Media & archief

Het Regiment Huzaren van Boreel is een van de oudste Nederlandse landmacht eenheden.

In de afgelopen jaren hebben de (sociale) media een toevlucht genomen en met de komst van de huidige mobiele telefoon komt er veel foto’s en video’s bij, maar ook in vroeger jaren werden er foto’s gemaakt.
Ook komt het voor dat in de nalatenschap van iemand nog spullen uit de diensttijd gevonden worden waaronder beeldmateriaal. Het cavaleriemuseum is altijd geïnteresseerd in zulke vondsten maar ook ons regiment is blij met het invullen van leemtes in onze geschiedenis.

Wil jij je opnamen delen met je regimentsgenoten en met anderen?

Mail je foto’s, video’s (bij voorkeur in mp3 formaat) naar: webmaster@huzarenvanboreel.nl en vermeld daarbij de naam van de eenheid, de periode en evt. locatie(s) waar de opnamen gemaakt zijn en vergeet niet de naam van de maker te vermelden. Voor het verzenden van grotere bestanden kun je – tot 2Gb gratis – WeTransfer.com gebruiken.