Verjaardag huzaar b.d. Klaas Appel

Aanstaande zaterdag 28 aug wordt de oudste WO II veteraan van de cavalerie, huzaar b.d. Klaas Appel 101 jaar oud! Hij diende in de meidagen van 1940 bij het 1e Eskadron Pantserwagens, waarvan de tradities altijd binnen het Wapen bewaard zijn gebleven en door 4./414 PzBtl worden ingevuld. Nu zijn de huidige omstandigheden nog steeds zodanig dat we niet groots kunnen uitrukken, daarom willen wij als regimentscommandanten jullie oproepen om Klaas Appel een verjaardagskaart te sturen om zo zijn 101e verjaardag een heel bijzondere dag te maken. Laat zien dat we als cavaleristen elkaar niet vergeten en ook onder beperkende omstandigheden altijd in oplossingen denken!

Zijn adres is:

Huzaar b.d. Klaas Appel
Lijsterbesstraat 4, kamer 36
1602 SE Enkhuizen

C-RHB
Kolonel Hans van Dalen

C-RHPCA
Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan

Inloopavond Afghanistan

Op woensdag 1 september organiseert het Regiment Huzaren van Boreel een ‘laagdrempelige’ inloopavond voor Afghanistan veteranen in de Echo bij Schaarsbergen. De avond is bedoeld met elkaar de emoties te delen rond de machtsovername van de Taliban in Afghanistan en eventuele vragen te beantwoorden daar waar dit mogelijk is. De avond staat niet alleen open voor Boreel-veteranen, maar voor alle Afghanistan veteranen die daar behoefte aan hebben. De avond is informeel van opzet en iedereen wordt vrijblijvend van harte uitgenodigd. Het Regiment verzoekt vriendelijk om dit bericht zo breed mogelijk te delen.

Van 18.00u tot 21.00u

Adres is: Deelenseweg 28, 6816 TS, Schaarsbergen.

Meldpunt voor Afghanen die gevaar lopen

Defensie heeft een meldpunt geopend. Het is bedoeld voor informatie en gegevens van Afghanen die gevaar lopen. Het gaat hier om acute en schrijnende gevallen die Defensie hebben bijgestaan.

Het meldpunt is een gevolg van de motie die op 18 aug in de Tweede Kamer werd aangenomen. Door deze motie is er een ruimhartigere evacuatie-aanpak van Afghanen die voor Nederland of tijdens Nederlandse missies hebben gewerkt. Zij lopen daardoor een verhoogd risico.

Onder deze groep vallen bijvoorbeeld bewakers, judiciële medewerkers, koks en chauffeurs. Denk verder aan medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten- en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers. Ook journalisten en hun ‘fixers’ die werkten voor Nederlandse media behoren tot die groep.

Wie mensen in Afghanistan kent die binnen dit verruimde beleid vallen en nu gevaar lopen, kan dit melden. Defensie roept collega’s op informatie en gegevens van deze personen naar een speciale mailbox te sturen:

meldpunt.afghanistan@mindef.nl

Zet in de mail de naam en contactgegevens van de betreffende persoon. Belangrijk zijn de achter- en voornaam, paspoortnummer, nationaliteit, telefoonnummer en email-adres. Meld ook de reden waarom hij of zij op dit moment gevaar loopt. Defensie deelt deze informatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de coördinatie van de evacuatie leidt.

Afghanistan veteranen Regiment Huzaren van Boreel

Waarde Afghanistan-veteranen Regiment Huzaren van Boreel,

Net zoals ik heeft u waarschijnlijk met evenveel ontzetting en pijn in het hart de recente gebeurtenissen in Afghanistan via de diverse media gevolgd. Na bijna 20 jaar strijd in dit zwaar getroffen land, heeft de Taliban door versnelde terugtrekking van Westerse strijdmachten en ineenstorting van de Afghaanse veiligheidstroepen opnieuw de macht in handen gekregen. Het beeld ontstaat hierdoor dat de inzet van onze Westerse strijdmachten in Afghanistan tevergeefs is geweest. Deze ontwikkeling roept vele herinneringen en vragen op, die mogelijk gepaard kunnen gaan met emoties.

Het Regiment Huzaren van Boreel is intensief ingezet in Afghanistan. Niet alleen in de Uruzgan periode, maar ook in de periode hiervoor (Pol i-Khomri, Kaboel en Kandahar) en daarna (Kunduz en Mazar-e-Shariff). Sommigen van ons zijn gewond geraakt. Lichamelijk of geestelijk. Korporaal Ronald Groen van 43 BVE is helaas zelfs gesneuveld. Tijdens deze inzet hebben wij inzet, daadkracht, doorzettingsvermogen en betrokkenheid getoond. Vooral betrokkenheid om het leven van de plaatselijke Afghaanse bevolking te verbeteren en hun veiligheid te vergroten. En daarin zijn we, naar mijn vaste overtuiging ook geslaagd. We hebben de Afghaanse bevolking getoond wat vrijheid is, wat veiligheid inhoudt en hoe mooi de toekomst voor hun kinderen kan zijn. En dat is aan uw inzet en offers te danken. Dat de huidige geopolitieke omstandigheden tot een andere ontwikkeling hebben geleid, doet hieraan niets af.

Ik moedig u aan om in gesprek te gaan met collega veteranen om de emoties een plek te geven. U bent niet alleen. Het buddy-systeem is namelijk niet alleen van toepassing tijdens uitzending, maar ook in de tijd erna. Gebruik het. Zeker in deze bewogen tijd. Zoek contact. Toon emoties. Praat.

In diep respect voor uw inzet en offers en met een knieval naar onze gewonden en gevallene, zeg ik u namens het Regiment Huzaren van Boreel steun toe in deze bewogen tijd. U kunt altijd op onze eerste-lijns veteranen hulpverlening een beroep doen. Als u een acute hulpvraag heeft, kunt u ook het Veteranenloket bellen op 088-3340050 of een bericht sturen naar info@veteranenloket.nl Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar en staat ook open voor relaties van veteranen.

Commandant Regiment Huzaren van Boreel

Kolonel J.A. van Dalen