Beëdiging in Amersfoort

Vanmiddag had de regimentscommandant, kolonel Hans van Dalen, de eer om 33 nieuwe luitenants, wachtmeesters, korporaals en huzaren te beëdigen op het Standaard van ons Regiment Huzaren van Boreel.

Naast de standaarddrager, tevens regimentsadjudant Adjudant-onderofficier Johan de Jongh waren er collega’s vanuit ons regiment getuige van deze beëdiging waar luitenant-kolonel Harold Keldermans als paradecommandant optrad.

Dat blijft voor mij altijd een speciaal moment: jonge mensen in de ogen kijken die trouw beloven aan de Staat en onze mooie organisatie.” aldus de RC

foto’s: Regimentsoog

Plaats een reactie