Reünie 103 Verkbat – 2022

Op 18 juni heeft de uitgestelde reünie van 103 Verkenningsbataljon plaatsgevonden op de Generaal Majoor Koot kazerne in Stroe. Zestig jaar geleden, in 1961, werd 103 Verkenningsbataljon opgericht om het hoofd te kunnen bieden, tijd te kunnen winnen en inlichtingen te kunnen verzamelen over en d.m.v. vertragende gevechtsacties verliezen te kunnen opleggen aan eventueel binnenvallende Sovjet- en Oost Duitse troepen in het gebied tussen de ‘InnerDeutsche Grenze’ en het Elbe-Seite Kanal. De reünie zou oorspronkelijk gehouden worden in 2021 maar was vanwege aanhoudende COVID-beperkingen uitgesteld tot 2022.

Onder zinderende weersomstandigheden verzamelden zich ongeveer 550 reünisten en genoten van wederzijds weerzien, sterke verhalen en leuke anekdotes. Het bekende Trakhener gevoel heerste volop want het enthousiasme over ‘destijds’ en ‘in onze tijd’, ‘ken je die nog’ gierden rond. Ook was er veel aandacht voor een tweetal historische verkennersvoertuigen, de M113 C&V en de Halftrack. De dag werd geopend door de voorzitter van de reünie-commissie, BGen b.d. George Eleveld die iedereen welkom heette en het organisatiecomité bedankte. Ook de Regimentscommandant Huzaren van Boreel hield een toespraak waarin hij in ging op hedendaagse activiteiten van het Regiment, maar vooral op de speciale en iconische status van 103 Verkenningsbataljon De dag werd muzikaal opgeluisterd door het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie. Daarnaast waren er kleine exposities van de nieuwe gevechtsuitrusting en waarnemingsapparatuur. Ook kon er tegen betaling miniatuur M113 C&V worden bemachtigd en waren er lustrumboeken van 103 Verkbat te verkrijgen. In de middag werd nog een quiz georganiseerd waarin gestreden werd wie (nog) het meeste wist van 103 Verkbat.

Er zijn filmopname gemaakt die via de reünie website van 103 Verkbat te bezien is.

Kortom: een zeer geslaagd verkennersdag met veel kameraadschappelijk weerzien. Op naar 2036 en het 75-jarige bestaan !

Plaats een reactie