Voorwoord Regimentscommandant

Commandant RHB Kolonel Van Dalen

Geachte lezer,

Welkom op onze Internet website, de website van het Regiment Huzaren van Boreel. We zijn zeer vereerd dat u de moeite neemt onze website te bezoeken en in ons Regiment te verdiepen.

Wij zijn het oudst actieve Cavalerie Regiment wat al eeuwenlang ‘verkennerstaken’ uitvoert. Op 25 november 1813 zijn we opgericht toen de commissaris generaal van Amsterdam de Jonkheer
Willem François Boreel machtigde om een korps cavalerie te organiseren. Op 28 november diende Boreel reeds een plan in bij het commissariaat van oorlog.
Zijn plan voor de oprichting van een korps cavalerie ging uit van acht compagnieën met elk 100 ruiters en een staf een kleine twintig man. Een paar dagen later, op 30 november 1813, keerde ook de Prins van Oranje terug uit ballingschap en landde in Scheveningen. Een dag later, op 1 december 2013, keurde Willem het plan van Boreel goed. De volgende dag op 2 december, werd hij uitgeroepen tot Soeverein vorst Willem I en vier maanden later, op 30 maart 1814, werd hij in Amsterdam als zodanig ingehuldigd. Intussen was Boreel al druk bezig met het formeren van zijn korps cavalerie. Wij zijn dus dan ook ouder dat ons Koninkrijk zelf en waren één van de eerste gevechtseenheden van het nieuwe Nederland.

Wij zijn dus VERKENNERS. We bewaakten in 1815 de grenzen met Frankrijk en sprongen op onze paarden om Wellington en de Prins van Oranje te waarschuwen tegen de opmarcherende regimenten van Napoleon.

Wij zijn VERKENNERS. We chargeerden op 16 juni 1815 om de in het nauw zittende infanterie te ontlasten.

Wij zijn VERKENNERS. We weerstonden op 18 juni 1815 de massale aanvallen van de ruiters van maarschalk Ney en achtervolgden de verslagen Napoleon tot in Parijs.

Wij zijn VERKENNERS. We trokken te paard in 1830 de poorten van Brussel binnen, totdat de woedende bevolking ons, gooiend met huisraad en brandende kachels, een halt toe riep.

Wij zijn VERKENNERS. We verkenden in augustus 1831 de beide opmars route van de Nederlandse divisie en dreven het Belgische Maas- en Scheldelegers voor ons uit.

Wij zijn VERKENNERS. We bewaakten in 1871 de ruimtes tussen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en hielden een waakzaam oog op de Pruisisch-Franse oorlogshandelingen

Wij zijn VERKENNERS. We lagen tussen 1914 en 1918 in Brabant, hielpen de Belgische vluchtelingen, redden en interneerden neergestorte piloten en voorkwamen dat Duitse troepen Brabant overliepen.

Wij zijn VERKENNERS. In mei 1940 vochten we tegen Duitse SS eenheden, zowel voor- als achter de Grebbelinie, ondergingen we op 13 mei een Stuka bombardement en vernietigden we vanuit onze pantserwagens of te voet Duitse parachutisten-opstellingen bij de vliegvelden rond Den Haag.

Wij zijn VERKENNERS. In de naoorlogse jaren gingen we in onze pantserwagens en vechtwagens voorop bij de politionele acties om de weg te banen voor volgende infanterie- en genie-eenheden, bewaakten we belangrijke bruggen,
beschermden we bevoorradingskonvooien en hielpen we de lokale bevolking.

Wij zijn VERKENNERS. We namen individueel deel aan de Korea-oorlog, vochten in Nieuw Guinea en waren aanwezig in Libanon en in VN-verband in voormalig Joegoslavië en later Kosovo.

Wij zijn VERKENNERS. Met onze machtige verkenningsbataljons hielden we het Rode Leger van ons af aan vijandzijde van het Elbe-Seite Kanaal. En wonnen prijs na prijs. Iets wat we nog steeds doen.

Wij zijn VERKENNERS. We drongen met onze pantserwagens Bosnië binnen, verdreven in IFOR en SFOR verband de Bosnisch-Servische onderdrukkers en hielpen bij arrestaties van oorlogsmisdadigers.

Wij zijn VERKENNERS. We vervulden individueel en in teamverband onze plicht bij missie in Irak, Afrika en Azië.

Wij zijn VERKENNERS. We gingen in onze pantserwagens en te voet voorop in Uruzgan en andere delen van Afghanistan om verre valleien te verkennen, de Afghaanse bevolking te helpen en het Afghaanse leger te trainen.

Wij zijn VERKENNERS. We trokken kameraden uit het vuur en bestormden voorop vijandelijke stellingen. We ondergingen IED-strikes en indirect beschietingen. We werden beschoten en schoten terug.

Wij zijn VERKENNERS. Met onze Fennek verkenningsvoertuigen reden we door de Sahara woestijn in Mali, verzamelden inlichtingen, intimideerden de bewapende groeperingen, beschermden de bevolking ter plaatse en bewaakten daar de fragiele vrede in VN-verband.

Wij zijn VERKENNERS. We bewaakten de grenzen in de Baltische Staten en het Caribisch Gebied.

Wij zijn VERKENNERS. We ondersteunden desgevraagd de nationale en lokale autoriteiten met verkennerscapaciteit bij grote onderzoeken, vermissingen of ceremoniële capaciteit bij Ceremoniën van Staat.

Wij zijn VERKENNERS. We eren onze voorgangers en vormen onze opvolgers.

We zijn VERKENNERS We zijn inzetbaar te voet en bereden; te paard, per wiel of per pantserwagen. Per helikopter of parachute; van Noordkaap tot in de bergen of woestijn; overal vooraan!

Wij zijn VERKENNERS. Wij zijn HUZAREN VAN BOREEL, maar bovenal zijn wij KAMERADEN.

Onze kenmerken zijn onverzettelijkheid, volharding, incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, oplossingen bedenken, fysiek sterk, geen-woorden-maar-daden mentaliteit, geen franje maar actie.

We eren onze gevallenen en verzorgen onze gewonden. Zowel lichamelijke als geestelijke gewonden. We eren het verleden en we maken zelf onze toekomst.

We vormen onze huzaren en onze jonge leiders. In de wetenschap dat zij het verschil maken onder zware omstandigheden en de leiders van de toekomst zijn.

En dit alles met een sausje lef, traditie en vooral Boreel-bravoure

Wij staan er als de Staat of haar bevolking ons roept.

Rond de Standaard, voor het Regiment

BOREEL !