Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Een prachtig moment. Oud RA RHB en voorzitter van onze vereniging adj bd. Johann Breukelman werd op 5 nov in bijzijn van zijn geliefde familie en een delegatie van het Regiment Huzaren van Boreel door de burgemeester van Elburg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn jarenlange verdienste als ‘bindweefsel’ en ‘vormer’ binnen en buiten het Regiment werden hiermee gepast geëerd. Ook zijn in de Elburgse gemeenschap spreken tot de voorbeeldig. Het Regiment Huzaren van Boreel is trots en dankbaar dat militairen zoals Johann dienen in haar gelederen. Wij zijn BOREEL!

Lees verder

Regimentsdiner huzaren/korporaals

Op 2 november heeft het Regiment Huzaren van Boreel een zeer geslaagd huzaren/korporaals diner georganiseerd te Stroe. Hoewel twee eskadrons verhinderd waren vanwege schietserie en uitzending was de opkomst overweldigend. De avond was extra speciaal vanwege het feit dat drie jonge dames van de familie Boreel en Dusseljee eregast waren. Tijdens de avond werd aandacht geschonken aan onze gevallenen, temeer omdat 3 nov (2007) de datum is dat Kpl1 Groen in Afghanistan om het leven kwam. De avond stond onder strakke leiding van kpl Makkus van 43 BVE.

Lees verder

Restauratie 121 Lichte Brigade-Ornament

editor: Lkol cav bd M. Göttgens

15 oktober 1961 vertrokken de onder bevel gestelde eenheden, behorende tot 121 Lichte Brigade onder commando van Kolonel der Huzaren J.A.C. Bartels,   ingevolge regeringsopdracht naar de Noord-Duitse laagvlakte.  De troepensterkte van 3.000 militairen betekende indertijd de eerste Nederlandse bijdrage in de Forward Defense Strategy van NAVO’S Opperbevelhebber SACEUR voor het Theater EUROPA.  Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) prof dr B. Schoenmaker verleende deze brigade dan ook de betiteling  ‘eerste enhanced Forward Presence’.

Op 15 oktober 2021 kwamen 30 oudgedienden van de toenmalige Lichte Brigade in Amersfoort in reünie bijeen om hun uitzending van 60 jaren eerder te gedenken. De onthulling van een Herinneringsplaquette bij het 121 Lichte Brigade-ornament op de Bernhardkazerne plaatst nu deze ‘Vergeten Brigade’ weer in de schijnwerpers.  Iedere museumbezoeker van het Cavaleriemuseum kan door de moderne vormgeving van de Herinneringsplaquette zichzelf op de hoogte stellen van een stuk Cavaleriehistorie uit de periode 1960 – 1963.

In aanwezigheid van C -RHB Kolonel der Huzaren Hans van Dalen en de vertegenwoordiger van C – KCT oud-res Luitenant-kolonel bd Gérard Urselmann onthulden de oudste commandanten van weleer de Herinneringsplaquette,  waarop een QR code is aangebracht met 7 pagina’s verklarende tekst.

C-104 Cotrcie W. Sier en C- B Esk 102 Verkbat W. Anthonijsz onthulling de herinneringsplaquette

Oudste zoon van Kolonel der Huzaren J.A.C. Bartels (R.I.P.) vertegenwoordigde de familie bij de onthulling. 

In zijn welkomstwoord memoreerde C – RHB deze pionierbrigade als volgt: ‘REUNIE 121 LICHTE BRIGADE. Een mooie club commando’s en huzaren (102 en 103 Verkbat) die destijds onder de schaduw van de nucleaire dreiging als eerste de ‘Innerdeutsche Grenze’ verdedigden. Een verhaal van improvisatievermogen, gevechtsbereidheid en inzet. Een inspirerend voorbeeld waarvoor ik diep respect heb. Plaquette onthuld op de Bernhardkazerne.

Een ‘tableau vivant’ – lees een groepsportret  – kwam vervolgens tot stand door de vaardige fotograaf en vrijwillliger van het Cavaleriemuseum dhr Rutger Murk.

Namens alle 80(Plus)jarige oudgedienden bracht oud-res Lkol bd Urselmann volgende overweging ten gehore:  “Het moge duidelijk zijn dat wij hier nu bijeen zijn gekomen om te herdenken dat wij, merendeels voormalige leden van de voormalige 121 Lichte Brigade, 60 jaar geleden naar de Noord-Duitse laagvlakte werden uitgezonden om op z’n minst politieke weerstand te bieden aan de dreiging van het toenmalige Warschaupact. De 121 Lichte Brigade die als vooruitgeschoven post kort gezegd de eerste klap diende op te vangen als de Oost-Duitse grens zou worden overschreden richting het Westen. Een uitzending onder vele malen slechtere condities en voorzieningen, informatie, communicatie en thuisfrontaandacht dan onze mannen en vrouwen,  die nu voor een beperkte periode in Litouwen zijn geplaatst en thuiskomen omhangen met een herinneringsmedaille als waardering”. 

Of voor deze groep oud-militairen van de inzet op het hoogtepunt van de Koude Oorlog,  i.c. Berlijn- en Cubacrisis,  nog enige mate van erkenning en waardering volgt is onderwerp van studie bij Commandant Landstrijdkrachten. De Cavaleristen, Commando’s, Genisten, Groep Lichte Vliegtuigen,  TD’ers en de militairen van de Logistieke Diensten & Geneeskundige Troepen van de ‘Vergeten Brigade’ wachten op antwoord.  

Het samenzijn op de Bernhardkazerne te Amersfoort op vrijdag 15 oktober 2021 in een uitstekende reuniesfeer en PARESTO-verzorging betekende reeds een stuk genoegdoening voor de oudgedienden 121 Lichte Brigade 1960 – 1963.  

Uitreiking Bronzen Fennek

Op 7 oktober heeft er wederom een Afghanistan veteranenbijeenkomst plaatsgevonden van het Regiment Huzaren van Boreel. Deze keer was al het personeel van het TFE 3 (destijds van 43 BVE), TFE 11 (destijds van 104 JVE) en OMLT 4 (destijds van 43 BVE) uitgenodigd. Alle leden van deze detachementen mochten als blijk van waardering en respect voor hun bijdrage en offers voor vrede en veiligheid in Afghanistan van het Regiment Huzaren van Boreel een Bronzen Fennek in ontvangst nemen. Ook andere Afghanistan eenheden van het Regiment Huzaren van Boreel zullen op termijn voor deze respectbetuiging worden uitgenodigd. Het Regiment heeft alleen tijd en financiën nodig om dit te regelen en is daarom gedwongen dit over een langere (meerjaarse) periode uit te smeren.

Bronzen Fennek