Copy “de Verkenner”

Het is de bedoeling om dit jaar nog ons blad “de Verkenner” uit te brengen. De redactie denkt aan een paar nieuwe onderwerpen….
1) Hobbies met een militaire achtergrond of inhoud (niet per sé Boreel)
2) Boreel “altaren”; er zijn best wel mensen die een plaats in huis hebben waar zij een verzameling Boreel “relikwieën” hebben liggen (baret, coins etc.)
Heb je zo’n hobby of verzameling en wil je er kort wat over schrijven (250-500 woorden en wat foto’s aanleveren?) neem dan contact met de redactie via deverkenner@huzarenvanboreel.nl

Beëdiging RHB

Vandaag hebben we een vijftigtal Regimentsgenoten opgenomen in ons Regiment. Op historische grond Buitenplaats Beeckestijn, waar de grondlegger van ons Regiment is opgegroeid, hebben de kersverse Regimentsgenoten hun eed of belofte afgelegd op ons Standaard, ten overstaan van Regimentscommandant kolonel Hans van Dalen. 
Onze Standaard werd door onze Regimentsadjudant Mike Helms voor de laatste keer gedragen voor een dergelijke ceremonie. Mike zal zijn functie later deze maand overdragen aan adjudant Johan de Jongh. RC kolonel Hans van Dalen dankte Mike voor zijn vele jaren van inzet als Standaarddrager van ons Regiment. 
Naast de te beëdigen militairen, eenheden, ouders en vrienden was er ook een delegatie van de familie Boreel aanwezig. Regimentsarts Jaap Boreel was de paradecommandant die het geheel in goede banen leidde. De mannen van 4.Kp Panzerbatallion uit Bergen hadden voor deze gelegenheid hun nieuwe tankoveralls aan. 

Foto’s RegimentsOog

Commando-overdracht 11 BVE

Dinsdag 1 oktober heeft het Opperhoofd van 11BVE, majoor Jon Leijh, na bijna 6 jaar zijn functie overgedragen aan stam- en ranggenoot majoor Chris Conradie die de stam vanaf vandaag zal commanderen. Majoor Leijh begon als Opperhoofd van 103JVE dat later werd omgevormd tot 11BVE en van het JISTARC verhuisde naar de Luchtmobiele brigade in Schaarsbergen.
Majoor Leijh werd tijdens de receptie in het zonnetje gezet door zijn brigadegeneraal, generaal Smits. Onze RC, kol Hans van Dalen, reikte de majoor de Legpenning in Zilver uit voor zijn verdienste. RA, Mike Helms, reikte zijn persoonlijke coin uit aan de majoor. Naast al dit moois kreeg de scheidende commandant tal van cadeaus van collega’s, vrienden en familie.
Ook het nieuwe Opperhoofd werd uiteraard niet vergeten, kreeg tal van cadeaus en werd veel succes gewenst met zijn nieuwe functie.
Foto’s: RegimentsOog