Afronding Wapentechnische Opleiding

Ook vandaag mochten we opnieuw 14 verkenners welkom heten in onze gemeenschap. Dit maal kaderleden, waaronder een vrouwelijke cursist. Allemaal hebben ze de wapentechnische opleiding met succes afgerond. Namens de wapenoudste cavalerie mocht de Regimentscommandant RHB titel ‘Best scout’ uitreiken aan tlnt Brinks die opviel door zijn stijle leercurve, hard werken en doordachte besluiten. Hij is, net zoals de andere geslaagden, uit het juiste Boreel-hout gesneden. Hard hout, eikenhout!

Afronding VTO

Vandaag 14 december 2021 was een speciale dag voor ons Regiment Huzaren van Boreel. Deze morgen zijn namelijk de zwarte baret met zwaluwstaart uitgereikt aan een nieuwe lichting geslaagde verkenners die de vaktechnische opleiding hebben afgerond. Het Regiment Huzaren van Boreel feliciteert vanzelfsprekend iedereen met dit mooie resultaat en heet alle nieuwe verkenners welkom binnen onze gelederen.

Lees verder

Jaarlijkse kranslegging Menteng Pulo

Door allerlei interne oorzaken waren de foto’s van de kranslegging rond onze regimentsverjaardag op het ereveld Menteng Pulo bij Jakarta niet eerder beschikbaar. Maar dat maakt onze eerbied er niet minder om. Het Regiment Huzaren van Boreel eert zijn gevallenen. De kranslegging heeft op 25 november plaatsgevonden. Ongeveer 6600 Nederlandse gesneuvelden bleven achter in voormalig Nederlands Indië waaronder 123 van ons Regiment. Wij buigen ons hoofd in eerbied en respect voor hun offer.

Onderschrijving door het regiment en vereniging van het statement VP

De commandogroep Regiment Huzaren van Boreel en bestuur Vereniging Huzaren van Boreel onderschrijven onderstaande verklaring van het Veteranen Platform. De genoemde voortijdige publicatie wekt de schijn van vooringenomenheid en ongewenste beïnvloeding van de publieke opinie zonder dat de Indië veteranen en hun achterban een eerlijke kans krijgen om zich hiertegen te verweren. De woordkeuze van de titels is ronduit schokkend en stigmatiserend. Deze éénzijdige beïnvloeding doet geen recht aan de zware offers die onze Indië-veteranen en hun achterban destijds brachten en nu nog steeds brengen in het belang van de Staat der Nederlanden en haar inwoners. De grafzerken op de diverse Nederlandse begraafplaatsen in voormalig Nederlands Indië zijn stille bewijzen van deze offers, welke als beeldvorming ten minste meegenomen moeten worden in deze publicatie.

Ereveld Menteng Pulo

Standpunt Veteranen Platform m.b.t. brochure meerjarig Indië onderzoek

Meerjarig Indië Onderzoek.

Onlangs verscheen in de media een brochure over de uitkomsten van het meerjarig Indië onderzoek. Hierin presenteren de onderzoekers de verschillende deelstudies en het overkoepelende samenvattende slotwerk, vooruitlopende op de officiële presentatie op 17 feb 2022. Voor uw informatie is de brochure bijgevoegd. (voor geïnteresseerden: een link naar de brochure staat onderaan het artikel – webmaster)

Deze publicatie is voor het bestuur van het Veteranen Platform aanleiding hierover een standpunt in te nemen.

Lees verder