1911/1913 – 4e Reg Huz – Niewold

Bijgaande twee foto’s van mijn opa Jan Niewold (1891-1962) die zijn dienstplicht vervulde bij het 4e regiment huzaren te Deventer in de periode 21 september 1911 tot 13 juni 1913.
Op 13 juni 1913 ging hij als vrijwilliger, in de rang van marechaussee te paard, over naar de 4e Divisie Koninklijke Marechaussee.
Hij heeft o.a. als standplaats gehad Bareveld, Groningen, Zuidhorn en Winschoten.
Van de groepsfoto is mij verder niets bekend.