Voorjaarsactiviteit 2023

Beste Regiments- en verenigingsgenoten,

Volgens traditie organiseert de VHvB ieder jaar een schietevenement waarbij gestreden wordt om de VHvB-Wisseltrofee. Deze keer vindt dit event plaats op zaterdag 25 maart a.s. bij SV Generaal van Merlen, Noord Schalkwijkerweg 95, 2034 JA Haarlem.
We gaan onder begeleiding 2 series, met lunchbreak, schieten op 12 meter met klein kaliber pistool (.22):
1e serie 20 schoten op statische schijf,
2e serie 20 schoten op dynamische klapschijfIndien deelnemers op gelijke hoogte eindigen, wordt er tussen hen een beslissende ‘shoot-out’ gehouden om de winnaar aan te wijzen.

Het programma is als volgt :
Vanaf 09:30 uur : ontvangst met koffie/thee en en cake;
10:00 uur : welkom/mededelingen en uitleg kkp-schieten/veiligheidsmaatregelen, indeling in groepjes,
10:25 uur: aanvang 1e schietserie 20 schoten incl. 5 proefschoten op statische schijf, 12 meter,
Ca. 12:00 uur: gezamenlijke lunch met soep, 3 broodjes ham/kaas,  warme snack en fruitsalade,
Ca. 12:30 uur: aanvang 2e schietserie 20 schoten incl. 5 proefschoten op dynamische klapschijf 12 meter,
Ca. 14:00 uur : Einde schietserie, bekendmaking uitslag en uitreiking VHvB-Wisseltrofee aan de winnaar.
Vanaf ca. 14:15 uur: tijd voor nazit, bijpraten tot max. 15:00 uur;
Tijdens het event zijn er 2 ronden met borrelhapjes en 3 drankjes p.p. naar keuze, afgesloten met een heerlijke Huzarensalade;
Belangrijk: alcoholconsumptie is pas toegestaan indien de schutter de beide schietseries heeft afgerond !

Kosten zijn € 12,50 p.p. voor betalende leden van de vereniging en € 42,50 voor niet-betalende leden of introducees. Dit bedrag dient uiterlijk 15 maart a.s. te zijn bijgeschreven op rekening NL80RABO0148515800 tnv. Vereniging Huzaren van Boreel onder vermelding van uw naam en ‘SV Generaal van Merlen 2023‘.
U wordt pas als deelnemer geregistreerd indien uw betaling uiterlijk 15 maart a.s. is binnengekomen bij onze penningmeester !
LET OP: op de schietdag zelf dient u de opgegeven ID bij u te hebben, zónder vertoon van deze ID mag u niet schieten !

Aanmelden kan hier onder opgave van ID-card/paspoort nummer: AANMELDEN VOORJAARSACTIVITEIT 2023

Een vriendelijke groet en een welgemeend Boreel !

Vereniging Huzaren van Boreel

Namens bestuur Vereniging Huzaren van Boreel
Bas Kuijsten, Secretaris

NB: Lees ook even de cavalerie geschiedenis achter de generaal Jonkheer Bernard Van Merlen en dat van diens vader Jean Baptiste van Merlen!

Plaats een reactie