Lid worden

De vereniging

Het doel van de vereniging is;

 • Het ondersteunen van de Regimentscommandant en het Regiment Huzaren van Boreel bij officiële en minder officiële gelegenheden,
 • Het bevorderen van de onderlinge band tussen Regimentsgenoten, zowel actief als post-actief,
 • Het eren en gedenken van de gevallenen van het Regiment,
 • Het behartigen van de belangen van de leden.

Dit wordt onder anderen verkregen door;

 • Het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en (deelname aan) herdenkingen,
 • Het uitgeven van het blad “De Verkenner”,
 • Nuldelijns veteranenzorg in samenwerking tussen het Veteraneninstituut en de vrijwilligers van de Vereniging Huzaren van Boreel
 • Informatie voorziening via de website en middels nieuwsbrieven en uitnodigingen aan de leden.

Lidmaatschap van de Vereniging

Iedereen die aan de in de statuten gestelde voorwaarden voldoet kan lid worden van de Vereniging.

Indië-veteranen en personeel van (voor-) WO II eenheden kunnen lid worden van de reünievereniging van hun eenheid of van de Vereniging. Voor deze categorieën zijn de contactpersonen;

Lid zijn van de vereniging betekent dat;

 • U een aantal keer per jaar het blad “De Verkenner” ontvangt,
 • U wordt uitgenodigd voor de evenementen die de vereniging voor haar leden organiseert,
 • U de vereniging en ons Regiment ondersteunt,
 • U terug kunt vallen op een aantal Nuldelijns helpers van onze vereniging. Zij kunnen ondersteuning verlenen aan leden die door hun inzet tijdens missies daar behoefte aan hebben.
 • Als een de vereniging met veel leden zijn we een gesprekspartner bij onder andere de Overheid, Gemeenten en het Veteraneninstituut,
  Als wij veel leden hebben kunnen we eventueel aanspraak maken op subsidies die het organiseren van bijeenkomsten weer vereenvoudigd

In de toekomst willen we meer faciliteiten voor leden kunnen bieden.

Maar ook voor de vereniging is uw lidmaatschap belangrijk;

 • Door uw lidmaatschap kan de vereniging activiteiten ontplooien om zo haar doelstellingen te verwezenlijken. Zie voor de doelstellingen en hoe we hier invulling aan willen geven de statuten (ook op deze website).
 • Als een de vereniging met veel leden zijn we een gesprekspartner bij bijvoorbeeld overheden,
  veteranenorganisaties en relevante maatschappelijke organisaties.
 • Als we veel leden hebben en kunnen we eventueel aanspraak maken op subsidies.

Contributie

De contributie dient te worden betaald op de rekening van de Vereniging. U ontvangt hierover informatie via de ledenadministratie bij inschrijving.

Op dit moment bedraagt de contributie € 15,00 per jaar en het is ons streven om dit zo lang mogelijk zo een klein bedrag te houden.

Lid worden

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden bij de Vereniging Huzaren van Boreel. Onze ledenadministratie neemt vervolgens contact met u op. Binnen korte tijd bent u lid van de Vereniging Huzaren van Boreel en ontvangt u De Verkenner. Daarnaast zijn er al andere voordelen om lid te zijn.
U kunt in de artikelen hierboven aanvullende informatie over het lidmaatschap lezen.