Veteranen erecouloir gezocht

Het Veteranenplatform (VP) neemt jaarlijks deel aan een aantal ceremoniën, herdenkingen, en evenementen. Voor het vormen van een detachement t.b.v. het zogeheten “veteranen erecouloir” tijdens Prinsjesdag op dinsdag 19 september a.s. is het VP op zoek naar veteranen vanuit de diverse lidorganisaties. Het Regiment Huzaren van Boreel en zijn Vereniging Huzaren van Boreel zijn lid van het VP en mogen 4 veteranen laten deelnemen aan dit detachement.

Wanneer je je opgeeft, hou er dan rekening mee dat je de hele dag actief bent.

De veteranen die zich hiervoor willen opgeven moeten:
– in het bezit zijn van het officiële “veteranentenue”, dan wel DT voor actief dienende veteranen;
– in bezit van opgemaakte groot-model medailles;
– rekening houden dat u eenmaal aangemeld, u door het Veteranenplatform rechtstreeks wordt benaderd met nadere informatie en programma. De Vereniging HvB heeft er verder geen invloed op.

Kijk op de website hoe u het kunt bestellen

Gegadigden kunnen zich opgeven voor 14 augustus a.s. bij voorzitter@huzarenvanboreel.nl onder vermelding van:
1. Naam en voorletters
2. Adres
3. Telefoonnummer
4. e-mailadres
5. Veteranenpas nummer


Plaats een reactie