Boreel is in the air

Maar dan letterlijk. Twee officieren van het Regiment Huzaren van Boreel worden opgeleid tot JTAC en mochten in Tuckson Arizona plaatsnemen in de backseat van een USA fighter. Vanuit de lucht werd het regiment gegroet en de RC geïnformeerd. Boreel heeft dus nu ook ‘luchtruiters’.

Lees verder

Kransleggingen

Op 19 mei heeft de regcogp RHB samen met de regcogp RHPCA een herdenkingstocht gemaakt langs een aantal plaatsen waar cavaleriehelden in mei 1940 hebben gevochten. En dan vooral plaatsen waar we op 10 mei niet waren geweest. Achterveld, Ginkelse Heide, Grebbeberg, Breda, Zwetdijk (Overschie), Madurodam, Alexanderkazerne en Haagse Schouw (Valkenburg). We eren onze helden en vergeten hun offers nooit.

Lees verder

Kranslegging Den Haag

Aan het einde van de middag 10 mei heeft de RC kolonel van Dalen samen met lkol de Haan (RHPCA) en lkol Kampen een krans namens de Nederlandse Cavalerie gelegd op de centrale begraafplaats in Den Haag. Hier staat een monument ter nagedachtenis aan alle in mei 1940 in de omgeving van Den Haag gevallen militairen. Hier staan ook de namen van 66 gesneuvelde cavaleristen op die omkwamen bij het Duitse bombardement op de Alexander kazerne. Dit waren ‘oudere’ lichtingen en veelal huisvaders midden dertig. Ze zouden niet meer bij hun gezinnen terugkeren en werden gedood zonder een schot te hebben gelost, zonder een vijand te hebben gezien en soms zelfs zonder wakker geworden te zijn. 
Kolonel van Dalen hield na burgemeester van Zaanen een toespraak. Hier schetste hij de chaos van de eerste uren en haalde de daden van enkelingen naar voren die in deze chaos opstonden en de leiding namen. 
Een mooie en gepaste ceremonie met livestream verbinding.

Lees verder

Kranslegging Ypenburg

Deze middag was ook de ingetogen herdenking van de gevechten bij vliegveld Ypenburg. Normaal legt hier de RC van het Regiment Huzaren van Boreel een de krans namens de beide cavalerie regimenten samen met huzaar Klaas Appel. Dit is een huzaar die destijds hier vocht in de pantserwagens en de laatste nog levende veteraan van de slag om vliegveld Ypenburg. Zijn broze gezondheid verhinderde dit jaar zijn aanwezigheid. 
Ditmaal legde de RC kolonel van Dalen alleen de krans terwijl oud RC kol Rob van Zanten fysiek in Enkhuizen bij huzaar Appel was, die de ceremonie via een livestream volgde. Het was verder een mooie en gepaste ceremonie met veel aandacht voor huzaar Appel en de vorig jaar in december overleden grenadier Paul Moerman. Helden waren het die hier vochten en dat zullen ze voor altijd blijven.

Lees verder

Uitreiking mobilisatie oorlogskruizen

Op de historische dag 10 mei hebben kolonel van Dalen en adjudant de Jongh (respectievelijk RC en RA van het regiment Huzaren van Boreel) in Hoevelaken een tweetal speciale postume mobilisatie oorlogskruizen uitgereikt aan nabestaanden van militairen die dienden in de bewogen meidagen van 1940. Het eerste mobilisatie oorlogskruis werd uitgereikt aan de zoon van huzaar J.A. Sessink. Huzaar Sessink diende als mitrailleurschutter in het 1e Regiment Huzaren (1RH). Dit huzarenregiment was in de meidagen ingezet op  Midden Veluwe in front van het IV legerkorps. 1 RH heeft zware gevechten moeten uitvoeren bij Barneveld, Voorthuizen en Terschuur en kwam hierbij in gevecht met elite SS-troepen van het Duitse leger. Het tweede mobilisatie oorlogskruis was voor de dochter van kanonnier J.B. Papen. Deze behoorde tot 8e Regiment Artillerie, maar was door herschikking terecht gekomen bij 14e Regiment Artillerie en ingezet bij Dordrecht en Dubbeldam. Van nabij maakte hij de gevechten rond de Moerdijkbruggen en het eiland van Dordrecht mee en zag in de verte de bommen vallen op Rotterdam. Ook zijn artillerie-eenheid vocht tegen Duits elitetroepen namelijk parachutisten en de oprukkende 9e Duitse Pantserdivisie. Zowel huzaar Sessink als kanonnier Papen behoorden tot de oudere lichtingen en hadden hun dienstplicht in de periode 1927-1928 al vervuld. Hoewel dat ze al gezinnen en bedrijven hadden, werden ze in 10 jaar later in augustus en september 1939 gemobiliseerd om hun land te verdedigen en maakten ze de verschrikkingen van de oorlog in mei 1940 aan den lijve mee.

Het geval wil dat de zoon van huzaar Sessink en de dochter van kanonnier Papen na de oorlog met elkaar trouwden. De kinderen van het echtpaar Papen-Sessink hebben de inzet van opa’s willen eren met een aanvraag van mobilisatie oorlogskruizen voor hun grootvaders. De aanvraag werd door Defensie toegekend en vandaag vond de uitreiking plaats in een kleine en emotionele bijeenkomst in familiekring.

Lees verder