Boreel Boekenlijst

Ons regiment is tijdens en door zijn geschiedenis een inspiratiebron voor veel boekwerken en studies.

Hieronder treft u een overzicht van dergelijke publicaties.
Het overzicht kan helpen bij krijgsstudie in het algemeen of cavalerie- c.q. regimentshistorie in het bijzonder.

Let op:
Een aantal boeken zijn slechts ter inzage bij het Cavaleriemuseum, het NMM of een bibliotheek. Waarvan akte.

Weet u een boek dat ontbreekt op deze lijst, stuur s.v.p. een berichtje naar de webmaster en vermeld hierbij de titel en schrijver/uitgever.

ISBN (uitgave jaar)BoektitelSchrijver/ uitgeverOpmerkingen
1onbekend (2020)Boreel, geschiedenis van een regimentJ.A. van Dalen & J.F.N. de Jongh1, info
2onbekend (2003)Huzaren van Boreel 1813-2003 en de voorgeschiedenis 1695-1813A. Rens1, info
3onbekend (1985)Foto-herdenkingsboek van Het 3e Eskadron Pantserwagens regiment Huzaren van BoreelSteunfonds 3e Eskadron Pantserwagens O.V.W.1, info
49789079701308 (2014)De Boreel, van kazerne tot inspiratiebron H.J. van Baaleninfo video
59789067076333 (2008)Tropenjaren
het dienstplichtig 2e Eskadron Huzaren van Boreel in Nederlands-Indië 1947-1950
J.A.C. Bartels3, info info 2
69789081354219 (2008)Mijn ruitersM.W.C. de Jongeinfo
7onbekend (2009)Huzarenstukjes extra; 60 jaar 43 ZVE"Smeer & Poets" Theo Mik1, info
8onbekend (2008)Dienstplicht in Indië 1949-1951, 43 ZVEF. Aameling1, info
99789059722392 (2009)Onze vestiging in AtjehG.F.W. Borelinfo
10onbekend (1950)Ons eskadron; gedenkboek van het derde Eskadron van de tweede Afdeling Regiment Huzaren van Boreel, maart 1947-april 1950C.A. Somerwil1, 3, info
11onbekend (1945)De Koepel
Orgaan van het 3e Eskadron van de 2e Afdeling van het Regiment Huzaren van Boreel
Kolff, Soerabaia2, info
12onbekend (2021)60 jaar 103 VerkenningsbataljonF. Kerkhof1, info online boek
13 9789082730616 (2018)Met het vizier op het oosten; J. Bartels & M. Göttgensinfo
149789079763122 (2018)Onze Jan in Indie G. van der Leeinfo
159789067071505 (1987)Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie; deel 1 & 2J.A.C. Bartels1, info
169789076428017 (1998)De Nederlandse Cavalerie in de Meidagen 1940E.H. Brongersinfo
179789461057020 (2005)Mei 1940 - De strijd op Nederlands grondgebiedH. Amersfoort & P. Kamphuisinfo
189789087044008 (2013 )Quatre Bras! : de avonturen van een luitenant der huzaren, 1813-1815 P. de Vriesinfo
19onbekend (1949)eerste eskadron pantserwagens : regiment Huzaren van Boreel, 10 januari 1946 [-] 22 october 1949 B.A. Smits3, info
20onbekend (1997)experimentele gepantserde jeeppeleton : 4e Eskadron Pantserwagens : Regiment Huzaren van Boreel 1947-1950 : V-BrigadeG.J. van de Laak3, info
21onbekend (2015)Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-Indië/Indonesië 1945-1950NIMH & Veteranen Instituut download
22onbekend (onbekend)eerste verkennings eskadron : Tweede Regiment Huzaren van Boreel : 25 maart 1947 13 april 1950G. van de Laak1, 3, info
23onbekend (1948)Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het twee jarig bestaan van het 6e Eskadron Pantserwagens Regt. Huzaren van Boreel J.M.P. de Joncheere & J.M.J.G. Balendong1, 3, info
24onbekend (2020)Het 4e regiment Huzaren bij de verdediging van de GrebbestellingJ.A. van Dalen2, info| download
25geen (2021)Informatiemanoeuvre en nieuwe traditieverbanden in de KL (artikel, p. 258)A. Ducheine & C. de Haan & N. Moerkens / De Militaire Spectator Jrg 9, nr 52, info
269789070150631 (2004)Ede in wapenrokE. van de Weerd & G. Crebolderinfo
27onbekend (2008)Jonkheer Willem François Boreel (1775-1851) De GeneraalA van Oosterominfo
28onbekend (1986)Verkenningseenheden, waarheen?A. Rens & R. Reitsema / "Mars in Cathedra" nr. 682, info
29onbekend (1985)VerkenningseenhedenJ.R. Mulder / Militaire Spectator nr. 32, info
309789024449439 (2022)Met geweer en geduld; Trainen, adviseren en vechten met het Afghaanse leger UruzganI. Wiltenburg & L. Leeuwenburginfo
319789044638929 (2018)Gerlacus Buma; Een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem IS. van Haersema Buma & W. Hopperus Bumainfo
329782871142546 (2015)De Belgische cavalerie door de eeuwen heenW. Brabant, P. Hoeck, JP Warnauts, J. Deleers, JP Guérin, X. Barainfo
339789052352053 (2010)Van kwade droes tot erger
gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874)
J. Egter Van Wissekerke3, info
349789067071376 (1987)De glorietijd van het paard; W. Slob1,info
359789492576521 (2022)Geschiedenis van de heerlijkheid Boxtel-Liempde en kasteel StapelenA. van Abeelen, R. van Nooijen & G. van den Oetelaarinfo
369789082835601 (2018)De ritmeester heeft al een boekW. Plinkinfo, info 2
379789021423746 (2021)Zwarte vogelN. Roeleninfo, info 2
389789070793234 (2017)'s Konings Vaandel; De vaandels en standaarden van de krijgsmacht van het Koninkrijk der NederlandenW. Plinkinfo, info 2
399789048802319 (2009)Soldaat in UruzganN. Roelen info
409789048830015 (2015)Leven na UruzganN. Roeleninfo
41onbekend (2011)Handboek Veteraan (15e editie)Veteraneninstituutdownload
42onbekend (1963)De Nederlandse CavalerieP. Forbes Wels1,info
43onbekend (2003)Tanks & pantserwagens : de technische ontwikkelingA.H.J. Claessen1,info
449789081392907 (2018)Zij werden geroepen. Het Indiëmonument in AndelstJ.D. van Boeijen MSc1, info
45onbekend (1948)Trilogie Bandjir over Noord-Sumatra., H. Post1,
47onbekend (1970)Het Nederlands-Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld.J. A. A. van Doorn en W. J. Hendrix
48onbekend (1995)Veteranen in Nederland : onderzoek naar de gevolgen van oorlogservaringen; Tweede Wereldoorlog, politionele acties, Korea H.M. van der Ploeg, J.M.P. Weerts3, info
49onbekend (1997)Deelname aan vredesmissies: gevolgen, opvang en nazorg : een onderzoek onder veteranen, gezinsleden en zorginstellingenI. Bramsen, J.E. Dirkzwager, H.M. van der Ploeg3, info
50onbekend (1996)De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946-1996M. Elands, R. van Gils en B. Schoenmaker3,info
51onbekend (1868)lichtblaauwe Hussaren van Willem Boreel, ter herinnering aan het regement Hussaren no. 6(Baron) H.N.C. van Tuijll van Serooskerken 3,
52onbekend (1949)eerste eskadron pantserwagens : regiment Huzaren van Boreel, 10 januari 1946 [-] 22 october 1949B.A. Smits3,
53onbekend (onbekend)eerste verkennings eskadron : Tweede Regiment Huzaren van Boreel : 25 maart 1947 13 april 1950G. van de Laak1, 3, info
54onbekend (1998)SROC : de School Reserve Officieren Cavalerie : terugblik op de periode 1918-1995A. Rens1,3, info
55onbekend (2002)Aanvulling bij het handboek De School Reserve Officieren Cavalerie
terugblik op de periode 1918-1995
A. Rens1,3, info
569789054292944 (2010)De laatste huzaar
verzet zonder kogels, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
S Severeid en T. van Renterghem1, info
579789460042089 (2015)Onze slag bij Waterloo. De beleving van de overwinning op Napoleon in NederlandL. Ph. Sloos1, info 1

