1937-1940 – Huzaren van Boreel – Flikkema

foto 1
1937-1938
Boreelkazerne
Trompetterkorps HvB
Het korps o.l.v. kapelmeester Wisman

Wisman richtte in 1946 het korps weer op en ging in mei 1949 met pensioen.
Mijn vader, Bertus Flikkema, staat hier voorste rij, derde van rechts. kleine trom: Berend Meulman. Chris Wietzes op de pauken.

foto 2
1937-1938
Boreelkazerne
Vader zo trots als een pauw op ‘zijn’ paard. Op de achtergrond het duivenhok, de verb. dienst van de kazerne. De postduiven verzorgden de verbinding tijdens een oefening met de kazerne.

foto 3
1937-1938
Boreelkazerne
Vader voorste rij tweede van rechts. Berend achterste rij, tweede van rechts.

foto 4
1937-1938
Boreelkazerne
Op wacht, vader ‘bewapend’ met sign. trompet.
Als hoornblazer was het altijd als eerste van de strozak, en als laatste er weer op.
Ik ben in het bezit van een identiek instrument.

foto 5
1937-1938
Boreelkazerne
Het zat er bijna op!!! Nog 6 pannen voor kamer 60. De mannen van kamer 60 waren praktisch allemaal Groningers, Friezen of Drenten. Een groot gedeelte van hen kwam eens per twee jaar vanaf 1946 tot het eind van de zeventiger jaren bij elkaar om (natuurlijk) over hun diensttijd en vooral over meidagen van 1940 te praten…… het pts syndroom is bij velen van hun een crime geweest tot in de vijftiger jaren…….
het werd toen zeker niet erkend en herkend!!!
Ik wil hierover niet in detail treden, maar het heeft tot aan hun dood een rol gespeeld en ik weet dat uit ervaring met mijn eigen vader!!!!!!!

foto 6
1937-1938
Vader

foto 7
1937-1938
Bberend Meulman, 1918, Wedde-Oost Groningen, overleden in Roden-Drenthe in 2011. Mijn vader zijn allerbeste kameraad. als er word gesproken over eens huzaar altijd huzaar was het zeker van toepassing op deze mannen tot aan hun dood.
Berend nam afscheid van mijn vader op de avond van de 11e juni 1991 toen vaders toestand bijzonder kritiek was…
Vader overleed 8 uur na hun afscheid… Berend kwam om de dag langs in het ziekenhuis gedurende een groot aantal weken….. over kameraadschap gesproken…..

foto 8
1939-1940
Mobilisatie
Vader voorste rij tweede van rechts. Vader was hulpchauffeur en assistent van de kok bij de treinafdeling… chauffeur??? Het enigste wat hij kon besturen was zijn paard en zijn fiets.. een gematste baan dus.

foto 9
1939-1940
Mobilisatie herfst 1939
Vvader voorste rij midden.

foto 10
1939-1940
Mobilisatie herfst 1939
Vader voorste rij rechts.

MOCHT ER IEMAND ZIJN DIE MEER PERSONEN OF PERSOON OF SITUATIE HERKENT OP DEZE FOTO’S: ALSTUBLIEFT LAAT HET ME WETEN!!!!!

JAN G. FLIKKEMA
Hartelijke groet!!!!

flikkemajan@hotmail.com