20130921 – Reünie 200 jaar RHVB – Hermsen

Betreft : 200 jaar Regiment Huzaren van Boreel. 1813-2013.
Reunie 21 sept. 2013 BernhardKazerne. Amersfoort.
Inleiding .
A-Eskadron 103 VerkenningsBataljon.
Aanwezig op 21-9-2013. Toenmalige Functie.
· Ritmeester Ties Kwinten ; 2e Lt.Henk Nix; 2e Lt. Renie Meeder ; 2e Lt. Ruurd Reitsma ; Kornet Frits Deiters ; Sgt. Michiel Baneke & Huzaren William D.(Bill )Hermsen; Jo Broeren ; Jan Hoogeveen; Appie ter Mors; Ruud v/d Sluis ; Dirk de Graaf ; Gerard Wildenburg & Willem Dusseldorp.
· Hoe was de carriere v/d Officieren ; Ritmeester Ties Kwinten ( later Majoor ) ; 2e Lt. Henk Nix ( later Luitenant Kolonel ); 2e Lt. Renie Meeder ( later Kolonel ); 2e Lt. Ruurd Reitsma ( later Luitenant Generaal & 1e Bevelhebber van het Duits-Nederlandse LegerKorps in Munster ( BRD ) ; ( Dpl) Kornet Frits Deiters ( vlak voor zijn afzwaaien 2e Luitenant ).

FotoReportage op 21 sept. 2013 op de BernhardKazerne te Amersfoort.

1. ontvangst in de 3“boog”tenten.
2. aankomst v/d leger-bus met de oud Huzaren.
3. re. een oud Indie-ganger oud-Huzaar, 87 jaar, zijn laatste reunie vlgs hem.Zag geen oude Dienstmaten meer.
4. ontvangst ruimte v/d oud-Huzaren.
5. voertuigen, opgesteld bij het Cavalerie Museum.
6. drie onbekende oud Huzaren van Boreel.
7. het nieuwe Verkenningsvoertuig.
8. interieur van een tank.
9. monument St Joris & de Draak , voor het Cavaleriemuseum.
10. de Legerbus brengt oud Huzaren.
11. Cavaleriemuseum Amersfoort.
12. een oude tank
13. oud Huzaren zitten klaar voor het Regiments-appel.
14. de Cavalerie-muziek kapel.
15. Huzaren ter paard voor het Regiments-appel.
16. Kornet Frits Deiters ? ; oud Ritmeester Ties Kwinten ( i.rolstoel ) ;op de rug gezien Lt. Renie Meeder.
17. Frits Deiters ? ; oud Ritmeester Kwinten ; Lt Henk Nix ; Huzaar Jan Hoogeveen en Lt. Renie Meeder .
18. NN; Jan Hoogeveen ; Henk Nix; oud Ritmeester Kwinten ; w.s. Lt.Kol.b.d. Douglas Alexander en Renie Meeder.
19. Jan Hoogeveen; Henk Nix;oud Ritmeester Kwinten ziet een oud bekende; Renie Meeder (op de rug.)
20. Huzaren te paard.
21. tijdens het Regiments-appel , vlag halfstok.
22. oud Huzaar Ruud v/d Sluis voor de Kapper.
23. Herdenkingssteen bij de Kapper.
24. de oud Huzaren lichting 66-2 ; Bill Hermsen; Appie ter Mors;Jan Hoogeveen;Jo Broeren;Dirk de Graaf en Ruud v/d Sluis.
25. de oud administrateur Sgt.Michiel Baneke in gesprek met Appie ter Mors; Ruud v/d Sluis.
26. oud Huzaar Jan Hoogeveen in gesprek .
28. Sgt. Michiel Baneke . ( was onze Administrateur)
32. Kapitein Lt. Ter Zee Jaap Boreel ( nazaat Fam. Jhr.Francois Boreel ) in gesprek met ?
35. NN en de oud Huzaren Jo Broeren en Gerard Wildenburg.
36. NN , oud Huzaar Jan Hoogeveen , Sgt. Michiel Baneke ; en oud Huzaar Ruud v/d Sluis.
37. Oud Huzaar Jan Hoogeveen en Jo Broeren in gesprek met een gewapende Huzaar.(Er staan 4 gewapende Huzaren op wacht bij het Vaandel met zwaarden)
39. Oud Cavaleristen; Jo Broeren; Jan Hoogeveen; Ties Kwinten & Henk Nix.
40. Oud Cavaleristen; Jo Broeren; Jan Hoogeveen; Ties Kwinten & Henk Nix.
41. Oud Cavaleristen; Appie ter Mors; Jo Broeren & Ruud v/d Sluis.
42. Oud Cavaleristen; Jan Hoogeveen;Dirk de Graaf & Appie ter Mors.
43. Michiel Baneke; Gerard Wildenburg & Jan Hoogeveen.
44. Ruud v/d Sluis & Willem Dusseldorp.
45. Michiel Baneke ; Bill Hermsen & Jan Hoogeveen.
46. Idem.
52. Oud Cavalerist Jan Hoogeveen op wacht voor het Cavalerie-Museum.
53. Oud Cavalerist Bill Hermsen op wacht voor het Cavalerie-Museum.