20160408 – Reunie "Eskadron Kwinten" – V. Rens

1. uitnodiging
2. programma
3. toegang kazerne
4. controle poort
5. Leopard
6. toelichting prof.Schoenmaker
7. bloem
8. rechts sgt. Michiel Baneke, midden Tini Brinkman (rug), Ad Mijs en vrouw, op de rug gezien Eddie de Boer
9. v.l.n.r. sgt. Baneke, lt.Henk Nix, staande lt. Renie Meeder en van Brunschot jr., in rolstoel Gerard Wildenburg en lt. Ruurd Reitsma, Appie Buring en Tini Brinkman
10. Dick Kuhlman en Arnold Kuyl, met blauwe jas Tonnie Schroor, links Wil Stikkelman, daarboven Jan Hoogeveen, Eddie de Boer, Willem Dusseldorp en Tini Brinkman
11. Tonnie Schroor, Dick Kuhlman en Arnold Kuyl
12. Prof.Schoenmaker aan het woord
13. Gerard Wildenburg, 2e lt. Ruurd Reitsma en echtpaar de Boer
14. Willem Dusseldorp, Jo Broeren, Appie Buring en Tonnie Schroor, op de rug gezien Wil Stikkelman
15. aandachtig gehoor bij Ruud v.d. Sluis en 2e lt. Renie Meeder
16. Prof Schoenmaker rechts Jan Veijer, Henk Schapendonk en Arnold Kuyl
17. Prof Schoenmaker rechts Jan Veijer, Henk Schapendonk en Arnold Kuyl
18. 2e lt. Henk Nix, sgt./adm. Michiel Baneke en Tini Brinkman
19. Appie ter Mors, Willem van Ierssel, voor Rinus Wissink en Jan Kooi
20. Arnold Kuyl, Henk Schapendonk en Jan Veijer
21. Prof.Schoenmaker
22. Prof.Schoenmaker
23. organisatoren Ger van Rens en Bill Hermsen
24. Prof.Schoenmaker en 2e lt. Renie Meeder
25. Ad Mijs bestelt
26. 2e lt. Ruurd Reitsma, mevrouw de Boer, op de achtergrond 2e lt. Henk Nix, 2e lt. Renie Meeder en sgt/adm. Michiel Baneke
27. Henk Nix, Renie Meeder en Michiel Baneke
28. Ruurd Reitsma
29. Jan Hoogeveen, wmr, Hans Mensing, Koos Notenboom en Gerard Wildenburg
30. Jo Broeren in gesprek met Rinus Wissink
31. Jan Hoogeveen, Hans Mensing, Koos Notenboom, Ad Mijs, wmr. Buddy Hoyer en Dirk de Graaf, op de achtergrond van Brunschot jr.
32. Jan Veijer, daarachter Wil Stikkelman, Willem Dusseldorp en Jo Broeren
33. Ad Claassen, Appie Buring en Dick Kuhlmann, rechtsachter Otto van Dijk
34. Henk Schapendonk, Ap pie ter Mors en Willem van Ierssel
35. Gerard Wildenburg, Ruurd Reitsma, echtpaar de Boer, achter Ad Mijs en Ad Claassen, achter Buddy Hoyer
36. Buddy Hoyer en Eddie van Wensen en vooraan Paul van Puyenbroek.
37. Tonnie Schroor, Appie Buring, Willem van Ierssel, Dick Kuhlmann, Otto van Dijk, John Rockenfeller (rode trui) en Wim van Galen
38. Dick Kuhlman, Willem van Ierssel, Otto van Dijk, John Rockenfeller en Wim van Galen
39. Arnold Kuyl, Henk Schapendonk, Appie ter Mors, Willem van Ierssel, Jan Veijer, Tini Brinkman, Jan Kooi en Rinus Wissinkj
40. Rinus Wissink, Jan Hoogeveen, Dirk de Graaf, Wil Stikkelman (blauwe trui), Eddei van Wensen, Jo Broeren, Willem Dusseldorp en voor Dick Kuhlmann en Tonnie Schroor, achter Bill Hermsen, Ruud v.d.Sluis en van Brunschot jr.
