Reünie Indië-eskadrons

Op 19 mei heeft het Regiment Huzaren van Boreel haar jaarlijkse reünie van Indië-eskadrons gehouden op de Bernhardkazerne in Amersfoort. De opkomst van deze groep oudere veteranen was groot. Zelfs familieleden van overleden veteranen waren aanwezig. De reünie werd onderbroken door een herdenkingsceremonie en kranslegging bij het Gevallenen monument van de Cavalerie. Hier hielden de RegimentsCommandant kolonel van Dalen en Indië veteraan Gerard van der Lee gloedvolle toespraken. Ook werden de namen van de in Indië achtergebleven regimentskameraden voorgelezen. Overigens herdachten we niet alleen de gevallenen, maar ook hun familieleden en alle in Indië ingezette militairen. Oorlogsleed is immers groten dan de namen van de slachtoffers op de erevelden. De directeur van het Veteranen Instituut, Bgen Hoefsloot eerde de reünisten met zijn aanwezigheid, wat zeer op prijs werd gesteld. Het Regiment Huzaren van Boreel is trots op zijn Indië-veteranen. Mannen (en vrouwen) die onder zeer zware omstandigheden hun plicht hebben gedaan. Mannen die hun jeugdige kracht en energie in gezet hebben voor de Staat der Nederlanden en de bevolking in voormalig Nederlands Indië. Mannen die met volharding, incasseringsvermogen, regimentsgevoel en vooral kameraadschap overeind bleven en nog steeds overeind blijven. Ondanks maatschappelijk tegenwind. Het aangetreden Regiment buigt de hoofden in eerbied voor onze Indië-veteranen, die ons ten voorbeeld zijn.

Bezoek aan BEL ISTAR Bn Heverlee

Op 18 mei heeft de Regimentscommandgroep Huzaren van Boreel een vriendschapsbezoek afgelegd bij haar Zusterregiment ‘Jagers te Paard’ BEL ISTAR Bn te Heverlee. De regimentscommandant en bataljonscommandant ISTAR, lkol De Meersman heette de Boreel-vertegenwoordiging hartelijk welkom. Er is uitgebreid gesproken over verkennerssamenwerking en regimentsbanden. O.a. zijn er afspraken gemaakt over deelname aan diners, beëdigingen, luitenantsbal, officiersplaatsing, oefenmogelijkheden en diverse voorlichtingen en kennisuitwisseling. Het Regiment Huzaren van Boreel is trots op deze band met het Regiment Jagers te Paard, die immers voortkomt uit een gezamenlijk verleden toen Nederland en België korte tijd één Koninkrijk vormden.

Herdenking 10 mei 1940 Den Haag

Aan het einde van de middag van 10 mei hebben de twee regimentscommandanten van RHB en RHPCA een krans gelegd namens de Nederlandse Cavalerie op de centrale begraafplaats in Den Haag. Hier staat een monument ter nagedachtenis aan alle in mei 1940 in de omgeving van Den Haag gevallen militairen. Hier staan ook de namen van 66 gesneuvelde cavaleristen op die omkwamen bij het Duitse bombardement op de Alexander kazerne. Dit waren ‘oudere’ lichtingen en veelal huisvaders midden dertig. Ze zouden niet meer bij hun gezinnen terugkeren en werden gedood zonder een schot te hebben gelost, zonder een vijand te hebben gezien en soms zelfs zonder wakker geworden te zijn.

Komende activiteiten

  • Vrijdag 24 juni 2022 : Traditionele BBQ voorafgaand aan Veteranendag in Den Haag ! We gaan weer ! 😊
  • Zaterdag 25 juni 2022 : Veteranendag op het Malieveld in Den Haag. Als je je niet hebt opgegeven om mee te lopen dan kun je natuurlijk wel gezellig komen bijpraten met de maten !

Meer informatie volgt