Kranslegging Quatre Bras

Op 15 juni heeft een delegatie van de Nederlandse Cavalerie o.l.v. de voormalige wapenoudste Gen-maj Gijs van Keulen een krans gelegd bij het monument in Quatre Bras. De delegatie bestond verder uit de regimentscommandanten en regimentsadjudanten van RHB en RHPCA en uit de voormalige regimentscommandanten van RHS en RHPA, vergezeld van hun voormalige RA’s.

De slag om Quatre Bras was 206 jaar geleden de eerste fysieke krachtmeting van de nieuwe Nederlandse cavalerieregimenten met de toenmalige erfvijand Napoleontisch Frankrijk.  Er werd op 16 juni stevig gevochten rond Quatre Bras, een strategische kruispunt van wegen zuid van Brussel en Waterloo. Als eersten meldden zich de ruiters van de 2e Brigade Lichte Cavalerie. Deze brigade, 1000 man sterk, spoedde zich op 16 juni 1815 naar het kruispunt om de oprukkende Franse Legers te vertragen. In voorste lijn bij Quatre Bras het jonge 6e Regiment Huzaren (nu RHB), met daarachter het 5e Regiment Lichte Dragonders. 6 RH chargeerde in de middag, maar werd verrast door een aanval van Franse cavaleristen met hevige verliezen als gevolg. De situatie werd hersteld door het meer ervaren 5e Regiment Lichte Dragonders. Die dag raakten 320 van de ingezette 1000 cavaleristen gewoond, sneuvelde of verloren hun paard. Dit cavalerie optreden heeft er mede voor gezorgd dat dit kruispunt niet aan de Fransen werd prijsgegeven. Daarmee werd een belangrijke voorwaarde gecreëerd voor de uiteindelijke overwinning bij Waterloo waar de Nederlandse cavalerieregimenten ook op de beslissende momenten werden ingezet.

Met de jaarlijkse herdenking geven wij gestalte aan de onderlinge verbondenheid van de Nederlandse Cavalerie en eren wij de inzet en offers van onze voorgangers. De beide slagen bij Quatre Bras en Waterloo leidden immers tot definitieve nederlaag van Napoleon en een vrij en herrijzend Nederland.

Plaats een reactie