Beëdiging RHB/RHPCA – Waterloo

Het Regiment Huzaren van Boreel (RHB) en het Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia (RHPCA) zullen op 2 september 14.00 uur een gezamenlijk openbare beëdigingsceremonie houden bij het monument ‘De Leeuw van Waterloo’ / Butte du Lion. Tijdens deze openbare plechtigheid zullen enkele tientallen jonge militairen worden beëdigd op de Standaarden van de twee regimenten en ten overstaan van regimentsgenoten, familieleden en publiek plechtig ‘trouw beloven’ of ‘zweren’ aan de Staat der Nederlanden en hun taak plichtsgetrouw uit te voeren.

De ceremonie zal worden opgeluisterd door aangetreden eenheden van de twee regimenten, formele standaardwachten, Cavalerie Ere Escorte te paard en de Fanfare Bereden Wapens. Enkele detachementen zullen gekleed gaan in historische uniformen. Daarnaast zal ook een Belgisch detachement ‘Jagers te Paard’ deelnemen. Dit regiment heeft in 1813 dezelfde oorsprong als het Regiment Huzaren van Boreel en beide regimenten zijn daarom nog steeds onderling verbonden. Ook de saluutbatterij van het Korps Rijdende Artillerie (KRA) zal aangetreden staan tijdens de ceremonie. Tijdens de slag van bij Waterloo heeft deze eenheid immers samen met de Nederlandse cavalerieregimenten doorslaggevend opgetreden. Gezamenlijk met het bereden Cavalerie Ere Escorte zal deze saluutbatterij dus het ‘bereden’ gedeelte vormen van de beëdigingsceremonie. Na afloop van de ceremonie zal de saluutbatterij ook een demonstratie geven en op de locatie van de ceremonie een kanonschot afvuren in veilige richting.

De beëdigingsceremonie vindt plaats op historische grond. Nederlandse cavalerieregimenten in de stamlijn van het Regiment Huzaren van Boreel en Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia hebben immers gestreden tijdens de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815. Onder leiding van de Engelse generaal Wellington en de Nederlandse kroonprins Willem versloeg op deze dag een Brits-Nederlands leger met hulp van toegesnelde Pruisische leger o.l.v. Blücher, het Franse leger van Napoleon dat België was binnengerukt. Enkele dagen ervoor was Napoleon nog belangrijke vertraging opgelegd door de Nederlandse troepen in de slag bij het zuidelijker gelegen kruispunt Quatre Bras.

De gewonnen slag maakte een definitief einde aan de macht van de Franse keizer Napoleon die immers al tientallen jaren het Europese continent domineerde. Nederlandse en Belgische eenheden hebben een zeer groot aandeel in deze slag gehad en jaarlijks herdenkt de Nederlandse cavalerie deze slag en de hierbij gebrachte offers. Aan het einde van de slag bij Waterloo telde de Nederlandse cavaleriedivisie 203 gesneuvelden, 631 gewonden en 456 vermisten. Dit was 40% van de sterkte waarmee de slag werd begonnen. De voorganger van RHB (het 6e Regiment Huzaren) had bijvoorbeeld 12 doden, 70 gewonden, 132 vermisten en 302 dode paarden te betreuren. Van de 188.600 aan de strijd deelnemende militairen aan beiden zijden, werden er 10.813 gedood en 35. 295 gewond en 11.174 vermist. Dat is 30% gevechtsverliezen, waarmee de zwaarte en intensiteit van de Slag bij Waterloo wordt onderstreept.  

Het is daarom belangrijk om de offers van de geallieerden in de Slag bij Waterloo, waaronder dus Nederlandse en Belgische militairen, te eren. Dit willen de beide regimenten RHB en RHPCA doen door een beëdigingsceremonie te houden op het slagveld waar deze offers zijn gebracht, zodat nieuw intredende jonge militairen in rechtstreeks verband kunnen worden gebracht met de inzet van hun voorgangers in een voorgaand tijdperk. De ceremonie-plaats is dan ook letterlijk op de plaats waar het bloed van Nederlandse en Belgische militairen heeft gevloeid om een einde te maken aan Franse dominantie en overheersingsmacht. Dit alles geeft een speciaal karakter aan deze ceremonie die daarom extra wordt omlijst met protocol en kleurrijke uniformen. De huidige oorlog in de Oekraïne laat wederom zien dat (drang tot) dominantie uiteindelijk leidt tot gewapende uiteenzetting met vreselijke gevolgen voor de betrokken militairen en bevolking. Europese samenwerking op velerlei gebieden biedt een zekere mate van bescherming hiertegen.

De ceremonie heeft een openbaar karakter en tijdens de plechtigheid zullen foto’s en video-opnames worden gemaakt waarbij ook gebruik wordt gemaakt van een drone. 

Vrijdag 2 september 2022

Tijdstippen:  aanvang 14.00, einde rond 15.30

Plaats: monument De Leeuw van Waterloo / Butte du Lion

Adres: Rte du Lion, 1420 Braine-l’Alleud, België.

Plaats een reactie