps Regiment Huzaren van Boreel

Overlijden Kol bd Cav M. Felix

Geachte Regimentsgenoot,

Op 9 oktober jl. is op 65 jarige leeftijd overleden:

De Kolonel b.d. der Cavalerie M.C.J. Felix (RHB).

Hij leed aan de gevreesde ziekte. Kol Felix diende in diverse functies bij zowel het Regiment Huzaren van Sytzama als bij het Regiment Huzaren van Boreel.

De afscheidsdienst is gehouden op dinsdag 16 oktober in zalencentrum De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk.

Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

RegimentsCommandant RHB, Bestuur Vereniging Huzaren van Boreel

Uitnodiging Regimentsdiner OOn RHvB

Gezien de grote diversiteit aan eenheden die het regiment op dit moment rijk is en de vele onderofficieren van andere wapens en dienstvakken die daar dienen, blijkt het nagenoeg onmogelijk eenieder persoonlijk uit te nodigen.

Om toch de doelgroep duidelijk te maken voor wie de uitnodiging van toepassing is, het volgende;

Deze uitnodiging is van toepassing voor alle onderofficieren die op dit moment dienen bij 11/42/43BVE, 414 PzBtl, 101 StSt Esk JISTARC, 104 IVE, 105 FHE, 106 InlE, Divi, Cavalerie Ere Escorte en Fanfare Korps Bereden wapens.

Tevens voor onderofficieren Cavalerie, ex-onderofficieren Cavalerie, onderofficieren BD Cavalerie die ooit gediend hebben bij een Cavalerie eenheid van het Regiment Huzaren van Boreel (minus die officieren die nu Officier zijn bij RHvB) en onderofficieren van andere wapens en dienstvakken die ooit bij een eenheid van het Regiment Huzaren van Boreel hebben gediend en lid zijn van de Vereniging Huzaren van Boreel.

Uitzonderingen i.o.m. de RA

Lees verderUitnodiging Regimentsdiner OOn RHvB