Regiment Huzaren van Boreel bestaat vandaag 205 jaar!

Het is vandaag 25 november. Het Regiment Huzaren van Boreel bestaat vandaag 205 jaar. De Regimentscommandogroep wil alle Regimentsleden van harte gelukwensen. Dat ons Regiment nog maar vele jaren mag blijven voortbestaan en vrede en veiligheid mag brengen voor alles wat ons dierbaar is.

J.A. van Dalen,

Regimentscommandant.

61STE INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART 17 – 19 MEI 2019 NAAR LOURDES

Met als thema “Zoek de vrede en streef die na” (Psalm 34, vers 15) ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap. De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2019, die plaats vindt van 17 tot 19 mei 2019. 

Het zal de 61ste keer zijn dat deze Militaire bedevaart gehouden wordt. Met name voor degenen die al eens eerder mee zijn geweest een goede aanleiding om de kennismaking met Lourdes te hernieuwen en oude bekenden te ontmoeten. De organisatie heeft een optie op extra hotelkamers genomen, dus u bent van harte welkom! 

Lees verder61STE INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART 17 – 19 MEI 2019 NAAR LOURDES

Boekrecentie Gerlacus Buma

Boekrecentie Gerlacus Buma: een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem I. Schrijvers Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma
 
Het boek Gerlacus Buma is gebaseerd op oude brieven van Gerlacus die hij aan zijn ouders heeft geschreven. Het boek geeft een uitstekende inkijk in het leven van welgestelde zonen in het begin van de 19e eeuw. Gerlacus Buma is de eerste zoon van een rijke Friese familie en voorbestemd voor het leven als jurist of openbaar bestuurder om hiermee de naam en rijkdom van de familie veilig te stellen. Het loopt echter anders. Hij is een matige leerling en heeft moeite met het ‘keurslijf’ van de familie. Toen de Franse keizer Napoleon echter na de nederlagen bij in Rusland, Duitsland en Spanje verlegen zat om nieuwe soldaten en officieren en ook de zonen van rijkere families zich niet langer konden vrijkopen, moet Gerlacus dienst nemen bij de bereden Franse Garde d’honneur. Dienen in een cavalerie-eenheid past beter bij de psyche van Gerlacus en vol goede moed trekt trekt hij (weliswaar gedwongen) ten strijde. Samen met andere Friese garde-officieren trekt hij via Zuid Nederland, België en Noord Frankrijk naar Duitsland om zich bij het leger van Napoleon te voegen. Maar Napoleon wordt tot aftreden gedwongen voordat Gerlacus aan gevechten kan deelnemen en hij keert terug naar Nederland.

Lees verderBoekrecentie Gerlacus Buma

Grand Diner de Corps Regiment Huzaren van Boreel

Geachte Regimentsgenoot,

Namens de commandant van het Regiment Huzaren van Boreel, Kolonel J.A. van Dalen, heb ik de eer en het genoegen u, ter gelegenheid van de 205e verjaardag van ons Regiment, uit te nodigen voor het Grand Diner de Corps. Het diner zal 6 december 2018 in Leerhotel het Klooster te Amersfoort worden gehouden. De uitnodiging met details is hieronder bijgevoegd.

Lees verderGrand Diner de Corps Regiment Huzaren van Boreel