Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Beste Regiments- en verenigingsgenoten,

Namens de Vereniging Huzaren van Boreel bent u van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering 2023 bij te wonen.

Dit keer niet op de Bernhard Kazerne in Amersfoort zoals u gewend bent, maar bij Echo’s in Schaarsbergen (Deelenseweg 28, 6816 TB te ARNHEM).

Het programma ziet er als volgt uit :

 • 14:00h Ontvangst met koffie op locatie,
 • 14:30h Aanvang Algemene Ledenvergadering,
 • 16:00h Start Borrel en na-praten,
 • 17:00h Einde Algemene ledenvergadering en borrel

Agenda :

 1. Opening door voorzitter;
  1. Herdenking overledenen,
  2. Vaststellen Agenda,
 2. Ingekomen stukken door Secretaris,
 3. Afgelopen Verenigingsjaar; activiteiten en bijzonderheden door Voorzitter,
 4. Afgelopen Verenigingsjaar; financiële verantwoording door Penningmeester,
 5. Afgelopen Verenigingsjaar; Verslag Kascontrolecommissie (KCC) en verkiezing KCC voor komend Verenigingsjaar,
 6. Komende Verenigingsjaar; activiteiten en bijzonderheden door Voorzitter,
 7. Komende Verenigingsjaar; begroting door Penningmeester
 8. Verkiezing bestuursleden; Penningmeester Sylvia van Meerten treedt af, nieuwe kandidaat is Gerard Ritstier,
 9. Rondvraag

Vriendelijk verzoeken wij u om u vóór 28 mei 2023 aan te melden indien u deel wenst te nemen aan de ALV, via het volgende mailadres : secretaris@huzarenvanboreel.nl.

Ook indien u vooraf stukken wilt inbrengen in de voor de vergadering, dan kunt u deze mailen via bovenstaand mailadres. Tijdens de rondvraag heeft u uiteraard ook nog gelegenheid vragen te stellen of aandacht te vragen voor bepaalde zaken.

Wij zien u graag allen op donderdag 1 juni 2023 te Schaarsbergen !

Een welgemeend BOREEL ! vergezeld deze uitnodiging.

Vereniging Huzaren van Boreel,

Namens LKol Ben Doomernik, Voorzitter

Bas Kuijsten, Secretaris

PS ! Let op uw mailbox; de uitnodiging voor de jaarlijkse Barbecue komt er ook snel weer aan!

Plaats een reactie