1914 – Mobilisatie bij Breda – Schelfhout

Een foto tijdens de mobilisatie van 1914 in de buurt van Breda. Mijn grootvader, Johannes Hendrik Hillen, staat midden voor. Hij diende tot 1922 bij het 4e Regiment en werd in dat jaar op wachtgeld gesteld. In 1962 overleed hij, na veertig jaar wachtgeld en vervolgens pensioen. Hij zei altijd dat hij een dure klant was voor het Ministerie van Oorlog.
Andreas Shelfhout
a.schelfhout@knid.nl