Grand Diner de Corps Regiment Huzaren van Boreel

Geachte Regimentsgenoot,

Namens de commandant van het Regiment Huzaren van Boreel, Kolonel J.A. van Dalen, heb ik de eer en het genoegen u, ter gelegenheid van de 205e verjaardag van ons Regiment, uit te nodigen voor het Grand Diner de Corps. Het diner zal 6 december 2018 in Leerhotel het Klooster te Amersfoort worden gehouden. De uitnodiging met details is hieronder bijgevoegd.

Lees verder

Overlijden Kol bd Cav M. Felix

Geachte Regimentsgenoot,

Op 9 oktober jl. is op 65 jarige leeftijd overleden:

De Kolonel b.d. der Cavalerie M.C.J. Felix (RHB).

Hij leed aan de gevreesde ziekte. Kol Felix diende in diverse functies bij zowel het Regiment Huzaren van Sytzama als bij het Regiment Huzaren van Boreel.

De afscheidsdienst is gehouden op dinsdag 16 oktober in zalencentrum De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk.

Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

RegimentsCommandant RHB, Bestuur Vereniging Huzaren van Boreel

Uitnodiging Regimentsdiner OOn RHvB

Gezien de grote diversiteit aan eenheden die het regiment op dit moment rijk is en de vele onderofficieren van andere wapens en dienstvakken die daar dienen, blijkt het nagenoeg onmogelijk eenieder persoonlijk uit te nodigen.

Om toch de doelgroep duidelijk te maken voor wie de uitnodiging van toepassing is, het volgende;

Deze uitnodiging is van toepassing voor alle onderofficieren die op dit moment dienen bij 11/42/43BVE, 414 PzBtl, 101 StSt Esk JISTARC, 104 IVE, 105 FHE, 106 InlE, Divi, Cavalerie Ere Escorte en Fanfare Korps Bereden wapens.

Tevens voor onderofficieren Cavalerie, ex-onderofficieren Cavalerie, onderofficieren BD Cavalerie die ooit gediend hebben bij een Cavalerie eenheid van het Regiment Huzaren van Boreel (minus die officieren die nu Officier zijn bij RHvB) en onderofficieren van andere wapens en dienstvakken die ooit bij een eenheid van het Regiment Huzaren van Boreel hebben gediend en lid zijn van de Vereniging Huzaren van Boreel.

Uitzonderingen i.o.m. de RA

Lees verder

Uitnodiging Diner de Corps Korporaals en Huzaren

Uitnodiging Diner de Corps Korporaals en Huzaren Regiment Huzaren van Boreel

Beste Regimentsgenoten,

Op dinsdag 11 december 2018 vieren wij de 205e verjaardag van het Regiment. Graag nodigen wij jullie uit hierbij aanwezig te zijn. De ontvangst en het Diner zal plaatsvinden in het KEK-gebouw op de Lpl Stroe / Generaal-majoor Koot kazerne, Wolweg 100 in Stroe.

Lees verder