Reorganisatie regimenten

Regimentsgenoten

Conform de brief van de wapenoudste GenMaj G.W. van Keulen van donderdag 12 nov wijzigt per 20 november het traditiebestel van de Cavalerie. De drie bestaande tankregimenten worden samengevoegd tot één regiment met de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA). De kleur van het regiment wordt lichtblauw met een verwijzing naar ‘staalblauw’ in de associatie met tanks. We zijn als cavalerie natuurlijk geweldig trots dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en onze Kroonprinses Catharina-Amalia hebben ingestemd met deze naamgeving.

Daarnaast richt de Koninklijke Landmacht een nieuw wapen op: het Wapen van de Informatiemanoeuvre met daarin twee korpsen, namelijk het Korps Inlichtingen en Veiligheid (I&V) en het Korps Communicatie en Engagement (C&E). Deze beide korpsen dragen straks de namen van de twee andere dochters van onze Koning en Koningin, namelijk Alexia en Ariane.

Deze beide besluiten, vastgelegd in twee Koninklijk Besluiten, hebben natuurlijk gevolgen voor de samenstelling van het Regiment Huzaren van Boreel.
Met ingang van 20 november 2020 worden:
•        Vanuit RHB ondergebracht bij RHPCA: 4e Kompanie/414 PzBtl
•        Vanuit RHB ondergebracht bij RHPCA: Fanfare Bereden Wapens
•        Standaard RHB voerend en ondergebracht bij RHPCA: Cavalerie Ere Escorte
•        Vanuit RHB ondergebracht bij Wapen der Informatiemanoeuvre, Korps Inlichtingen & Veiligheid: 105 Field Humint Eskadron
•        Vanuit RHB ondergebracht bij Wapen der Informatiemanoeuvre, Korps Inlichtingen & Veiligheid: 106 Inlichtingen Eskadron

Tot het Regiment Huzaren van Boreel blijven behoren:
•        11 Brigade Verkennings Eskadron (11 BVE)
•        42 Brigade Verkennings Eskadron (42 BVE)
•        43 Brigade Verkennings Eskadron (43 BVE)
•        101 Staf Eskadron JISTARC (101 StStEsk)
•        104 JISTARC Verkennings Eskadron (104 JVE)

Met trots, maar ook met enige droefheid, neem we afscheid van ‘onze’ Boreel-eenheden 4/414 PzBtl, FBW en CEE. Met veel plezier en genoegen heb ik ze de afgelopen vijf jaar mogen commanderen en met enige regelmaat mogen bezoeken en zelfs deelgenomen aan hun activiteiten. Ze gaven kleur aan Boreel en toonden de diversiteit en kracht van ons cavaleriegemeenschap aan.

De tankers van 4/414 PzBtl hebben met elan deel uitgemaakt van onze gelederen en waren perfecte vertegenwoordigers van ons unieke regiment. Hun toewijding tot de tank, traditiebeleving en jullie kameraadschappelijk eenheidsgevoel straalden af op hun omgeving en maakten de tankers wijd en zijd vermaard. Met enige droefheid nemen we daarom afscheid van ‘de Hamer van Boreel’, maar wel in de wetenschap dat ze niet alleen in vertrouwde cavalerie-handen zijn bij ons nieuwe zusterregiment, maar zelfs de (harde) jonge kern ervan zullen vormen.

Ook ‘onze RHB’ Fanfare Bereden Wapens gaat onze gelederen verlaten. De afgelopen jaren hebben we bij veel gelegenheden en activiteiten mogen genieten van hun muzikale kwaliteiten. Niet alleen tijdens plezierige gebeurtenissen, zoals diners en beëdigingen, maar ook tijdens herdenkingen bij bijzettingen. Hun muziek heeft onze Boreel-harten verwarmde. Zoals Aristoteles zei: “Muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding der ziel van de harstochten.” We hebben genoten van jullie muzikale bijdrages.

Met opgeheven hoofd nemen we ook afscheid van onze ‘ruiters.’ Veel RHB-leden hebben jarenlang in hun midden mogen verkeren en hierdoor ook een zekere liefde voor de ruitersport en ‘het paard’ ontwikkelt. Zoals iemand ooit zei: “Als we paard rijden, laten we angsten, problemen en triestheid achter ons.” Veel ‘escorteurs’ zijn de afgelopen jaar door onze RC te paard beëdigd op ons RHB Standaard. Het Cavalerie Ere Escorte wordt dan ook overgedragen in de wetenschap dat CEE bij RHPCA in vertrouwde cavaleriehanden blijft en dat onze onderlinge band niet verloren zal gaan. We hopen in de toekomst wederzijds nog vele gezamenlijke activiteiten te kunnen ondersteunen. 

Met trots dragen wij als RHB 105 Field Humint Eskadron en 106 Inlichtingen Eskadron over aan het Korps I&V. Beide eskadrons zijn sinds hun oprichting binnen de gelederen van het Regiment Huzaren van Boreel  opgenomen geweest en hebben op meerdere manieren hun lauweren verdiend. Personeel van 105 Field Humint Eskadron heeft tijdens meerdere operationele missies, al dan niet in JISTARC-module verband, zeer waardevolle inlichtingenproducten geproduceerd en een zeer grote bijdrage geleverd aan de noodzakelijke Situational Awareness met nadruk op de menselijk factor van conflicten. Ook de analisten, collators, technici, ASIC’s van 106 Inlichtingen Eskadron hebben diverse malen het verschil gemaakt. Niet alleen bij operationele missies, maar ook bij nationale operaties. 106 Inlichtingen Eskadron wordt gekenmerkt door veel jonge analisten en telkenmale weer hebben ze hun omgeving weten te verrassen met diepgaande inzichten en het vermogen om uit grote hoeveelheden data bruikbare inlichtingenproducten te maken. All sources analyse blijft één van de kroonjuwelen van het inlichtingendomein. Deze twee laatste eskadrons zijn bij het nieuwe Korps in kwalitatief goede handen en zullen binnen dit nieuwe Korpsverband tot nog grotere hoogte stijgen. Wij als RHB kijken uit naar de voortzetting van de (inlichtingen)samenwerking.

De samenstelling van het Regiment Huzaren van Boreel is weliswaar gewijzigd, maar ons kracht en samenhang niet ! Wij zijn immers een oud Regiment, een uniek Regiment, een krachtig regiment, een oversaagd Regiment. Een Regiment met een jonge energieke samenstelling, met een unieke regimentsgeest die het beste in onszelf en in elkaar naar boven  brengt. Een Regiment dat prijzen wint, een regiment wat nieuwe opschriften op haar Standaard krijgt.

Wij zijn het mooiste Regiment ter wereld.

Wij zijn Boreel!

BOREEL

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.