Nieuwe relikwieën

Met dank aan een regimentslid uit Canada is het regimentsarchief weer twee oude relikwieën rijker: een oud regimentsboek uit 1936 en de originele uit eind 19e eeuw stammende beschrijving van de Quatre Bras en Waterloo gevechten van ons regiment door elnt F. Beelaerts van Blokland. 

Staan weer een aantal nieuwe wetenswaardigheden in! Twee eskadrons in 1814 ingezet bij het beleg van Bergen op Zoom en uitgebreide beschrijving van de inzet tegen België. Ook dat we eind 19e eeuw ingezet zijn in Friesland en Groningen om ‘socialistische opwellingen’ te bestrijden ! Zeer waardevolle aanvulling.

BMTT 2021

Zet vast in de agenda; Boreel Motortoertocht 2021 zal plaatsvinden op vrijdag/zaterdag 25/26 juni. Aan het programma wordt nog de laatste hand gelegd en informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt zsm via de site www.huzarenvanboreel.nl

Overhandiging Regimentsboek

Op 8 april heeft een delegatie van het Regiment Huzaren van Boreel een exemplaar van het nieuwe regimentsboek overhandigd aan de burgermeester van Leeuwarden, dhr Sybrand van Haersma Buma. Een voorvader van de burgemeester, Gerlacus Buma, diende in de Napoleontische tijd namelijk als officier in het Regiment Huzaren van Boreel en schopte het zelfs tot regimentsmajoor. Zijn levensloop is door burgmeester Buma kleurrijk beschreven in het boek: Gerlacus Buma – Een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem I. De burgemeester nam uitgebreid de tijd voor de boekoverhandiging en heeft een aangenaam gesprek gevoerd met de RC en RA. Hij was zeer geïnteresseerd in het wel en wee van het Regiment en bladerde enthousiast door ons nieuwe Regimentsboek. Het Regiment Huzaren van Boreel was daarnaast van harte welkom in Leeuwarden voor eventuele toekomstige evenementen, zoals beëdigingen, parades en defilés.

Uitreiking Bronzen Fennek 07 okt 2021

Indien de COVID-19 maatregelen het toelaten zal er op 7 oktober weer een uitreiking Bronzen Fennek zijn voor onze Regimentsgenoten die hebben deelgenomen aan TFE-03, OMLT-04 en TFE-11. Verdere informatie wordt ook via de POC verspreid onder het betreffende personeel.

De uitreiking zal plaats vinden op de Lkol Tonnet kazerne in ’t Harde. Ontvangst zal tussen 18.30u – 19.00u zijn. De avond wordt om 22.00u afgesloten.

Certificaatuitreiking Verkenners

Vandaag hebben de RC en RA een nieuwe roedel geslaagde verkenners binnen gehaald bij ons Regiment. Het felbegeerde zwaluwstaartje en zwarte baret waren hun beloning na maanden doorzettingsvermogen, kameraadschap en inzet. De toespraak was verweven met persoonlijke verhalen van huzaren van het 4e en 6e Vechtwagen Eskadron uit Indië. Huzaren kwamen en komen immers voor zware uitdagingen te staan. Het ware verkennersgevoel is daarop het antwoord. BOREEL!

Lees verderCertificaatuitreiking Verkenners