Diner de Corps Huzaren en Korporaals

Impressie van het DdC Huzaren en Korporaals gisteravond in Stroe. Dit jaar alweer de vierde editie van dit diner. Ook dit jaar weer goed geregeld, een erg goede opkomst van de mannen van 11BVE, 42BVE, 43BVE, 104JVE, 4./414 Pzbtl en oud gedienden.
Dit jaar de laatste keer voor onze RA Mike Helms die zijn functie overdraagt aan Johan de Jongh later deze week. Mike werd in het zonnetje gezet door de eenheden die hem twee mooie cadeaus hebben aangeboden. Ook de laatste keer van onze Jack, die eind deze week met FLO gaat.
Onze RC, kol Hans van Dalen, hield een mooie speech waarbij hij aanhaalde dat ons Standaard het opschrift Uruzgan gaat krijgen volgend jaar.
Dit jaar geen sabreren van een fles champagne door onze Regiments-arts Jaap Boreel maar de belofte dat er volgend jaar vrouwelijk schoon aanwezig zal zijn bij dit diner. Chapeau!

Foto’s: RegimentsOog en RC

Standaard opschrift voor het Regiment Huzaren van Boreel

De Koning heeft onlangs besloten het Regiment Huzaren van Boreel het opschrift URUZGAN 2006-2010 op haar standaard toe te kennen. In de toelichting worden niet allen de inzet van verkenningseenheden vermeld, maar ook die van het optreden als gevechtscompagnie, OMLT’s en ISTAR eenheden. 

Een heugelijke dag, die recht doet aan de eerdere inzet van al onze Afghanistan veteranen, de doden en gewonde die wij hebben gehad, de levens die we hebben gered, de steun aan onze coalitiepartners en de verlichting die we als Regiment Huzaren van Boreel (samen met andere regimenten en korpsen) aan de Afghaanse bevolking hebben gegeven.

Formele uitgifte van het nieuwe opschrift zal pas plaatsvinden medio 2020.

Lees verderStandaard opschrift voor het Regiment Huzaren van Boreel

Uitreiking Bronzen Fennek

Op 15 oktober heeft het Regiment Huzaren van Boreel een kleine ceremonie georganiseerd op de Zwaluwenberg in Hilversum. Tijdens deze ceremonie werden twee rode erekoorden uitgereikt aan leden van een zwaar getroffen 69-eenheid. Deze mannen hebben destijds in Uruzgan bij een IED strike handelend opgetreden en huzaar Ronald van Dort het leven gered. De uitreiking gebeurde door de toenmalige cdt BG generaal Kees de Rijke die een warme toespraak hield over het belang van verkenningen in vijandig gebied, in bijzijn van de Ridder MWO Marco Kroon en RegimentsCommandant Kolonel Hans van Dalen. Vrienden en familieleden waren aanwezig.

De eenheid heeft ondanks alle tegenslagen het eenheidsgevoel bewaard en kameraadschappelijk alle stormen getrotseerd. Dit heeft ons Regiment beloond door de uitreiking van een gesigneerde BRONZEN FENNEK uitgereikt aan alle leden van deze 69 eenheid. Deze uitreiking gebeurde door onze RA Mike Helms samen met de Regimentsmajoor Maarten Gortworst.

Het Regiment Huzaren van Boreel koestert de 69-legacy en trots dat dit soort verkenners deel uit maken van onze Regimentsgemeenschap. Emotionele, maar zeer warme bijeenkomst.

BOREEL.

Lees verderUitreiking Bronzen Fennek

Grand Diner de Corps 2019

Namens de commandant van het Regiment Huzaren van Boreel, Kolonel J.A. van Dalen, heb ik de eer en het genoegen u uit te nodigen voor het Grand Diner de Corps 2019. We kijken er wederom naar uit velen van u, jong en oud, te treffen en tezamen de 206e verjaardag van ons Regiment groots te vieren!

We hebben deze keer gemeend in het kader van 75 jaar bevrijding een andere locatie te selecteren en daarom zal dit jaar het Grand Diner de Corps worden gehouden in de Westerbouwing in Oosterbeek, gelegen in de omgeving van de strijd rond Arnhem in 1944. We doen graag een beroep op u allen om in grote getallen naar dit gezamenlijk treffen te komen en te laten zien waar wij als Regiment Huzaren van Boreel voor staan, namelijk kameraadschap in zowel goede als slechte tijden.

Lees verderGrand Diner de Corps 2019