Indië herdenking

Het Regiment Huzaren van Boreel heeft vandaag tijdens de Nationale Indië herdenking een eerbetoon gebracht aan alle gevallen huzaren van de eskadrons pantserwagens, eskadrons vechtwagens en de twee verkenningsregimenten. In totaal dienden ongeveer 3.500 mannen bij het Regiment Huzaren van Boreel in Indië. 123 van hen bleven achter. Wij eren al onze Indië veteranen. ‘Sobats’ voor altijd. De regimentscommandant kreeg hierbij hulp van Johnny Slegers en Scott Heldens die hij beiden bedankte voor hun ondersteuning.

Met toestemming van de fotograaf mogen we enkele foto’s van de de reportage delen die Cynner Leiwakabessy heeft gemaakt tijdens de herdenking.

Personeelsontwikkelingen

Een mooi resultaat en vooruitzicht voor onze huzaren en korporaals!

“In de zomer is doorgewerkt aan dit mooie resultaat.

Bij Defensie krijgen manschappen en korporaals vanaf nu een vaste aanstelling als zij voldoende functioneren. Samen met de bonden zijn we dit overeengekomen. Hiermee hoop ik dat we beter in staat zijn meer mensen te behouden bij Defensie.


Veel dank aan Wapenoudste der Cavalerie, brigadegeneraal Joris Legein (HDP) en zijn team die dit mogelijk gemaakt hebben! Dank aan de bonden voor de fijne samenwerking op dit punt.” Aldus de Staatssecretaris.

Er zijn volop vacatures bij de verkenningseenheden, kijk in de rechterkolom of er ook voor jou iets bij is.

Uitvaart Huib Huigen 

Uitvaart Huib Huigen (01-10-1938 – 06-08-2023)
zaterdag 12 augustus 2023


Afgelopen zaterdag is een van de actieve leden van Vereniging Huzaren van Boreel, “opa” Huib Huigen, begraven in Apeldoorn. Op zijn ziekbed had hij al precies aangegeven hoe deze begrafenis er uit zou moeten zien en het Regiment Huzaren van Boreel moest daar wat hem betrof nadrukkelijk een rol in spelen. Een draagploeg van 7 personen haalde Huib thuis op en brachten
hem naar een Austin Tilly uit 1943. Deze bracht hem naar de aula van begraafplaats Heidehof, waar de dienst werd gehouden. Huib had er voor gezorgd dat niet alleen de Boreelmars gespeeld werd, maar dat ook de tekst voor iedereen zichtbaar was en dat er dus ook meegezongen kon worden. Ook loste Huib via zijn dochter mandy een nog uitstaande “Coin-check” schuld in van 4 jaar oud. Na afloop van de dienst werd Huib weer door de draagploeg naar de Austin Tilly gebracht en ging het naar begraafplaats Soerenseweg, waar twee minuten stil werd gestaan bij het Indië monument en van daaruit werd Huib onder de klanken van een doedelzakspeler naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Huib is opgekomen bij het Korps Commandotroepen, maar heeft door blessures de opleiding daar niet afgemaakt. Na vele omzwervingen landde hij uiteindelijk bij 102 Verkenningsbataljon in ’t Harde en beleefde daar een fijne dienstplichttijd. De kameraadschap die hij daar meemaakte, zorgde er ook voor dat hij zich meteen aanmeldde toen in oktober 2016 het eerste diner voor korporaals en Huzaren werd georganiseerd. Hier leerde de vorige voorzitter van VHvB, Johann Breukelman hem kennen. Afgelopen zaterdag typeerde hij Huib met de woorden: Nieuwsgierig, betrokken, iemand met een eigen humor, recht door zee, betrouwbaar, en ook wel enigszinseigenwijs. Zo hebben we Huib allemaal gekend.
Huib was niet alleen trouw bezoeker van onze activiteiten, hij was een van de initiatiefnemers en organisatoren van de 2 e reünie voor 102 Verkbat in 2022 in ’t Harde en schroomde niet om daarvoor ook zijn dochters in te zetten. Aan de volgende reünie van 102 Verkbat in 2024 zullen zij dan ook in zijn plaats meewerken.

Hoewel zelf geen veteraan, spande Huib zich daar wel voor in. Hij zat in het comité van de Apeldoornse Veteranendag en was een van de initiatiefnemers voor een monument voor Indië veteranen op de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn.
Het regiment Huzaren van Boreel en de Vereniging Huzaren van Boreel verliezen in Huib een trouw en actief lid en wensen zijn familie heel veel sterkte bij het verlies van deze bijzondere man en “opa”.

