Calendar

okt
24
di
Regimentsdiner Huz’n/Kpl’s RHB @ Stroe
okt 24 @ 00:00 – 00:00

Geachte Regimentsgenoten /  vrienden van het Regiment,

Op dinsdag 24 oktober 2023 zal ter gelegenheid van de 210e verjaardag van het Regiment Huzaren van Boreel, de traditionele Boreel-borrel worden gehouden met aansluitend het Diner de Corps voor (oud) Huzaren/Korporaals.

Nadere informatie volgt via deze website en de karwatsdragers & eskadronsadjudanten van uw eenheid.

Hou deze website in de gaten of bekijk de foto’s van het regimentsdiner van 2022

nov
2
do
Regimentsdiner Onderofficieren RHB @ stroe
nov 2 @ 00:00 – 00:00

Geachte Regimentsgenoten /  vrienden van het Regiment,

Op dinsdag 2 november 2023 zal ter gelegenheid van de 210e verjaardag van het Regiment Huzaren van Boreel, de traditionele Boreel-borrel worden gehouden met aansluitend het Diner voor onderofficieren en oud-onderofficieren.

Nadere informatie volgt via deze website en de eskadrons-adjudant van uw eenheid.

Hou deze website in de gaten of bekijk alvast wat foto’s van het afgelopen jaar.

nov
9
do
Grand Diner de Corps Officieren RHB @ volgt
nov 9 @ 00:00 – 00:00

Geachte Regimentsgenoten /  vrienden van het Regiment,

Op dinsdag 2 november 2023 zal ter gelegenheid van de 210e verjaardag van het Regiment Huzaren van Boreel, de traditionele Boreel-borrel worden gehouden met aansluitend het Grand Diner de Corps voor officieren en oud-officieren.

Nadere informatie volgt via deze website en de regimentsmajoor.

Hou deze website in de gaten of bekijk alvast wat herinneringen van het afgelopen jaar.

nov
20
ma
Oprichting RHPCA (2020)
nov 20 @ 00:00 – 00:00

Op 20 november 2020 werd een nieuw regiment onder het Wapen der Cavalerie opgericht, het Regiment Huzaren Catharina-Amalia.
Het regiment is ontstaan door samenvoeging van de bestaande tankregimenten Huzaren Prins Alexander, Huzaren van Sytzama en Huzaren Prins van Oranje.
Het regiment is vernoemd naar de Prinses van Oranje van het Koninkrijk der Nederlanden, Catharina-Amalia der Nederlanden.

De aanleiding voor deze herziening van het traditiebestel was tweeledig.
Allereerst kenden de bestaande tankregimenten door de (grotendeelse) afschaffing van actieve tankeenheden binnen de Nederlandse krijgsmacht geen nieuwe aanwas.
Bovendien zorgde het wegvallen van de oudere leden van de regimenten voor een hoog verloop.
Bij de leden van de tankregimenten bleef echter de behoefte aan personeelszorg, veteranenzorg en traditiebeleving met een eigen identiteit bestaan.
Om deze zorg en beleving toekomstbestendig te maken en simultaan de band met het Koningshuis te consolideren werd besloten tot de oprichting van het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.
Koning Willem Alexander heeft ingestemd met de vernoeming van het regiment naar zijn dochter, de Prinses van Oranje, waarna de oprichting en naamgeving is geëffectueerd per 20 november 2020 bij Koninklijk Besluit.
Zie Staatblad 2020, 435

Met de oprichting van het nieuwe regiment is het Nederlandse personeel van het Duits-Nederlandse 414 Tankbataljon van het Regiment Huzaren van Boreel overgegaan naar het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.
Dit geldt eveneens voor het Cavalerie Ere-Escorte en de Fanfare Bereden Wapens.

Het regiment bestaat als zodoende uit de volgende eenheden:

nov
25
za
Oprichting RHB (1813)
nov 25 @ 00:00 – 00:00

Op 25 november 1813 ontving Jhr. Willem Francois Boreel namens Koning Willem 1 de opdracht een Regiment Huzaren (Cavalerie) te formeren.
Deze datum wordt aangehouden als oprichtingsdatum. Hijzelf werd belast met het commando over dit regiment in de rang van Luitenant-kolonel.
Het Regiment moest bestaan uit 4 eskadrons met elk 2 pelotons. In totaal 641 Huzaren en 677 paarden.
De werving begon in Haarlem en in Leiden. Op 9 september 1814 was het Regiment gedeeltelijk geformeerd en werd officieel Regiment Huzaren genoemd.
Op 17 november 1814 kreeg het Regiment een nummer en werd Regiment Huzaren no 4.
Op 21 april 1815 werd het nummer veranderd en vanaf die dag werd het Regiment Huzaren no 6.
Ons Regiment Huzaren no 6 heeft deelgenomen aan de gevechten bij Quatre Bras (12 juni 1815) en aan de tiendaagse Veldtocht in 1831.

jan
9
di
Oprichting RHvS (1814)
jan 9 @ 00:00 – 00:00
feb
13
di
Oprichting RHPA (1814)
feb 13 @ 00:00 – 00:00
apr
4
do
Oprichting RHPO (1815)
apr 4 @ 00:00 – 00:00
apr
23
di
St Joris dag
apr 23 hele dag

Sint Joris is de schutspatroon van de Cavalerie – militairen te paard of eenheden met gepantserde voertuigen. Ook is hij de beschermheilige van Amersfoort. 
ook in het buitenland is St Joris (st. George) bekend.

