Concert van Mary Gauthier

Beste lezer,

Graag zouden wij van de Waalse Kerk een concert met korting aanbieden aan veteranen in Nederland.
Op zondag 21 oktober treedt Americana-artiest Mary Gauthier op, die zojuist een nieuwe plaat heeft gemaakt in samenwerking met veteranen in de Verenigde Staten.
De normale prijs is €22,50, maar voor veteranen is deze €17,50.
Graag horen wij wat u van het voorstel vindt!
Hieronder volgt het persbericht met meer informatie of u kunt kijken op onze website: https://dewaalsekerk.nl/agenda/2018-2019/mary-gauthier/rifles-rosary-beads/.

Lees verderConcert van Mary Gauthier

Boek ‘Met het vizier op het Oosten’

Op 3 oktober had onze RC de eer om samen met onze wapenoudste GenMaj van Keulen één van de eerste exemplaren te mogen ontvangen van het boek ‘Met het vizier op het Oosten’. Het boek gaat over de geschiedenis van één van onze verkenningsbataljons, namelijk 102 Verkenningsbataljon, het zogenaamde Tapir bataljon. Dit was de eerste eenheid die in de jaren vijftig compleet gemechaniseerd werd en in Duitsland gelegerd om de toenemende Sovjet dreiging te beantwoorden. Soort enhanced Forward Presence dus. Net zoals nu in de Baltische Staten.

Lees verderBoek ‘Met het vizier op het Oosten’

Boek Gerlacus Buma

Op 29 oktober a.s. verschijnt bij de uitgeverij Prometheus een boek over Gerlacus Buma, een voorvader van de huidige fractievoorzitter van het CDA. Gerlacus Buma was officier bij het Regiment Huzaren no. 6 van januari 1814 tot zijn dood in 1838. Op enkele carrière-technische uitstapjes na van 2 jaar naar de Huzaren no. 8 en 4 jaar bij de Ligte Dragonders no. 4, was ‘Boreel’ zijn regiment. Uit een brief van april 1814 blijkt zelfs dat hij tot de eerste 4 ‘parate’ luitenants van Regiment Huzaren van Boreel behoorde. Gerlacus Buma heeft z’n hele militaire loopbaan – van Garde d’Honneur onder Napoleon in 1813 t/m zijn dood als majoor in 1838 – brieven naar huis geschreven over zijn belevenissen en ervaringen. Deze brieven zijn teruggevonden in het archief van Leeuwarden en nu gebruikt voor de tot standkoming van dit boek. Dit levert een buitengewoon boeiende kijk op de eerste 25 jaar van ons Regiment, met niet of nauwelijks bekende details. Ook overigens met persoonlijke observaties en niet mis te verstane oordelen over collega-officieren en hun handel en wandel. Het geheel is een prachtig boekwerk geworden.

Lees verderBoek Gerlacus Buma

Boek ‘Zij werden geroepen’

Zij werden geroepen. Het Indiëmonument in Andelst. De zes militairen uit de voormalige gemeente Valburg die niet terugkeerden uit Nederlands-Indië.

Op 1 december aanstaande verschijnt het bovenstaande boek, waarvan de titel verwijst naar het marslied van de 1e Divisie ‘7 December’, waartoe twee van de zes gevallenen behoorden.

Via de levensverhalen van de zes niet-teruggekeerde militairen komt de inzet van hun eenheden in dit boek uitgebreid aan de orde. Het zijn daarom eigenlijk zes boeken in één!

Eén van de militairen was ingedeeld bij 1-1 Verkenningsregiment (1-1 Regiment Huzaren van Boreel). Dit regiment maakte deel uit van de 1e Divisie ‘7 December’ en werd  ingezet op West-Java. In het boek komt de inzet van het regiment en met name het 1e eskadron uitgebreid aan de orde, vanaf de opkomst in Amersfoort in mei 1946 t/m de repatriëring van het eskadron begin 1950. Beruchte locaties als de Barosbrug en de kampong Sagaranten en de strijd tegen de Daroel Islam komen op indringende wijze aan de orde.

Lees verderBoek ‘Zij werden geroepen’