41. Appie Buring, Eddie de Boer, Henk Nix, Renie Meeder en Tini Brinkman
42. Wil Stikkelman, Willem Dusseldorp, Ruurd Reitsma, Henk Nix, Renie Meeder, Eddie de Boer en Jo Broeren
43. Jan Hoogeveen en Koos Notenboom
44. Gerard Wildenburg, Henk Nix, Renie Meeder, Ruurd Reitsma, Buddy Hoyer, staande Michiel Baneke
45. Ruud v.d.Sluis, John van Herwijnen, van Brunschot jr. en Koos Notenboom
46. Henk Nix, Renie Meeder en Michiel Baneke
47. Jan Hoogeveen, Hans Mensing en Koos Notenboom
48. onderonsje tussen Bill Hermsen en Renie Meeder
49. Buddy Hoyer, Eddie van Wensen, Willem Dusseldorp, Jo Broeren, Wim van Galen, Tonnie Schroor, op de rug gezien Wil Stikkelman en Dirk de Graaf
50. Ruurd Reitsma, echtpaar de Boer, daarachter echtpaar Mijs en voor Buddy Hoyer en Eddie van Wensen.
51. Jan Kooi, Rinus Wissink, Jan Veijer, daarachter Ad Claassen, Jo Broeren, Appie Buring, Tonnie Schroor, Willem van Ierssel, Otto van Dijk, John Rockenfeller en rechts Dick Kuhlmann
52. Willem van Ierssel, Paul van Puyenbroek en Dirk de Graaf
53. Willem Dusseldorp, Martin Gravensteijn, Ad Mijs en Ad Claassen
54. Gerard Wildenburg, Henk Nix, Ruurd Reitsma en Buddy Hoyer
55. linksachter Ad Claassen, voor Tonnie Schroor, Appie Buring, Dick Kuhlmann en Tini Brinkman
56. Henk Schapendonk en Arnold Kuyl
57. Jan Kooi en Jan Veijer, achter Wil Stikkelman, Eddie de Boer en Willem Dusseldorp
58. Jo Broeren en Tonnie Schroor, achter Ad Mijs, Ad Claassen en Appie Buring
59. Jan Veijer, Michiel Baneke, Eddie de Boer, Willem Dusseldorp en Martin Gravensteijn
60. Otto van Dijk, John Rockenfeller en Wim van Galen
61. Henk Nix
62. Ruud v.d.Sluis, van Brunschot jr., en Johnvan Herwijnen
63.Brabants onderonsje tussen Ad Mijs en Ad Claassen
64. Ger Gerritzen op de tankfoto, op de rug gezien Appie Buring, Dick Kuhlmann en Tonnie Schroor
65. Eddie van Wensen, Buddy Hoyer, Jan Hoogeveen, Hans Mensing, Gerard Wildenburg,Ruurd Reitsma en echtpaar de Boer
66. achter Ruud v.d.Sluis, John van Herwijnen en van Brunschot jr., voor Hans Mensing en Koos Notenboom
67. Willem Dusseldorp en Wil Stikkelman, rechts Jo Broeren
68. Renie Meeder en Michiel Baneke
69. Henk Nix
72. links Ad Claassen, daarvoor van Brunschot jr. en echtpaar Mijs
73. Eddie van Wensen, Rinus Wissink en Jo Broeren
74. Ruudv.d.Sluis en Henk Nix
75. Wil Stikkelman en Koos Notenboom
76. Dick Kuhlmann, NN, John Rockenfeller en Arnold Kuyl
77. Otto van Dijk, John van Herwijnen en Wim van Galen
78. echtpaar Mijs
79. Appie Buring, Tini Brinkman en Martin Gravensteijn
80.en 81. Jan Hoogeveen, Ruurd Reitsma en mevrouw de Boer
82.en 83. Michiel Baneke, Hans Mensing en Buddy Hoyer
84. kamergenoten Eddie de Boer en Jan Hoogeveen
85. en 86. Ruurd Reitsma
87. Appie ter Mors, Willem van Ierssel en Paul van Puyenbroek
88.en 89. Arnold Kuyl en Henk Schapendonk
90. Appie ter Mors, Willem van Ierssel en Paul van Puyenbroek
91. Jan Veijer
92. Dirk de Graaf en Jan Kooi
93. Paul van Puyenbroek en Dirk de Graaf
94. en 95. Ruurd Reitsma en Koos Notenboom
96. Jo Broeren, Ruurd Reitsma en Koos Notenboom
97. Eddie van Wensen, Ruurd Reitsma, Eddie de Boer en Koos Notenboom
100. de organisatoren: Ger van Rens en Bill Hermsen.
