Grand Diner de Corps Huzaren van Boreel

Op vrijdag 25 november 2022 heeft het Regimentsdiner Officieren RHB ter gelegenheid van de viering van de 209e verjaardag plaatsgevonden in de Westerbouwing.

Vanavond een geweldig, kameraadschappelijk en zelfs emotioneel officiersdiner Regiment Huzaren van Boreel gehouden in Oosterbeek. Vriendschapsbanden met onze BEL en DEU partners, met RHPCA en met de familie Boreel bestendigd. Prachtige toespraken van onze voorgangers. Liveverbinding met de eskadrons op oefening. Boreel is van alle tijden. Boreel is eeuwig. Of zoals onze oudste Indië veteraan res elnt Gerard van der Lee het zei: Boreel is altijd gereed om uit te rijden!

Foto’s van ons RegimentsOog vindt u in het fotoalbum

209 jaar Regiment Huzaren van Boreel

Vandaag is de jaardag van het Regiment Huzaren van Boreel. We zijn vandaag 25 november 2022, precies 209 jaar oud en daarmee één van de oudste regimenten van de Koninklijke Landmacht.

Op 25 november 1813 kreeg Willem François Boreel de opdracht van de toenmalige uit Engeland teruggekeerde Prins van Oranje, om een regiment huzaren te vormen. Dat was nog voordat de Prins van Oranje formeel als koning was geïnstalleerd.
Sindsdien is er veel gebeurd en heeft het Regiment Huzaren van Boreel altijd zijn plicht jegens ons Volk en ons Vaderland vervult.

Tijdens Quatre Bras en Waterloo, de gevechten in Brussel, de tiendaagse veldtocht, WO I, meidagen 1940, Indië, Korea en Libanon, de Noord Duitse laagvlakte, voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Mali, Litouwen en Caribisch Gebied, we hebben altijd onze standvastigheid, ons doorzettingsvermogen, ons incasseringsvermogen, onze samenhang, onze kameraadschap en onze trouw getoond. 

We hebben onze militaire plicht vervuld.
Dat deden we, doen we en zullen we altijd blijven doen.

Wij zijn voor niets en niemand bang.
Wij zijn de grondvesten waarop men bouwt en kan vertrouwen.
Wij zijn Nation Finest.

Wij zijn Huzaren. Wij zijn Huzaren van Boreel 

BOREEL

Groot onderhoud afgerond

Het 3e echelons onderhoud aan de website is met succes uitgevoerd. Vernieuwde scripting software is geïnstalleerd en applicaties zijn bijgewerkt, verwijderd of vernieuwd. Daardoor is o.a. de zoekbox aangepast.

We hebben gelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook content- en gebruikersbeheer uit te voeren waardoor de website in de toekomst stabiel en snel blijft.

Wanneer u een omissie of niet werkend onderdeel aantreft op deze website, stuur dan s.v.p. een berichtje naar de webmaster.

met toestemming Defensiefotografie

Najaarsactiviteit 2022

Op zondag 13 november vond de jaarlijkse ‘Vereniging Huzaren van Boreel – Najaarsactiviteit’ plaats. Dit keer werd een bezoek gebracht aan het museum van onze nautische collega’s in Den Helder.

Onze RC was jaloers op de gedenkbank van onze RA Johan de Jongh en heeft uit pure frustratie de Boreel-3 in de vorm van onderzeeboot Tonijn in beslag genomen

Mooi is te zien dat onze Koninklijke Marine op een onderzeeboot uit 1966 al zonnepanelen had.

Foto’s gemaakt door: RegimentsOog, Bas Kuijsten, Ruud Staneke, Tom Hippe en Eric Boot vind u in het fotoalbum

Toespraak RC 27-10-2022

We weten allemaal dat onze RC een voortreffelijk spreker is en al vele malen met militair geschiedkundige toespraken de luisteraars vol verwondering op het puntje van hun stoel kreeg.

