Regimentsverjaardag

Het Regiment Huzaren van Boreel is jarig en maar liefst 207 jaar oud geworden. Ondanks de COVID-beperkingen en het schrappen van alle diners, laten we dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. We hebben de situatie benut door ons te laten verleiden tot een video-optreden op YouTube. We zijn dus nu niet alleen een ‘Verkenners-Regiment’ maar nu ook een ‘Vlog’-Regiment. In deze video brengen we een toast uit op ons Koningshuis, op de banden tussen de familie Boreel en ons Regiment en schenken we aandacht aan onze gevallenen en overleden. Ik reken op u om deze video te bekijken en wijd en zijd te verspreiden.

Lees verderRegimentsverjaardag

Reorganisatie regimenten

Regimentsgenoten

Conform de brief van de wapenoudste GenMaj G.W. van Keulen van donderdag 12 nov wijzigt per 20 november het traditiebestel van de Cavalerie. De drie bestaande tankregimenten worden samengevoegd tot één regiment met de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA). De kleur van het regiment wordt lichtblauw met een verwijzing naar ‘staalblauw’ in de associatie met tanks. We zijn als cavalerie natuurlijk geweldig trots dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en onze Kroonprinses Catharina-Amalia hebben ingestemd met deze naamgeving.

Daarnaast richt de Koninklijke Landmacht een nieuw wapen op: het Wapen van de Informatiemanoeuvre met daarin twee korpsen, namelijk het Korps Inlichtingen en Veiligheid (I&V) en het Korps Communicatie en Engagement (C&E). Deze beide korpsen dragen straks de namen van de twee andere dochters van onze Koning en Koningin, namelijk Alexia en Ariane.

Lees verderReorganisatie regimenten

Cavalerie-NIEUWS

Vandaag Cavalerie-NIEUWS met Hoofdletters … na een intensief en zorgvuldig traject van analyseren, opties bedenken, afwegen, overleggen en besluitvorming gaan we het Traditiebestel van de Cavalerie aanpassen. Is dat nieuw? Ja, voor nu wel, maar in de historie van de Koninklijke Landmacht en ons Wapen zeker niet.

We voegen de huidige drie tankregimenten samen tot 1 regiment met de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA). De kleur van het regiment wordt lichtblauw met een verwijzing naar ‘staalblauw’ in de associatie met tanks. We zijn geweldig trots dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en onze Kroonprinses Catharina-Amalia hebben ingestemd met deze naamgeving. Op deze wijze blijven wij tot ver in de toekomst verbonden met ons Koninklijk Huis. De aanleiding tot de aanpassing van ons traditiebestel is dat we al jaren zien dat het ledental van de tankregimenten daalt door enerzijds geen aanwas van jong ‘haar’ en anderzijds de oude en oudere leden die ons ontvallen. We weten echter dat er ook bij de ‘tanks’ behoefte blijft aan personeelszorg, veteranenzorg en traditiebeleving met een eigen identiteit. Toekomstbestendigheid is daarbij een vereiste. Het Nederlandse deel van het Duits/Nederlandse Tankbataljon (414 Panzerbataillon) in Bergen-Hohne Duitsland (voornamelijk ons Nederlandse eskadron, de 4e Kompanie) wordt ingedeeld bij het tankregiment. Dit geldt evenzeer voor ons Cavalerie Ere-Escorte en de Fanfare Bereden Wapens. Luitenant-kolonel titulair Willem Plink ben ik in het bijzonder zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij heeft verzet om met de Wapentraditieraad in de afgelopen jaren mee te denken. Het besluit is door Zijne Majesteit de Koning in een Koninklijk Besluit bekrachtigd. Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan wordt de eerste Regimentscommandant en Adjudant instructeur Hans Oesterholt de Regimentsadjudant. Ik ben ons Regiment Huzaren van Boreel zeer dankbaar voor de jarenlange goede zorgen over die eenheden, die nu voortaan bij het tankregiment zijn ingedeeld.

Lees verderCavalerie-NIEUWS

Regimentslid overleden

Met leedwezen geeft het Regiment Huzaren van Boreel bekend dat op maandag 9 november ons Regimentslid Wachtmeester 1 Dolf Eekhout is overleden aan een slepende ziekte. Dolf diende bij 42 Brigade Verkenningseskadron in Oirschot. Hij laat een vrouw en drie jonge kinderen achter. Het bericht van het overlijden van Dolf is bij ons en vooral zijn collega’s van 42 BVE hard aangekomen. Dolf wordt herinnerd als een toegewijde en fijne collega met liefde voor het verkennerswerk. In gebouw 241 (gebouw van de Geestelijke Verzorging op de kazerne te Oirschot) is in de stilteruimte de mogelijkheid tot condoleance. I.v.m. de coronamaatregelingen is er geen mogelijkheid om bij de uitvaart aanwezig te zijn. De uitvaart zal met beperkte militaire eer worden omlijst door huzaren en kaderleden van 42 BVE. Het regiment Huzaren van Boreel is hierbij vertegenwoordigd. We wensen zijn vrouw, kinderen, naasten en directe collega’s van 42 BVE veel sterkte met de verwerking van dit smartelijk verlies..
.

Nieuwe website VOOC

Eindelijk, daar is hij dan! Met trots presenteren we u www.vooc.nl , de geheel nieuwe website van de VOOC. Een lang gekoesterde wens van zowel bestuur als leden is hiermee in vervulling gegaan en we zijn nu in staat om geheel a la 2020, naast Facebook, Instagram en Twitter,  ook via dit medium met elkaar te communiceren.

Door moeilijk te beïnvloeden zaken en de nodige uitdagingen, heeft het langer op zich laten wachten dan we hoopten. Maar aangezien we als Cavaleristen iets robuusts en doordachts wilden aanbieden, hebben we dat wachten geaccepteerd.

Deze website is tot stand gekomen door de inzet van het bestuur, vrienden van de vereniging en webdesigner MooiOnline. We hebben nu een belangrijk informatie en communicatie platform voor de vereniging, haar leden en belangstellenden. Het raamwerk waarvoor we gekozen hebben is modern en eigentijds, terwijl deze toch duidelijk leesbaar moest zijn voor alle leeftijdscategorieën. Ik denk dat het ons gelukt is en realiseer me dat het altijd voor verbetering vatbaar zal zijn en blijven. Mocht u daar ideeën over hebben, dan verzoek ik u zich te wenden tot de webmaster@vooc.nl.

Lees verderNieuwe website VOOC