101. en 102. Ger van Rens overhandigt een bloemetje aan Ruurd Reitsma
104. Paul van Puyenbroek neemt afscheid van Ruurd Reitsma, in het midden Henk Schapendonk
105. Ruurd Reitsma, per 6/9/1966 commandant 1e peleton van A.Esk. 103 Verk.Bat.
107 . John van Herwijnen en Wim van Galen
108. Dick Kuhlmann, Wil Stikkelman, Rinus Wissink en Ruud v.d. Sluis
109. echtpaar de Boer en Jan Hoogeveen bespreken een en ander
110. Ad en Ad
111. Henk Nix spreekt voor de kranslegging, Paul van Puyenbroek, Bill Hermsen, van Brunschot jr., Hans Mensing, Mijs en Jan Veijer luisteren
112. Jan Hoogeveen, Dirk de Graaf, Ad Claassen, Willem van Ierssel, Appie ter Mors, Jan Kooi en John Rockenfeller (boven) luisteren
119. Ruud v.d. Sluis en Bill Hermsen
120. Ad Claassen, Henk Schapendonk, Henk Nix en Appie ter Mors
123. Ad Mijs en van Brunschot jr.,
125. Jan Kooi, Dirk de Graaf en Otto van Dijk
129. Willem van Ierssel, Jan Kooi, Dirk de Graaf en Appie ter Mors bij het Cavalerie-monument
130. Henk Nix, Henk Schapendonk en Ad Claassen
132. Willem van Ierssel, neemt een selfie
136. Otto van Dijk en Hans Mensing
137. Bill Hermsen en Ruud v.d. Sluis
140. Appie ter Mors en Willem van Ierssel
142. John van Herwijnen
145. Jan Veijer
147 en 148. gedenkplaat monument
150. kranslegging A.Esk.103 Verk.Bat.
152. van Brunschot jr. en Jan Veijer, op de achtergrond Otto van Dijk en Hans Mensing
156. van Brunschot jr.
159. Jan Kooi, Dirk de Graaf, Ruud v.d.Sluis, rechts Jan Veijer
161. echtpaar de Boer en Appie Buring
162. Appie ter Mors en Arnold Kuyl
163. Dirk de Graaf, Jan Kooi en Jan Veijer
164. Henk Schapendonk en Paul van Puyenbroek
165. Dirk de Graaf en Jan Kooi
166. Jan Kooi en Jan Veijer
167. Arnold Kuyl en Appie ter Mors
168. dame
169. Willem van Ierssel en John Rockenfeller
170. Ad Mijs en Rinus Wissink
171. echtpaar Mijs
172. Eddie de Boer en Jo Broeren, kamergenoten
173. Jan Hoogeveen
174. echtpaar Buring
175. Otto van Dijk en Tini Brinkman
176. Wil Stikkelman en van Brunschot jr.,
177. Bill Hermsen en Wim van Galen.
178. Dick Kuhlmann en Tonnie Schroor
179. wmrs. Buddy Hoyer en Hans Mensing