info 2
589789000374793 (2020)"Ridder zonder Vrees of Blaam", Het leven van George Maduro 1916-1945Kathleen Brandt-Careyinfo

Engels
599789491447266 (2016)(Eureducation 11.) George Maduro, held van Curacao tot Madurodam (stripboek)F. Drappier & J Kragtinfo
60(EAN: 3481575227172)George Maduro - Een 'Gewone' Held (DVD)R.J. Vosinfo
619789492395238 (2019)De onzichtbare musketier; Achter de schermen van Soldaat van OranjeF. v.d. Schriekinfo
62(1935)Beknopt overzicht Nederlandse krijgsgeschiedenis 1568-hedenI.L. Uijterschoutinfo
63(1817)De gedenkdag van Waterloo in 1817M.J. Chevallierinfo
64(1948)Blubber; Nederlandse militairen rond de evenaarJ.W. Hofwijkinfo
65(1947)De Koninklijke Nederlandse LanddmachtMin. van Defensieinfo
66(1915)De Ritmeester van WaterlooP. Visser info
67(1949)Djokja achter de horizonH. van Maurikinfo
68(1913)God redde Nederland; 100 jaar onafhankelijk NederlandJ. Kuiperinfo
69(1915)Aandeel der Nederlandse troepen in den veldtocht van 1815W.E. van Dan van Isseltinfo
70(1948)Nederland paraat?H.J. Krulsinfo
71(1947)Op inspectie(Ned Indie)H.J. Krulsinfo
72(1939)Quatre Bras en Waterloo; voorspel en geschiedenis der krijgsbedrijvenW.G. de Basinfo
73(1915)WaterlooJ.R. Callenbachinfo
74(1949)Wij werden geroepen; gedenkboek Band Oud Strijders 1e DivisieA van Spranginfo
75(1914)Historische bloemlezingD. Wouters & F. Andreinfo
76ISBN: 9789461769480 (2012)Laatste schot van een HuzaarCees de Vriesinfo
77(E-boek)De laatste huzaren (origineel: Die letzten Reiter, in boekvorm)Edwin Erich Dwingerinfo
789021420015 (1973)De huzaren van CastricumA. Albertsinfo
792600 (12 juni 1946)Eenvoudig MaleisischChef van den Generalen Stafinfo

Opmerkingen:
1: Slechts ter inzage bij de Koninklijke Bibliotheek en evt. bij het Cavaleriemuseum in Amersfoort
2: Tijdschrift / magazine publicaties
3: Collectie Nationaal Militair Museum Soesterberg