Lees meer over de geschiedenis.

(twee verschillende cavalerie baretemblemen met st Joris)

jun
21
vr
Boreel MotorToerTocht 2024
jun 21 – jun 22 hele dag

Boreel motor toer vrienden,

Op 21 en 22  juni gaan we namens het Regiment en de Vereniging Huzaren van Boreel opnieuw met een select gezelschap de 7e uitgave van de Boreel Motor ToerTocht realiseren.
Aangezien de BMTT ook altijd in het teken staat van een stukje herdenking, zal er ook in 2024 weer een naam aan de tocht gegeven worden en een locatie bezocht worden.
Het programma en de gegevens voor inschrijving/ aanmelding volgen zodra er meer bekend is. Blokkeer deze data in je agenda en hou de website dus in de gaten!

Hoe was het in 2023? Kijk hier voor een verslag en foto’s.

Een ‘wheelie’ door de RC op 1pk
nov
20
wo
Oprichting RHPCA (2020)
nov 20 @ 00:00 – 00:00

Op 20 november 2020 werd een nieuw regiment onder het Wapen der Cavalerie opgericht, het Regiment Huzaren Catharina-Amalia.
Het regiment is ontstaan door samenvoeging van de bestaande tankregimenten Huzaren Prins Alexander, Huzaren van Sytzama en Huzaren Prins van Oranje.
Het regiment is vernoemd naar de Prinses van Oranje van het Koninkrijk der Nederlanden, Catharina-Amalia der Nederlanden.

De aanleiding voor deze herziening van het traditiebestel was tweeledig.
Allereerst kenden de bestaande tankregimenten door de (grotendeelse) afschaffing van actieve tankeenheden binnen de Nederlandse krijgsmacht geen nieuwe aanwas.
Bovendien zorgde het wegvallen van de oudere leden van de regimenten voor een hoog verloop.
Bij de leden van de tankregimenten bleef echter de behoefte aan personeelszorg, veteranenzorg en traditiebeleving met een eigen identiteit bestaan.
Om deze zorg en beleving toekomstbestendig te maken en simultaan de band met het Koningshuis te consolideren werd besloten tot de oprichting van het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.
Koning Willem Alexander heeft ingestemd met de vernoeming van het regiment naar zijn dochter, de Prinses van Oranje, waarna de oprichting en naamgeving is geëffectueerd per 20 november 2020 bij Koninklijk Besluit.
Zie Staatblad 2020, 435

Met de oprichting van het nieuwe regiment is het Nederlandse personeel van het Duits-Nederlandse 414 Tankbataljon van het Regiment Huzaren van Boreel overgegaan naar het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.
Dit geldt eveneens voor het Cavalerie Ere-Escorte en de Fanfare Bereden Wapens.

Het regiment bestaat als zodoende uit de volgende eenheden:

nov
25
ma
Oprichting RHB (1813)
nov 25 @ 00:00 – 00:00

Op 25 november 1813 ontving Jhr. Willem Francois Boreel namens Koning Willem 1 de opdracht een Regiment Huzaren (Cavalerie) te formeren.
Deze datum wordt aangehouden als oprichtingsdatum. Hijzelf werd belast met het commando over dit regiment in de rang van Luitenant-kolonel.
Het Regiment moest bestaan uit 4 eskadrons met elk 2 pelotons. In totaal 641 Huzaren en 677 paarden.
De werving begon in Haarlem en in Leiden. Op 9 september 1814 was het Regiment gedeeltelijk geformeerd en werd officieel Regiment Huzaren genoemd.
Op 17 november 1814 kreeg het Regiment een nummer en werd Regiment Huzaren no 4.
Op 21 april 1815 werd het nummer veranderd en vanaf die dag werd het Regiment Huzaren no 6.
Ons Regiment Huzaren no 6 heeft deelgenomen aan de gevechten bij Quatre Bras (12 juni 1815) en aan de tiendaagse Veldtocht in 1831.

jan
9
do
Oprichting RHvS (1814)
jan 9 @ 00:00 – 00:00
feb
13
do
Oprichting RHPA (1814)
feb 13 @ 00:00 – 00:00
apr
4
vr
Oprichting RHPO (1815)
apr 4 @ 00:00 – 00:00