Stokoverdracht 11 BVE 04-06-2020

Op 4 juni jongstleden heb ik aooi J.F.N. (Johan) de Jongh de functie van Eskadronsadjudant 11 Brigade Verkenningseskadron na drie jaar overgedragen aan aooi A. (Auke) Posthumus. De ceremonie vond plaats in een select gezelschap dit i.v.m. de nog gelden COVID-19 maatregelen voor het gebouw van 11 BVE.

Vanaf 01-06-2017 was ik op papier de Eskadronsadjudant van 11 BVE echter doordat ik nog op missie was in Mali (LRRPTG-2) heb ik fysiek de EA stok pas op 01-09-2017 overgenomen van mijn voorganger de aooi Harry Puts.

Vanaf 31 oktober 2019 combinerende ik de functie van Eskadronsadjudant 11 BVE en die van Regimentsadjudant RHB. Ik wist van te voren dat hier de uitdaging lag maar heb beide functies naar eer en geweten uitgevoerd zonder daar bij de eenheid maar ook het Regiment te kort te doen (uiteindelijk bent u diegene die dit kan bepalen of dit ook zo was).

Ik ben in de gelukkige omstandigheden geweest dat ik deze functie in totaal 9 jaar heb mogen uitoefenen. Als eerste in de functie van Eowi en EA 42 BVE en naderhand bij 11 BVE.

Lees verderStokoverdracht 11 BVE 04-06-2020

Het 4e regiment Huzaren bij de verdediging van de Grebbestelling

Het Regiment Huzaren van Boreel (RHB) heeft een lange lijst van operationele inzet, waarbij Quatre Bras, Waterloo, de Tiendaagse Veldtocht, Indië en Afghanistan tot de bekende wapenfeiten behoren. Maar ook in mei 1940 heeft RHB, toen nog 4e Regiment Huzaren (4RH) genoemd, haar bijdrage geleverd in de strijd tegen de Duitse aanvaller. Bekend is natuurlijk de inzet van de pantserwagen eenheden in de strijd om de residentie en de actie van luitenant George Maduro in Leidschendam bij villa Dorrepaal. Dit artikel gaat echter over de inzet van 4 RH bij de verdediging van de Grebbestelling, een inzet dit wat minder bekend is. Dit artikel is, om het leesbaar te houden, globaal van opzet. Voor meer details wordt verwezen naar de literatuurlijst.  

~ Lees de PDF voor een ingekorte versie met afbeeldingen of onder de PDF de volledige versie zonder afbeeldingen

Lees verderHet 4e regiment Huzaren bij de verdediging van de Grebbestelling

Herdenkingen op 12 mei 2020

Op 12 mei heeft de RegimentsCommandogroep van het Regiment Huzaren van Boreel haar gevallenen herdacht en geëerd met een veldtocht langs diverse gedenktekens. Involge de Corona-bepalingen bestond de delegatie uit de RegimentsCommandant Kolonel van Dalen en RegimentsAdjudant Johan de Jongh, waarbij het RegimentsOog Dennis Boom de digitale vastlegging op zich nam. Begonnen werd met een kranslegging bij het Cavaleriemonument in Amersfoort, waarna de tocht vervolgd werd naar het gedenkteken van de drie gevallenen van 2-3RH (die in de meidagen ingedeeld waren bij 4RH) bij het restaurant van Juffrouw Tok op de Ginkelse Heide. Ook hier werd een bloemstuk gelegd en de eregroet gebracht. Daarna door naar de Grebbeberg waar tussen alle infanteristen en artilleristen ook één huzaar ligt. Deze huzaar behoorde bij 2RH, maar was individueel ingedeeld bij 2-3RH en juist dit eskadron diende weer bij 4RH. Dus als het ware drie regimenten in één persoon verenigd. 

Lees verderHerdenkingen op 12 mei 2020

Herdenkingen op 10 mei 2020

Het Regiment Huzaren van Boreel eert zijn gevallenen en heeft op 10 mei op twee plaatsen deelgenomen aan herdenkingen.

Oud-RC Kol van Zanten en Cdt 4/414 PzBtl Maj Poelakker waren in Enkhuizen aanwezig bij de live-streaming van de herdenking van de slag om de residentie en de gevechten om vliegveld Ypenburg. Aldaar werd één van de twee nog levenden veteranen, huz Appel (99 jaar), in het verpleeghuis vereerd met een groot scherm zodat hij de herdenking op het Ilse-plantsoen te Ypenburg toch nog kon bijwonen. Op het Ilseplantsoen te Ypenburg werden kransen gelegd door militaire en civiele autoriteiten en werd een toespraak gehouden door burgemeester van Den Haag, dhr Remkes. Huz Appel mocht tevens uit handen van maj Poelakker het nieuwe ‘rever-speldje’ van 4/414 PzBtl ontvangen, een gestyleerde vechtwagen uit de meidagen van 1940. 4/414 PzBtl zet immers de tradities voort van de vooroorlogse 1 Eskadron Pantserwagens. De andere nog levende veteraan is Grenadier Moerman (103 jaar). Die werd in zijn woonplaats Leiden op een zelfde manier vereerd en aldaar begeleid door ritm van Oerle. Hopelijk zijn beide veteranen volgend jaar nog in ons midden en dan nog steeds fysiek in staat om weer aanwezig te zijn op Ypenburg.

Lees verderHerdenkingen op 10 mei 2020

Regimentslid in Canon van de Nederlandse geschiedenis

Het Regiment Huzaren van Boreel is ontzettend trots dat één van haar oorlogshelden en drager van de Militaire Willemsorde, George Maduro, is opgenomen in de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Het Haags Historisch Museum droeg George Maduro voor. Op 9 mei 1946 werd Maduro postuum de Militaire Willemsorde 4e Klasse toegekend, omdat hij zich tijdens de Meidagen heeft onderscheiden met een persoonlijk geleide aanval op een Duitse stelling bij Villa Leeuwenbergh (tegenwoordig Buitengoed Dorrepaal) in Leidschendam.

Lees verderRegimentslid in Canon van de Nederlandse geschiedenis