Veteranen erecouloir gezocht

Het Veteranenplatform (VP) neemt jaarlijks deel aan een aantal ceremoniën, herdenkingen, en evenementen. Voor het vormen van een detachement t.b.v. het zogeheten “veteranen erecouloir” tijdens Prinsjesdag op dinsdag 19 september a.s. is het VP op zoek naar veteranen vanuit de diverse lidorganisaties. Het Regiment Huzaren van Boreel en zijn Vereniging Huzaren van Boreel zijn lid van het VP en mogen 4 veteranen laten deelnemen aan dit detachement.

Wanneer je je opgeeft, hou er dan rekening mee dat je de hele dag actief bent.

De veteranen die zich hiervoor willen opgeven moeten:
– in het bezit zijn van het officiële “veteranentenue”, dan wel DT voor actief dienende veteranen;
– in bezit van opgemaakte groot-model medailles;
– rekening houden dat u eenmaal aangemeld, u door het Veteranenplatform rechtstreeks wordt benaderd met nadere informatie en programma. De Vereniging HvB heeft er verder geen invloed op.

Kijk op de website hoe u het kunt bestellen

Gegadigden kunnen zich opgeven voor 14 augustus a.s. bij voorzitter@huzarenvanboreel.nl onder vermelding van:
1. Naam en voorletters
2. Adres
3. Telefoonnummer
4. e-mailadres
5. Veteranenpas nummer


Oproep 76e Airborne wandeltocht

Beste Regimentsgenoten,

In 2016 hebben we vanuit de Vereniging Huzaren van Boreel voor het eerst met een kleine groep meegelopen met de 15 km tocht.
Naar goed gebruik binnen de Cavalerie is wat eenmaal is georganiseerd daarna traditie. Om deze traditie voort te zetten willen we ook op zaterdag 2 september 2023 (nadat editie 2020 en 2021 uitvielen vanwege Corona) weer met een groep meelopen met de 15 km tocht.

Programma zaterdag 2 september 2023:
o 10.15 uur – verzamelen op Sportpark Hartenstein(achter museum), Utrechtseweg 232 – 6862 AZ Oosterbeek ter hoogte van de registratietenten (linkerzijde als je binnenkomt) Wees op tijd, want we vertrekken echt om 11.00 uur !!
o 10.57 uur – Reveille geblazen, aansluitend 2 minuten stilte.
o Vanaf 11.00 uur: start defilé langs eretribune, waarbij fungerend grpcdt groet brengt aan eretribune, daarna in eigen tempo verder het 15 km parcours volgen.
o Halverwege parcours: bezoek aan erebegraafplaats Oosterbeek alwaar de groep de eregroet brengt en een kleine zg. poppykrans neerlegt bij het monument voor de gevallenen.
o Terugkomsttijd Sportpark: ca. 14.30 uur, afhankelijk van het aantal rustmomenten voor eten & drinken.

o Tenue: zwarte baret, blauw Boreel poloshirt KM, blauwe spijkerbroek, evt. kleine rugzak en stevige wandelschoenen/kisten.
TIP: zorg wel voor voldoende eten & drinken onderweg.
o Parkeren: je kunt met de auto naar één van de aangewezen parkeer-weilanden aan de rand van Oosterbeek (volg de P-borden) en vandaar met de pendelbus naar de omgeving van Sportpark Hartenstein.
o Met Openbaar Vervoer: vanaf station Oosterbeek rijden er eveneens pendelbussen richting het Sportpark; de afstand is ook te voet te overbruggen.
o Kosten deelname: ‘gratis’, gaat ten laste van de kas VHvB.

o Aanmelden: tot uiterlijk 20 augustus a.s. via huzn-kpls@huzarenvanboreel.nl

! vermeld tevens of je voor de eerste keer of de zoveelste keer meeloopt. (ivm uitreiken juiste Airbornespeld na afloop; geef je niks op dan krijg je de medaille voor je eerste deelname).

LET OP:
als je je eenmaal hebt opgegeven, vertrouwen we erop dat je ook daadwerkelijk komt !

We hopen niettemin op voldoende opkomst voor een volwaardig Boreel-detachement !!

Zien we je daar?