Op 27 oktober hield de RegimentsCommandant Regiment Huzaren van Boreel, kolonel J.A. van Dalen een toespraak tijdens het onderofficiersdiner ter gelegenheid van de 209e verjaardag van ons Regiment. Zijn toespraak kreeg enthousiaste bijval.

Hieronder treft u de tekst.

Wij zijn VERKENNERS. We bewaakten in 1815 de grenzen met Frankrijk en sprongen op onze paarden om Wellington en de Prins van Oranje te waarschuwen tegen de opmarcherende regimenten van Napoleon.

Wij zijn VERKENNERS. We chargeerden op 16 juni 1815 om de in het nauw zittende infanterie te ontlasten.

Wij zijn VERKENNERS. We weerstonden op 18 juni 1815 de massale aanvallen van de ruiters van maarschalk Ney en achtervolgden de verslagen Napoleon tot in Parijs.

Wij zijn VERKENNERS. We trokken te paard in 1830 de poorten van Brussel binnen, totdat de woedende bevolking ons, gooiend met huisraad en brandende kachels, een halt toe riep.

Wij zijn VERKENNERS. We verkenden in augustus 1831 de beide opmars route van de Nederlandse divisie en dreven een wig tussen het Belgische Maas- en Scheldelegers.

Wij zijn VERKENNERS. We bewaakten in 1871 de ruimtes tussen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en hielden een waakzaam oog op de Pruisisch-Franse oorlogshandelingen

Wij zijn VERKENNERS. We lagen tussen 1914 en 1918 in Brabant, hielpen de Belgische vluchtelingen, redden en interneerden neergestorte piloten en voorkwamen dat Duitse troepen Brabant overliepen.

Wij zijn VERKENNERS. In mei 1940 vochten we met Duitse SS eenheden, zowel voor- als achter de Grebbelinie, ondergingen we op 13 mei een Stuka bombardement en vernietigden we vanuit onze pantserwagens of te voet Duitse parachutistenopstellingen bij de vliegvelden rond Den Haag.

Wij zijn VERKENNERS. In de naoorlogse jaren gingen we in onze pantserwagens en vechtwagens voorop bij de politionele acties om de weg te banen voor volgende infanterie- en genie-eenheden, bewaakten we belangrijke bruggen,  beschermden we bevoorradingskonvooien en hielpen we de lokale bevolking.

Wij zijn VERKENNERS. We namen individueel deel aan de Korea-oorlog, vochten in Nieuw Guinea en waren aanwezig in Libanon en in VN-verband in voormalig Joegoslavië en later Kosovo.

Wij zijn VERKENNERS. Met onze machtige verkenningsbataljons hielden we het Rode Leger van ons af aan vijandzijde van het Elbe-Seite Kanal. En wonnen prijs na prijs.

Wij zijn VERKENNERS. We drongen met onze pantserwagens Bosnië binnen, verdreven in IFOR en SFOR verband de Bosnisch-Servische onderdrukkers en hielpen bij arrestaties van oorlogsmisdadigers.

Wij zijn VERKENNERS. We vervulden individueel onze plicht bij missie in Irak, Afrika en Azië.

Wij zijn VERKENNERS. We gingen in onze pantserwagens en te voet voorop in Uruzgan en andere delen van Afghanistan om verre valleien te verkennen, Afghaanse bevolking te helpen en Afghaanse leger te trainen.

Wij zijn VERKENNERS. We trokken kameraden uit het vuur en bestormden voorop vijandelijke stellingen. We ondergingen IED-strikes en indirect beschietingen. We werden beschoten en schoten terug.

Wij zijn VERKENNERS. We bewaakten de grenzen in de Baltische Staten en het Caribisch Gebied.

Wij zijn VERKENNERS. We eren onze voorgangers en vormen onze opvolgers.

Wij zijn VERKENNERS. Wij zijn HUZAREN VAN BOREEL, maar bovenal zijn wij KAMERADEN.

BOREEL