Nieuwe vlag Okkenbroek

Vrijdag 6 juni jongstleden heeft onze RC, kol Hans van Dalen, in Okkenbroek de nieuwe vlag van deze gemeente overhandigd aan de Burgemeester.

De RC maakte zijn entree op een Fennek van 104JVE waarna hij zijn toespraak hield en de vlag overhandigde aan de Burgemeester. Na de speech van de Burgemeester hesen onze RC en de Burgemeester samen de vlag in vlaggemast van basisschool Wereldwijzer.

Majoor b.d. van het Wapen der Artillerie Jan Venekamp was de initiatiefnemer om voor de gemeente een nieuwe, passende vlag te laten ontwerpen met het familiewapen van de familie IJssel de Schepper.

De lokale gemeenschap en kinderen van de school die massaal waren toegestroomd waren erg onder de indruk van de Fennek die zij konden bewonderen. Wie weet hebben de mannen van 104JVE onbewust zaadjes gepland voor onze toekomstige Verkenners!

Speech kolonel van Dalen:

Al in 1394 wordt het buerscap Oeckenbroke, gelegen in den kerspel Deventer, genoemd in een leendocument. In die tijd bestond het gebied rondom wat wij nu Okkenbroek noemen uit bos, heide en weilanden in de lager gelegen natte gronden. Pas midden 19e eeuw groeide Okkenbroek, dankzij grootgrondbezitter Adam IJssel de Schepper, een huzaren luitenant uit Deventer, uit tot een klein dorp. IJssel de Schepper besloot omstreeks 1850 een kerk, een molen en een smederij te (laten) bouwen. De molen en de smederij kwamen er in 1852.  Het zou nog tot 1904 duren voor de kerk met pastorie gebouwd werd. Met de bouw van de kerk werd de eerste, echte, aanzet gegeven tot de verdere ontwikkelingen van wat toen nog “t Hooge Velt” werd genoemd. De kerk en de smederij vormen de kern waaromheen het dorp Okkenbroek ontstond. Er kan dus gesteld worden dat Adam IJssel de Schepper de grondlegger van het dorp is geweest zoals wij dat nu kennen. Reden om te kijken of de (adellijke) familie IJssel de Schepper beschikt over een fraai wapen, en familiekleuren, waarmee we een passende, tijdloze vlag konden vervaardigen. Dat bleek zo te zijn.

Daarnaast was Adam zoals gezegd luitenant der Huzaren van 4RH wat nu het Regiment Huzaren van Boreel is geworden, en tevens zoon van één van de vroegere burgemeesters van Deventer. Er zijn dus twee linkjes met Deventer, de gemeente waartoe ook Okkenbroek behoort.

Er was altijd binding tussen officieren en de maatschappij. Veel beroepsofficieren hadden maatschappelijke functies en veel reserveofficieren klommen later op tot hogere functies in het burgerleven.  Vroeger waren veel beroepsofficieren bij de cavalerie nog van adel, later werd dit minder.

Het Regiment Huzaren van Boreel heeft een lange band met Deventer. Sedert het einde van de 19e eeuw was het Regiment Huzaren van Boreel (destijds 4RH) gelegerd in de Boreel-kazerne in het midden van de stad.  Deze locatie was logisch om vanuit de IJssel linie Midden Nederland (en de achterliggende Hollandse Waterlinie) te verdedigen tegen binnenvallende vijand. Anderzijds was deze locatie ook gemakkelijk om ‘opstandige katholieke’ bolwerken in Twente onder controle te kunnen houden. Zo was er in 1830 bijvoorbeeld nog sprake van katholieke rellen in delen van Twente als gevolg van honger, belastingdruk en de tiendaagse veldtocht in België. Deze rellen werden neergeslagen door huzaren. Misschien moeten we weer terug komen naar Deventer, maar nu om Go Ahead Eagle supporters te beschermen tegen hooligans vanuit Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Of voor de kenners onder u: om het Orangistische Deventer opnieuw te verdedigen tegen het patriottische vrijkorps uit Bathmen.

Daarnaast kon in dit gebied vrij gemakkelijk aan gefokte paarden gekomen worden. Te paard gingen de eskadrons dan vanuit het centrum van Deventer naar de Gorsselse Heide om te oefenen. Ook Wechelerveld werd regelmatig gebruikt.

Een jaar of vijf geleden heeft het Regiment Huzaren van Boreel haar band met Deventer verstevigd door wederom een grote beëdiging bij de Boreel-kazerne te organiseren.

Twee leuke weetjes: in de meidagen WO II hadden de Duitse SS eenheden een speciale eenheid aangewezen die de Boreel-kazerne te verkennen of 4RH nog wel aanwezig was. Ze vonden de kazerne verlaten, want 4 RH had zich intussen in het gebied voor de Grebbelinie ontplooid om de vijand te verkennen en te vertragen. De Boreel-kazerne en 4RH worden zelfs speciaal genoemd in hun eenheidsboek.

