Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen.

De Soldaat - Cees Leenhouts

Veteranen staan centraal in de tentoonstelling ‘Verlangen. Vrijheid. Kameraadschap. Een ontmoeting met veteranen’, die vanaf 25 januari 2018 in museum Bronbeek open is voor bezoekers.

Ervaringen van veteranen

Aan de hand van de universele thema’s verlangen, vrijheid en kameraadschap geeft de expositie een indruk van de ervaringen van veteranen en hoe ze daarop terugkijken. In het bijzonder is er aandacht voor de tegenwoordige bewoners van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek en hoe zij het wonen op Bronbeek beleven. De expositie kwam tot stand in een nauwe samenwerking van Museum Bronbeek met het Veteraneninstituut en de Stichting Veteranenkunst. Zij willen zo bij een breed publiek empathie en waardering voor veteranen bevorderen. In de tentoonstelling worden onder meer 15 veteranen geportretteerd in foto’s, interviewfragmenten en levensbeschrijvingen. Verder omvat zij circa 35 schilderijen en ruimtelijk werk, gemaakt door veteranen; twee installaties staan buiten op het landgoed.

Lees meer

Oefendag CEE

Op 21 januari vond er een oefendag plaats door het Cavalerie Ere Escorte. Ons Regimentsoog, Dennis Boom, was aanwezig en maakte de volgende foto’s.

Lees meer

Lkol b.d. P.H. Hoevenaars overleden

Met leedwezen maakt het Regiment Huzaren van Boreel bekend dat haar oud-Regimentscommandant lkol b.d. P.H. Hoevenaars op 18 januari 2018 is overleden. Piet was al enige tijd ziek. Hij is 90 jaar geworden, wat vorig jaar nog in bijzijn van een groot aantal cavaleristen is gevierd. 

Lees meer