Kabinet informeerde Tweede Kamer onjuist over Indië-onderzoek

Overgenomen uit Elseviers Weekblad van 12 juni 2023

Rutte IV koerst op verdraaiing van onze geschiedenis, als het gaat om de dekolonisatieperiode 1945-1950 in Nederlands-Indië. Dat schrijft Bauke Geersing, samensteller en redacteur van het nieuwe boek Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel.

Woensdag 14 juni debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de resultaten van het dekolonisatieonderzoek van vorig jaar, uitgevoerd onder leiding van de instituten NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Deel van het dossier is de tweede kabinetsreactie van 14 december 2022. Daarin informeert het kabinet de Kamer diverse keren aantoonbaar onjuist en onvolledig.

Het kabinet schrijft dat de focus op het geweld van de Nederlandse militairen voortvloeit uit de kabinetsbrieven van 2 december 2016 en 23 februari 2017. Dat is onjuist. In die stukken staat dat de focus juist niet op het Nederlandse geweld mag worden gelegd: de humanitaire acties zouden ook moeten worden onderzocht, het moest een omvattend objectief en onafhankelijk onderzoek worden. Maar de humanitaire acties zijn helemaal niet onderzocht.

Het werd een eenzijdig, vooringenomen onderzoek, dat uitgaat van een antikoloniale opvatting en de historische context niet respecteert. Ook op dit punt is de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd.

VVD-FRACTIE EISTE FEITELIJK ONDERZOEK NAAR BERSIAP

Het kabinet volgt ook de conclusies in het onderzoek over de Bersiap, terwijl daarin de Bersiap wordt gebagatelliseerd. Daarnaast wordt het extreme genocidale geweld van de radicale pemoeda’s verdund weergegeven, door het te beschrijven als deel van het totale geweld.

De VVD-fractie ging destijds alleen akkoord met het dekolonisatieonderzoek als de Bersiap feitelijk en structureel zou worden onderzocht. Dat is niet gebeurd. Het kabinet accepteert toch de conclusies.

Lees meer

Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel’

Op maandag 17 april 2023 vond in een drukbezochte Nieuwspoort de presentatie plaats van het boek: ‘Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel’. Hierin buigen 16 wetenschappers, historici en oud-militairen zich over de gebeurtenissen en context van de dekolonisatie van Nederlands Indië. Afgelopen jaar kwamen de resultaten uit van het 4 jarig Indië onderzoek door 3 gerenommeerde instituten in Nederland. Hoewel het kabinet alle conclusies onvoorwaardelijk ‘omarmde’, was er veel kritiek vanuit de belanghebbende partijen, waaronder de vele veteranen en hun relaties. Het Veteranen Platform was daarin heel duidelijk: het onderzoek voldoet niet aan de oorspronkelijke bedoeling, is zeer eenzijdig, vanuit een antikoloniaal standpunt, gericht op geweldgebruik vanuit Nederlandse zijde, is niet wetenschappelijk onderbouwd en soms zelfs verzonnen en kwetst onnodig heel veel veteranen, hun relaties en nabestaanden. Mr Bauke Geersing leidde de presentatie namens de historici, militairen en Indische Nederlanders die geen genoegen namen met het beeld van de geschiedenis dat opgeroepen werd in een reeks boeken over de ‘Dekolonisatie’ van Nederlands-Indië dat is verschenen. Onder de hoede van drie instituten onder leiding van het NIOD (‘Oorlogsdocumentatie’) verschenen er in februari 2022 twaalf boeken over de gewelddadige periode 1945-1950 in toenmalig Nederlands-Indië. Dat ‘Dekolonisatie’-project werd op voorstel van de toenmalige PvdA-minister Bert Koenders gesteund met een miljoenensubsidie. (meer)

Dit boek biedt een ander perspectief op deze chaotische en traumatische periode uit onze vaderlandse geschiedenis. Alleen een gebalanceerde en objectieve beschrijving kan recht doen aan alle mensen die daarbij op enige manier betrokken waren.

Jammer dat de main stream media het maandag lieten afweten. Dat getuigt niet van een onafhankelijke journalistieke positie of respect naar de belanghebbenden; jammer. In juni volgt er nog een debat tussen Kamerleden en het Kabinet. Hopelijk wordt de balans hersteld; dat zijn we alle mensen die hebben geleden of nog lijden aan de gevolgen van deze vreselijke periode, schuldig, niet in de laatste plaats de 200.000 Nederlandse soldaten, die daar naar eer en geweten onze belangen dienden.

Lees meer