Nog een weetje: In 1935 kreeg het 4e Regiment Huzaren op de Wechelerveld koninklijk bezoek. Nee, niet vanuit Nederland, maar helemaal vanuit Saoedi Arabië. In dat jaar bezocht de Kroonprins Emir lbn-Saoed met zijn gevolg uit Saoedi-Arabië 4RH op het Wechelerveld. Dit was i.v.m. de vele Indonesische pelgrims die jaarlijks Mekka bezochten. De jaarlijkse toevloed aan pelgrims was immers de belangrijkste bron van inkomsten voor de Hidjaz, de kuststreek van Djeddah en Mekka. Daarom stuurde Ibn-Saud zijn zoon prins Faisal naar Nederland. Er zijn maar weinig Nederlandse eenheden en gebieden die bezoek hebben gehad van een Saoedische Kroonprins……Dat maakt 4RH/RHB en deze omgeving uniek.

Terug naar de vlag:

Uiteindelijk is de keuze gevallen op het wapen en de kleuren van de familie IJssel de Schepper. Omdat familiewapens en -kleuren niet zomaar gebruikt mogen worden, is contact gezocht met de familie, en is ons verzoek onderwerp geweest van het familieberaad. Tot onze grote vreugde is het verzoek gehonoreerd en met trots mag ik u vandaag deze vlag officieel overhandigen.

Toespraak Burgemeester van Deventer, waaronder Okkebroek valt, dhr. Ron König:

We staan op historische grond. Okkenbroek, nu onderdeel van Deventer, is een dorp met een rijke geschiedenis. Okkenbroek is nauw verbonden met het regiment Huzaren van Boreel, zoals we hebben kunnen horen van de regimentscommandant, kolonel Hans van Dalen. De kolonel heeft de nieuwe vlag van Okkenbroek hierheen gebracht. En hij heeft ons ook verteld waaróm hij dat heeft gedaan.

In de Romeinse tijd werden vlaggen gebruikt voor het doorgeven van signalen. Ook nu gebeurt dat nog; met de witte vlag is er sprake van een wapenstilstand. De rode vlag op een schip betekent dat het in nood is, en we kennen allemaal de zwart-wit geblokte vlag die aangeeft dat Max Verstappen ergens als eerste over de finish komt.

In de Middeleeuwen werden vlaggen als identificatiemiddel gebruikt. Omdat veldslagen complexer werden, gingen leiders vlaggen met eigen symbolen gebruiken. Tijdens veldslagen was de vlag een cruciaal onderdeel van de strijd. Het veroveren van de vlag van de vijand leverde een zekere triomf; een aanduiding dat de leider van de tegenstander (en in het verlengde daarvan, de tegenstander zelf) verslagen is. Landen, provincies, staten, steden, dorpen, bedrijven en organisaties hebben heden ten dage hun eigen vlag om hun geschiedenis of hun doelstellingen te symboliseren.

Nu had Okkenbroek al een vlag, maar die deed geen recht meer aan het huidige dorp. Want Okkenbroek is veel meer dan koeien en groen. De nieuwe vlag, met het wapen van de familie IJssel de Schepper, is tijdloos en kan de eeuwen doorstaan. Dat past bij een dorp dat oog heeft voor de toekomst, ruimte wil bieden aan jonge gezinnen, aan de jeugd, en dat tegelijkertijd doordrongen is van historisch besef.

Al in 1394 wordt het buerscap Oeckenbroke, gelegen in den kerspel Deventer, genoemd in een leendocument. In die tijd bestond het gebied rondom wat wij nu Okkenbroek noemen uit bos, heide en weilanden in de lager gelegen natte gronden. De link tussen huzaar en grootgrondbezitter Adam IJssel de Schepper (zoon van een van mijn voorgangers) en Okkenbroek hebben we zojuist gehoord. Adam zorgde ervoor, vanaf de helft van de 19e eeuw, dat Okkenbroek uitgroeide tot een dorp. Met een kerk, een molen, een smederij – die de kern vormen waar Okkenbroek omheen ontstond. Dankzij hem staan we hier vandaag. En ere wie ere toekomt, dus zijn wapen en zijn familiekleuren staan op de vlag – met dank aan de familie IJssel de Schepper. Het is aan de inwoners van Okkenbroek om die vlag nu te laten wapperen.

Want waar een vlag is, daar zijn mensen, daar gebeurt wat. Dat is in Okkenbroek zeker het geval. Ik heb altijd de indruk dat hier meer verenigingen zijn dan inwoners. Om al die verenigingen draaiende te houden, die zorgen voor sociale cohesie, voor samenhang, zijn wapperende handen nodig. De vereende krachten waarmee jullie, inwoners van Okkenbroek, je dorp op de kaart zetten. De wapperende vlag staat wat dat betreft symbool voor jullie allemaal. Samen zorgen jullie ervoor dat jullie dorp de eeuwen kan trotseren, en dat de faciliteiten die er zijn gekoesterd worden voor en door komende generaties. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het noaberschap, dat is hier uitgevonden, denk ik.

Dat er groei is, en dat er toekomst is, in dit prachtige dorp in de gemeente Deventer, dat vieren we vandaag. Het is tijd voor de officiële ceremonie. Laten we de vlag uithangen voor Okkenbroek.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.