Reünie cavalerie…. JIJ komt toch OOK?

We willen graag onze jonge, actief dienende Regimentsgenoten betrekken bij deze happening. Er is besloten dat actief dienende kpls en manschappen zonder kosten kunnen deelnemen; wel aanmelden via reunie2018@huzarenvanboreel.nl (naam, rang, ehd). Andere deelnemers melden zich aan via de website of link hieronder

Wij vinden het prettig als je je van te voren aanmeldt (denk bijv. aan reserveren Klasse I).

Lees meer

C-overdracht KMS

Op 12 juli heeft commandant KMS, kol Ad Wagemakers, zijn functie overgedragen aan onze oud RC kol Harold de Jong. Bijzonder in die zin dat onze oud RC zijn carriere 37,5 jaar geleden begonnen is op de KMS. Maar ook bijzonder omdat onze oud RA Corné Corne Boessen vandaag Vaandeldrager was van de Vaandelwacht. Oud RC en oud RA weer herenigd tijdens de uitvoering van een ceremonie. Een andere bijzonderheid is dat kol de Jong als eerste cavalerist commandant van de KMS is. De aanwezige Regimentgenoten, adj Jaap Van Schaik , lkol Harold Keldermans, kol Rob van Zanten, maj Jaap Schelling en lkol Harry Kampen zongen, zoals het hoort de Boreelmars uit volle borst mee. Onder de genodigden waren o.a. de burgemeester van Ermelo, dhr Baars, familie en vrienden van beide kolonels en een grote vertegenwoordiging van onderofficieren.

Lees meer

Herdenking Slag in het Manpad

Op 8 juli is in Heemstede door een aantal cavaleristen met een korte plechtigheid en bloemstuklegging de Slag in het Manpad herdacht. Deze slag vond plaats in 1573 bij een poging tot ontzet van Haarlem tijdens de Tachtig Jarige Oorlog. Bij deze slag sneuvelde ondermeer de leider van de eerste Nederlandse Cavalerie eenheid, Caspar van der Noot. Casper van der Noot had enkele maanden daarvoor schriftelijke opdracht gekregen van Prins Willem van Oranje om een Nederlandse ‘vaan’ met ruiters op te richten. De dagtekening van deze brief geld min of meer als oprichtingsdatum van de Nederlandse cavalerie. De aanwezige cavaleristen waren de RegimentsCommandant Regiment Huzaren van Boreel kolonel Hans van Dalen, de regimentsarts RHB KLTZ Jaap Boreel, lkol tit bd Willem Plinck en ritm bd Axel Rosendahl Huber. Ook waren vertegenwoordigers van de Heemkundige Kring Heemstede en plaatselijke media aanwezig.

Lees meer

Certificaatuitreiking VTO Verkenning

Uitreiking van de cerificaten aan geslaagde leerlingen van de Vak Technische Opleiding (VTO) Verkenningen op 6 juli. Weer een nieuwe lichting enthousiaste, gedreven en leergierige luitenants en wachtmeesters die de roeping tot Verkenner volgen. Het was een mooie zonnige parade met veel collega’s en familieleden. Namens de wapenoudste Cavalerie, Genmaj Gijs van Keulen had onze RC Kol van Dalen de eer om een giberne aan de ‘best man’ te mogen uitreiken.

Lees meer

Steun het nieuwe monument – een initiatief van Indië-veteraan Gerard van der Lee (herinnering)

Tijdens diverse gelegenheden, zoals onze reünies voor de Indië Veteranen, heeft Gerard (Indië 3-2 RHvB) zijn plan voor een monument aan de aanwezigen uitgelegd: het Verbindend Monument. De inspiratie voor het monument is het gedicht dat wachtmeester Kortekaas in Indië schreef in 1949, toen zijn gesneuvelde kameraad begraven zou worden. Het monument is echter niet alleen voor de mensen die in Indië zijn geweest, lees daarom de flyer met een mooie uitleg over het hoe, waarom en het gedicht en hoe eventueel te ondersteunen. Namens het Regiment en de Vereniging moedigen wij jullie aan om dit initiatief te ondersteunen.

Lees meer