Lkol (tit) Willem Plink (87) overleden

Met leedwezen geeft het Regiment Huzaren van Boreel kennis van het overlijden van hun regimentsgenoot Luitenant-kolonel (titulair) Willem Plink op 87 jarige leeftijd, op woensdag 25 oktober 2023.

Willem diende bij de Koninklijke Landmacht tot 1991, in 1974 was hij ritmeester en commandant van 43 Zelfstandig Verkenningseskadron, laatstelijk als majoor en kreeg op 26 april 2022 nog de Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld in zijn woonplaats Apeldoorn vanwege “zijn inzet als militair en na zijn eervol ontslag in 1991 als vrijwilliger, heeft luitenant-kolonel titulair Willem Plink zich ingezet voor militaire geschiedschrijving en het handhaven van tradities van het Nederlandse leger in het algemeen en de cavalerie in het bijzonder. Dat deed hij bij meerdere organisaties en musea.

Tijdens de manifestatie 200 jaar Cavalerie in Amersfoort in 2014 heeft de Wapenoudste der Cavalerie, Genmaj (bd) der Cavalerie Harm de Jonge in een mooie speech Willem toegesproken en de nieuwe rang willen aanbrengen, maar op een burgerpak ging dat natuurlijk niet. Genmaj de Jonge had ervoor gekozen om de overste als daadwerkelijk blijk van die bevordering een zeer bijzonder afschrift van het KB te overhandigen. Sinds 17 maart 2014 mocht hij zich als “overste” voorstellen.

Willem was een bijzondere regimentsgenoot, een kazernekind geboren op 31 januari 1936 in Borneo, zijn vader diende bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Als kind kwam hij met zijn moeder in een Japans interneringskamp. Het heeft hem de mens gemaakt zoals we hem gekend hebben.
Ook na zijn pensionering en eigenlijk tot zijn overlijden is hij met de cavalerie zeer actief bezig geweest.

Hij is bijvoorbeeld initiatiefnemer van de Manpad-herdenkingen.

Ook heeft hij lange tijd gewerkt voor de Traditie Commissie Krijgsmacht en daar het Ereteken van Verdienste in Goud voor ontvangen. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, onder meer bij de Rijksuniversiteit Leiden en bij de Koninklijke Vereniging tot Beoefening van de Krijgswetenschap. Sinds 8 december 2022 is het Regiment Huzaren van Boreel een van zijn laatste publicaties rijker; Lkol tit. bd. Willem Plink schreef over één van de stamregimenten van het Regiment Huzaren van Boreel, namelijk het Regiment Lansiers nr. 10, de zogenaamde ‘Groene Lansiers’.  Dit is het Regiment waaraan we ons opschrift Tiendaagse Veldtocht te danken hebben.

Foto boven: Tijdelijk reserve tweede luitenant W.L. Plink legt de eed af op de standaard van het Regiment Huzaren van Boreel en houdt daarbij conform het ceremonieel bij de Koninklijke Landmacht met de linkerhand de stok vast. (bron)

Ridder
Schrijver
Initiatiefnemer

Willem schreef over de Cavalerie en ons regiment maar ook bijvoorbeeld over de tradities binnen de krijgsmacht in het boek “s-Konings Vaandel” . Het boek gaat in op de historie en de verhalen verbonden aan de vaandels en standaarden van de krijgsmacht.
Ook “Gaspard van der Noot : Heer van Carloo Ritmeester van het Geuzenleger“, Huzarensalade; zonder humor is het leger maar een saaie boel” en “Ritmeester heeft al een boek” zijn van zijn hand.

Willem Plink gaf in het World Forum in 2012 een speech voor de herdenking van 15 augustus 1945.

Luister hier naar het fragment van 16 februari 2014 van de VPRO waarin hij herenigd werd met een familiefotoalbum. (bron)

We zijn een kleurrijke vriend kwijt, het regiment rouwt.

Plaats een reactie