Proefschrift opgedragen aan overleden Regimentslid

Op 16 december 2020 verdedigt kolonel Han Bouwmeester, werkzaam bij de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie, zijn proefschrift Krym Nash (De Krim is van ons), dat handelt over moderne Russische misleidingsmethoden tijdens oorlogvoering. In deze dissertatie toont kolonel Han Bouwmeester het belang van misleiding en het gebruik ervan door de Russen aan, waarbij hij onder andere ingaat op maskirovka tijdens de annexatie van de Krim en de strijd in Oost Oekraine.

Deze dissertatie is voor het Regiment Huzaren van Boreel speciaal van belang omdat de kolonel zijn proefschrift opgedragen heeft aan een overleden Regimentslid, namelijk Menno Lodders. Kolonel Bouwmeester omschrijft het zelf als volgt: “Het onderwerp van mijn proefschrift is actueel, maar houdt mij al zeker sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw bezig; de jaren waarin ik er vaak over sprak met mijn KMA-jaargenoot en goede vriend Menno Lodders, aan wie ik het proefschrift opdraag. Menno, destijds luitenant bij het Regiment Huzaren van Boreel, is helaas in 1992 tijdens een humanitaire missie in Sint Peterburgs op tragische wijze met een helikopterongeluk om het leven gekomen. Semper Fidelis!”

Het Regiment Huzaren van Boreel dankt kolonel Han Bouwmeester voor deze warme geste en houdt, net zoals hijzelf, de gedachtenis aan Menno Lodders in ere. We feliciteren kolonel Han Bouwmeester met het behalen van zijn academische graad.

Bezoek aan Cees Kuypers

Op zondag 13 dec is onze RC op bezoek geweest bij Cees Kuypers, de oudste nog levende RC van het Regiment Huzaren van Boreel. Cees is helaas dementerend, maar lichamelijk nog prima in orde. Op Corona afstand hebben ze gezamenlijk nog huzarenliedjes gezongen. Met vrolijkheid en blik van herkenning van Cees als dank. Hij heeft een Boreelbitter achtergelaten als dank voor de koekjes met de namen. Cees wist zich nog enkele cavaleriezaken te herinneren en wist ook nog dat hij RC was geweest. Hij leest ook nog stukjes uit de VOC mededelingen. Mooi warm Boreel moment.

Kranslegging november 2020

Op onze regimentsverjaardag 25 november zijn er namens het Regiment Huzaren van Boreel, bloemen gelegd op de begraafplaats Menteng Pulu in Djakarta. Maar liefst 6000 gesneuvelden liggen op diverse erebegraafplaatsen begraven, waarvan 123 van ons regiment. De meesten van hen liggen begraven op het ereveld van Menteng Pulu in Jakarta. In totaal werden er 560 dapperheidsonderscheidingen uitgereikt aan militairen de Landstrijdkrachten, waarvan 52 bij het regiment Huzaren van Boreel, te weten 20 maal de Bronzen Leeuw, 26 maal het Bronzen Kruis en 6 keer het Kruis van Verdienste. Tot de gedecoreerden met het Bronzen Kruis behoorden onder meer de latere regimentscommandanten, te weten de toenmalige ritmeester W.R.A. baron Van Tuijll van Serooskerken en de toenmalige reserve tweede luitenant jonkheer Van der Goes, alsmede de latere regimentsadjudant de toenmalige tijdelijk wachtmeester R.A. Kolkert. Het Regiment Huzaren van Boreel eert zijn gevallenen en zal hun inzet en offer nooit vergeten.

Regimentsverjaardag

Het Regiment Huzaren van Boreel is jarig en maar liefst 207 jaar oud geworden. Ondanks de COVID-beperkingen en het schrappen van alle diners, laten we dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. We hebben de situatie benut door ons te laten verleiden tot een video-optreden op YouTube. We zijn dus nu niet alleen een ‘Verkenners-Regiment’ maar nu ook een ‘Vlog’-Regiment. In deze video brengen we een toast uit op ons Koningshuis, op de banden tussen de familie Boreel en ons Regiment en schenken we aandacht aan onze gevallenen en overleden. Ik reken op u om deze video te bekijken en wijd en zijd te verspreiden.

Lees verderRegimentsverjaardag