Hulpverlening

Sociale Coördinatie-commissie/nuldelijns hulp

Contactgegevens

Lkol (b.d.) E.P. (Ben) Doomernik
06-15944947
hulplijn@huzarenvanboreel.nl

Algemeen

De Sociale Coördinatie-commissie kan benaderd worden voor allerlei vragen die te maken hebben met het welzijn van Regimentsgenoten en overige leden van de Vereniging. Dit kan variëren van aandacht bij ziekte tot ondersteuning bij het vinden van juiste hulpverlening bij schulden of psychische problemen. Iedereen uit de omgeving van een regimentsgenoot of lid van de vereniging kan contact zoeken met de Sociale Coördinatie-commissie.

Nuldelijns hulp is heel specifiek hulp aan veteranen met psychische klachten die mogelijk het gevolg zijn van traumatische ervaringen tijdens oorlogen of missies. Binnen de vereniging Huzaren van Boreel zijn een aantal  door het veteraneninstituut opgeleide nuldelijnsondersteuners om deze groep veteranen te helpen bij het vinden van de juiste weg naar de voor hen best mogelijke professionele hulpverlening. Ook hier geldt dat iedereen uit de omgeving van zo’n veteraan het eerste contact met ons kan leggen.

Veteranenloket

Er kan ook direct contact gelegd worden met het Veteranenloket via telefoon: 088-3340000 (24 uur per dag, 7 dagen per week) of via e-mail: info@veteranenloket.nl

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranenplatform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Door deze centraal gecoördineerde opzet, staan de veteraan en zijn directe verwanten direct in het middelpunt, zoals het ook hoort. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. Voor meer informatie kunt U de website bezoeken via https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/