Uitvaart adj b.d. Kolkert

Op 28 juni was de uitvaart met militaire eer van adj bd. Ruud Kolkert. Drager van het Bronzen Kruis en voormalig Regimentsadjudant en Standaarddrager Regiment Huzaren van Boreel. Eén van onze Boreel helden en voorbeeld voor ons allen. Militair eerbetoon werd uitstekend verzorgd door 43 BVE.

Veteranendag 2021

Veteranendag 2021

Jonkheer Willem François Boreel was in feite onze allereerste Regimentsveteraan. Maar onze Regimentsarts en nazaat Jaap Boreel is van mening dat daarmee de toenmalige en huidige huzaren tekort wordt gedaan:

“Ik zou toch voorál ook álle veteranen willen eren, niet alleen die van toen en niet alleen Huzaren, want zélfs toen al was het adagium, “we moeten het sámen doen”! En juist die broederschap, die kameraadschap, is zo tekenend voor “dé Veteraan”, zowel die van 1815, als de huidige nog levende veteranen. Want samen staan we sterk!”

Wij willen dan ook iedere Veteraan respectvol bedanken en wensen eenieder een fijne Veteranendag 2021.

Oproep vrijwilligers

Wij zijn dringend opzoek naar vrijwilligers voor de zomerkampen die wij organiseren voor de gehandicapten,mensen met een verstandelijke beperking hier op de manege elk jaar, op deze manege word ook getraind door de militaire ruitervereniging en een aantal leden hier van rijden mee met de militaire ereescorte dus regiment handjes aan! 

De zomerkamp weken beginnen op 12 juli t/m 23 augustus dus 6 weken lang, het is dan melden op zondagavond voor de vrijwilligers t/m zaterdagochtend. De werkzaamheden zullen bestaan uit ontbijten met de gasten staldiensten, paarden van stal halen, poetsen, naast paarden lopen als gasten rijden, mee op uitjes in de buurt, gezellige avonden maken kortom de gehandicapten een leuke week bezorgen.

Voor de vrijwilligers is er uiteraard alles geregeld, en op vrijdag sluiten we gezellig af met een bonte avond.

Voor meer info kun je op de site van de manege hoogenweg Hardenberg kijken, of direct contact opnemen met:                       
Richard 0622780799
Jantina:0682463422
Stefan:0626962690
Jantje:0523262623

Ik hoop dat jullie ons team komen versterken, want we komen mensen te kort!

Lees verder

Veteranendag 2021

Geachte Veteranen van het Regiment Huzaren van Boreel,

Ook dit jaar zal er, vanwege de voortduring van sommige COVID beperkingen, geen landelijke openbare Veteranendag worden georganiseerd op het Malieveld in Den Haag. Er zal slechts een beperkte bijeenkomst worden gehouden met een select gezelschap, die via een livestream te volgen zal zijn. Dit betekent dat er dus helaas geen mogelijkheid is om u allen in grote getale lijfelijk gezamenlijk te ontmoeten.

Desondanks wil ik het moment de landelijke Veteranendag wel benutten om het woord tot u te richten. 

WIJ VERGETEN UW INZET NIET!

Het Regiment Huzaren van Boreel (RHB) is trots op zijn veteranen en zal de inzet en offers blijven koesteren. De eeuwenlange geschiedenis van ons Regiment staat immers bol van inzet, offers en heldendaden. Heldendaden die omlijst zijn met doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen, moed, trouw en vooral kameraadschap. Inzet in missies die gekenmerkt worden door enerzijds idealen, mooie landschappen, prachtige inheemse mensen, hechte eskadrons en de ‘Boreel-geest (nooit, nooit opgeven). Maar die anderzijds ook te maken kregen met moessonregens, gevaarlijke wegen, hete woestijnen, gevaarlijk gebergte, ijzige koude, tekort aan voedsel, kapotte infrastructuur, verbroken relaties, onbegrip van het thuisfront, ongrijpbare en taaie tegenstanders, (soms) falend leiderschap en altijd met bloedoffers. Dit was altijd zo, is nog steeds zo en zal ook altijd zo blijven. Het hoort bij de aard van ons militaire vak. Dit onderscheidt ons van de civiele omgeving, maakt ons militair en kleurt ons als veteraan. 

Daarom is vorming en de ‘Boreel-geest’ ook zo fundamenteel. Het geeft zin aan ons militaire bestaan, maakt ons weerbaar en bouwt incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen op voor de zware tijden die gepaard gaan met missies en inzet. En dat doen we in onderlinge verbondenheid, met weinig afstand tussen de rangen, met respect naar elkaar en met hulp van elkaar. Kenmerken die we overigens vaak ook in het burgerleven kunnen en moeten gebruiken.

De afbouw van de COVID-beperkingen mede door een oplopende vaccinatiegraad maken het gelukkig wel mogelijk om kleinere veteranenactiviteiten weer op te pakken. In het najaar organiseren we daarom weer een paar Afghanistanreünies en we proberen ook nog een ontmoeting met Indië-veteranen te organiseren die hiertoe fysiek in staat zijn. Daarnaast worden er ook weer fysieke regimentsdiners georganiseerd voor huzaren, korporaals, onderofficieren en officieren. 

Verder staat de uitgestelde uitreiking van het Uruzganopschrift op ons Standaard in de tweede helft van dit jaar gepland. Iets waar veel Afghanistanveteranen en ik niet in het minst, reikhalzend naar uit hebben gekeken. Via onze website zult u hierover informatie ontvangen.

Om de inzet van veteranen extra te eren, organiseren we bovendien de beëdiging dit jaar op de Grebberg. Een plaats waar vele Nederlanders het leven hebben moeten laten, waaronder een aantal cavaleristen. Omdat een aantal te beëdigen militairen vrijwel onmiddellijk op uitzending gaat, is er geen betere plaats om het belang van een eed of belofte te illustreren met een fysieke verbinding tussen gesneuvelde veteranen en aankomende veteranen. RHB-eenheden en RHB-militairen staan namelijk weer op de rol uitgezonden te worden naar diverse missiegebieden in de wereld.

Als laatste hebben velen van u inmiddels het nieuwe Regimentsboek ontvangen waar de inzet van onze veteranen natuurlijk in het middelpunt staat. De omvang van het boek is natuurlijk te gering om alle persoonlijke inzet en daden voor het voetlicht te brengen, maar daar heeft u hopelijk begrip voor. Deze persoonlijke verhalen zijn gelukkig wel in diverse eenheidsboeken opgenomen.

Ik wil afsluiten met u allen geluk te wensen met de landelijke Veteranendag en nogmaals te benadrukken dat RHB niet had bestaan zonder u. U bent Boreel en Boreel is u. 

In diep respect voor uw inzet en offers, groet ik u namens het gehele Regiment,

Commandant Regiment Huzaren van Boreel

Kolonel J.A. van Dalen