Beëdiging Vlasakkers

Op 24 sept heeft het Regiment Huzaren van Boreel een beëdiging te velde gehouden. Dit keer vanwege COVID-bepalingen helaas zonder publiek. Er werden maar liefst meer dan 80 nieuwe huzaren, wachtmeesters en luitenants beëdigd op ons Standaard. Met het afleggen van belofte of eed ten overstaan van hun regimentsgenoten nemen de nieuwe regimentsgenoten verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke inzet voor Vrede en Veiligheid, de Staat der Nederlanden en haar bevolking.

In zijn toespraak ging onze RegimentsCommandant kolonel van Dalen, in op de historische betekenis van de Vlasakkers voor huzaren in het algemeen en ons Regiment in het bijzonder. Ook benadrukte hij het speciale ‘wilde’ karakter van huzaren, voortkomend uit speciaal operationele betekenis van huzaren eenheden in het verleden.

De beëdiging werd opgesierd door traditionele RHB-voertuigen uit het verleden geleverd door RCKL. De standaardwacht verplaatste zich naar plaats van beëdiging met een halftrack. De muzikale omlijsting was zoals gewoonlijk in handen van Fanfaren Bereden Wapens.

Foto’s: RegimentsOog Dennis Boom

Lees verderBeëdiging Vlasakkers

Commando-overdracht PBC Panzerbataillon 414

Vandaag heeft Panzerbataillon 414 afscheid genomen van de laatste “founding father” van dit binationale bataljon. Majoor Chris Sievers heeft vandaag het stokje overgedragen aan Majoor Timo de Borst. Majoor Sievers is in 2015 op Camp Hohne begonnen als Projectleader OTK peloton daarna verder gegaan als Hoofd Coördinerend Stafelement, om uiteindelijk in 2017 de allereerste Nederlandse plaatsvervangend bataljonscommandant te worden. Mede dankzij zijn tomeloze inzet, enthousiasme en cultural awareness is Panzerbataillon 414 uitgegroeid tot een uniek militair samenwerkingsverband tussen Duitsland en Nederland dat op wereldwijde aandacht rekenen kon. Na vandaag zal de majoor aan de slag gaan als Luitenant-Kolonel bij de 1. Panzerdivision in Oldenburg. Wij wensen Overste Sievers en Majoor de Borst veel succes.

Foto’s: RegimentsOog Dennis Boom

Lees verderCommando-overdracht PBC Panzerbataillon 414

Regimentsdiner officieren geannuleerd

Waarde officieren (b.d.), reserve-officieren en vrienden van het Regiment Huzaren van Boreel,

Op 25 november 2020 bestaat ons regiment 207 jaar. Traditioneel vieren we dit met een diner waar jong en oud bij elkaar komen. Dit stond voor 22 oktober 2020 gepland. Tot mijn spijt heb ik moeten besluiten om het diner dit jaar te annuleren. De aanhoudende COVID-19 crisis gooit roet in het eten.

Defensie is de ‘last organisation standing’. Dit betekent dat als er een volgende uitbraak van het virus komt, Defensie klaar moet zijn voor nationale en internationale inzet. Om deze reden kunnen er geen risico’s voor het personeel genomen worden. Dit geldt evenzeer voor overige genodigden. We moeten het virus tenslotte gezamenlijk indammen.

Lees verderRegimentsdiner officieren geannuleerd

Bruiloft…

Afgelopen vrijdag 4 september 2020 is in het gemeentehuis van Leek (Gr.) korporaal der eerste klasse Eddie Dijkstra, werkzaam bij 43 BVE, getrouwd met Hester Yvette van der Burgh. Een groot aantal collega’s van 43 BVE, het LTC en de Manoeuvreschool waren aanwezig en vormden een sabelwacht voor het bruidspaar en hun dochtertje Ninthe Marle. Ook namens het Regiment van harte gefeliciteerd!!

Schilderij Gerard van der Lee

Elke dag is er wel een moment waarop Regimentsgenoot Gerard van der Lee (Indie-veteraan, 93 jaar) terug denkt aan de ontploffing van de bom onder de pantserwagen, die zijn sobat Jan Vendrig het leven kostte in voormalig Nederlands Indie, mei 1949.  We kennen Gerard als tekenaar van cartoons (oa. in De Verkenner), als schrijver van het boek “Onze Jan in Indie”, ontwerper van het Verbindend Monument in Roermond, maar ook als veelzijdig schilder. De afgelopen maanden heeft hij zijn gevoel bij deze heftige gebeurtenis aan het schilderdoek toevertrouwd. Het indrukwekkende resultaat heeft hij woensdag 2 september aangeboden aan dhr. Schoenmaker van het Cavaleriemuseum te Amersfoort.  Deze kleine, maar bijzondere ceremonie werd bijgewoond door mevr. van de Berg-Vendrig, zus van omgekomen Jan.  Tevens waren vanuit ons Regiment aanwezig: de RA, adj. Johan de Jongh, maj Klaas Meijer,  lkol bd Hans de Haas en Kpl1 Carla de Vet. Het schilderij en de verklarende tekst komen in de hal te hangen waar nog een authenthiek exemplaar van de 15CWT staat.  Na afloop werd gezamenlijk nog een bezoek gebracht aan het Cavaleriemonument.

Tekst: Carla de Vet
Foto’s: Rutger Murk

Lees verderSchilderij Gerard van der Lee