Privacyverklaring Vereniging Huzaren van Boreel

versie 1.0

Algemeen

Vereniging Huzaren van Boreel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 32128071 en gevestigd op de Bernhardkazerne te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: website www.huzarenvanboreel.nl, email privacy@huzarenvanboreel.nl, post Vereniging Huzaren van Boreel MPC 53B Postbus 3003 3800 DA Amersfoort.

Huz1 b.d. R. Kok (lid bestuur) is de Functionaris Gegevens-bescherming van de Vereniging Huzaren van Boreel. Hij/zij is te bereiken via privacy@huzarenvanboreel.nl. Deze privacyverklaring geldt voor het bestuur en leden van de VHB, deelnemers aan evenementen van VHB, bezoekers en abonnees van de website huzarenvanboreel.nl, klanten van de webshop VHB, externe partijen die persoonsgegevens van de VHB verwerken en personen genoemd of vertoond in artikelen of op foto’s gepubliceerd door VHB.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VHB verwerkt persoonsgegevens doordat u die aan ons verstrekt of door het bezoek aan onze website of evenementen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Registratienummer
 • Peoplesoftnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens

 • Het beheer van uw lidmaatschap van de VHB en de betaling van uw contributie
 • Het verzenden van het regimentsblad De Verkenner
 • Uw deelname aan evenementen
 • Correspondentie
 • De mogelijkheid abonnee te worden van onze website
 • Artikelen te kopen in onze webshop

Hoe lang we persoonsgegeven bewaren

 • Na afmelding als lid of deelname aan evenementen, 4 weken
 • Aankopen in onze webshop, max 12 maanden
 • Abonneegegevens en cookies, direct d.z.v. persoon zelf

Delen van persoonsgegevens met derden

VHB verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u of als dit wettelijk verplicht is. Met externe partijen die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor de juiste beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VHB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij proberen te voorkomen gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Daarnaast doen wij ons uiterste best zorgvuldig om te gaan met foto- en filmmateriaal wat tijdens evenementen wordt gemaakt en gepubliceerd op onze website, onze social media en in ons regimentsblad. Mocht u ongewenst materiaal aantreffen verzoeken wij u ons direct te informeren zodat wij het kunnen verwijderen of rectificeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

VHB neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er zit altijd een mens (functionaris VHB) tussen.

Cookies en vergelijkbare technieken

VHB gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken die nodig zijn voor de juiste werking van onze website en om bezoekersstatistieken te genereren ter verbetering van onze dienstverlening.

Beveiliging

 • Wij verzamelen zo min mogelijk persoonsgegevens
 • Online gegevensoverdracht gebeurd via SSL
 • Onze digitale omgeving en bestanden zijn voorzien van een wachtwoord
 • Hardcopy gegevens worden in een gesloten envelop vervoerd en bewaard in een afsluitbare kast
 • Wij minimaliseren het aantal functionarissen belast met gegevensverwerking
 • Functionarissen krijgen instructies hoe om te gaan met persoonsgegevens

Klachten en datalekken

 • Indien u een klacht heeft over hoe VHB met uw gegevens omgaat kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wij zijn verplicht datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.